Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ a
Caggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10025-ΕΤΟΣ 366-ΤΙΜΗ 1 .ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΤΛΗΣΕ 2,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 15ETΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 954,57 μονάδες
Πτση 0,18%
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
"Εκρηκτική
ζητησης
ΘΑ ΝΟΣΗΣΟΥΝ
Ο κοροναϊός
έχει "μακρύ δρόμο"
Σελ. 8
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σελ. 5
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΛΕΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
θετικό βήμα
"Αντάρτικο" από την Μαριέτα
Γιαννάκου για τους Χρους
Εποπτευόμενης Χρήσης
ηφίστηκε από την ολομέλεια της ΒουΛής το νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται
επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρ για
κάθε Παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από
1ης Ιανουαρίου 2020. Σύμφωνα με την
κυβέρνηση το επίδομα αυτό αναμένεται να
αποτελέσει κίνητρο για τους μέλλοντες γο νείς και ταυτοχρόνως σημαντικό βοήθημα
κατά tην πρτη περίοδο ανατροφής του
Παιδιού τους . Το επίδομα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρ η κάθε μία . Ως Προϋποθέσεις χορήyησης του Προβλέπονται εισόδημα έως
40.000 ευρ, η υποβολή φορολογικής.
δήλωσης και , για πολίτες τρίτων κρατν,
η δωδεκαετής διαμονή στη χρα . Σημει
νεται ότι το επίδομα γέννησης δεν εμπί.
πτει σε καμιά κατηγορία εισοδήματος,
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, ει σφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφί .
Ζεται με 6εβαιωμένα χρέ. Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου εισάγεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων
Παιδιού και στέγασης η επαρκής και τεκ μηριωμένη φοίτηση του εξαρτμενου τέκνου κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση ,
αρχής γενομένης από το σχολικό έτος
2020-202 1. Για το επίδομα γέννησης , η
δαπάνη για το 2020 αναμένεται να ανέλ θει στα 123 εκατ, ευρ εν για κάθε επόμενο έτος θα ανέρχεται στα 170 εκατ . ευρ Περίπου . Ένα πρτο βήμα στο "πόλεμο" της υπογεννητικότητας, αλλά πρέπει
να επακολουθήσουν και άλλα για να υπάρξει αναστροφή του κλίματος.
Θεοδωρικάκος:
Το πρόγραμμα
ανταποδοτικής
ανακύκλωσης
σε ολόκληρη τη χρα
Σεελ. 3
ΔΙΚΗ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ
Σελ. 3
ΓΙΡΩΤΟΑΙKΕΙΟ ΑΟΗΝΩΝ
ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
Σοκάρουν οι, καταθέσεις
ματροδικαστή και λιμέντλόυ
αρουν
HTATPIAPXTA
ΝοίΕΙ
ΜΕΕΛΕM ΕιαΕΣ Ο
Διευρυμένη
συνάντηση στην
Περιφέρεια Αττικής
Σελ. 2
Σελ. 4
Ο λογικός