Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

16oC, 20:00

€0.80

13oC - Υγρασία 77%-90% - Άνεμοι: Δ-ΝΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:51 - Δύση ηλίου: 17:56

¼÷é êáé óôïí Åñçìßôç (áëëÜ äå öôÜíåé)!
Θυμάστε πως ήταν το Μπαρμπάτι πριν την οικιστική αξιοποίησή του;
Η διαχρονική φιλολογία περί της ανάπτυξης, που μας πρήξανε, έχει
την σημερινή του εικόνα. Πολύ παλαιότερα ήταν η Γλυφάδα, τώρα επίκειται ο Ερημίτης. Σε κάθε αναφορά στην ανάγκη να διατηρηθεί το
τοπίο, να προστατευθεί ο κερκυραϊκός χώρος, ηχούσαν οι ουρανομήκεις κραυγές για τους εχθρούς των επενδύσεων! Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα εμφανίζονται διαπρύσιοι πολέμιοι της συγκεκριμένης επένδυσης. Η

άλλη μεγάλη επένδυση ανακατασκευής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Δασιά άλλαξε τον χάρτη της περιοχής. Το μικρό εύρος
των αντιδράσεων εκεί, συμπεριλαμβανομένης και της σιγής ασυρμάτου για το εγκαταλελειμμένο Καστέλο, περιγράφει την υστέρηση μιας
άποψης για τη χωροταξία των επενδύσεων, τον κόρο, τις αξίες και τις
δημόσιες υποδομές. Απέναντι σ’ αυτό το συμπτωματικό της αντίδρασης, όλες οι επενδύσεις φαντάζουν ως πειρατεία. Πόσο μάλλον εφόσον
προέκυψαν ως το αποτέλεσμα μνημονιακού χαρακτήρα επιβολών. Κι ο
Ερημίτης είναι η συμβολική πρώτη μνημονιακή παραχώρηση. 3>>

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5049

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΗΜΙΤΗ

Æçôåßôáé áêýñùóç & áíÜêëçóç

• Åðßäåéîç äýíáìçò áðü
ôï êßíçìá ôçò ðåñéï÷Þò
êáôÜ ôçí áíáêïßíùóç
• Ðáñüíôïò ôïõ ceo ôçò
NCH ç óõíåäñßáóç ôçò
ÄåõôÝñáò óôï äçìïôéêü
óõìâïýëéï
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιδίωξαν και πέτυχαν την ευρεία και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση για να ανακοινώσουν την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη
πλευρά οι εκπρόσωποι της NCH
πιστεύουν ότι εύκολα, δύσκολα, η
εισήγηση για τα υψομετρικά θα
περάσει από το δημοτικό συμβούλιο Β. Κέρκυρας, ανοίγοντας τον
δρόμο στη δημοπράτηση.
Σελίδα 5>>

Στέλεχος της Λα.Ε. πρ. βουλευτής και υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων, ο Δ. Στρατούλης παρών στην συνέντευξη Τύπου που ανακοινώθηκε η προσφυγή στα ευρωπαϊκά Φόρα για την υπόθεση του Ερημίτη

Ðñüôáóç ÌðéÜãêç ãéá ôï «ÅËËÁÄÁ 2021»
ÁÐÓ ¼ëõìðïò: «ÁíäñÝá
èá åßóáé ðÜíôá êïíôÜ ìáò» 14»

Ç «óõããíþìç»
ôïõ Ðåñïýëç êáé
ïé «êáìðÜíåò»
ôçò ÅÓÊÁÂÄÅ

13»

6>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα