Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.687 Τμή 0,60 E . Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020
/ Γραφeίa Φ.Τζαβέλλα 11-ΙOANNINA 453 33, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,33.791-Fa: 26510 30350. ttp:/www.proinosiogos.gr . emalinί[email protected]
Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού το 2020
ΕΚΠΑΙΔΕΙΣΗ ΚΑΙ ΡΓΑΣΙΑ, ΧΕΡΧΕΡ!
ΟΚ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Στα οχολεία μας χτυπάει η καρδιά της | Μοναδικά δείγματα παραδοσιαής αρχτεκπονικής
Παιδείας που δύα στα παιδιά τραγμαπικές δεξιάτητες..Δεκάδες γεφύρια σ' όλη την Ήπειρο
ΘΕτολoγοpός δράνοων του ξφυμήνον Οι σήσ γοτοτρένέτς χαμένα στ .. ήθη και την αδιαφορία!
Η σύνδεση της Εκπαίδευσης
με Την mapαγωγική διοδικοσία ε.
ναι ένα μεγάλο στοίχημα που θέmη
η Κυβέρνηση, αρχής γενομένης σπό το pέχον έτος
Το στοίσιμα αυτό θα εmωχeεi
να κερδηeεί προς όφελος Ττων νέων,
αλλά κα ης Ελληνικής οκονομίας,
P Την ανάγκη στήριξης και ανάδειξής τους επισημαίνει ο Στέφανος
Χρηστογούλας Η περιπέτεια του γεφυριού της Νταλιάνως στην
Καλουτά Ζαγορίου που ήρθε ξανά στο φως μετά από 60 χρόνια!
. Προκισμένη με δεκάδες π
μοναδικά δεήματα
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
τρινα 1
παροδ4 ΟΥτκτονικής, t
ναι η Ηπειρος και ειδικά περιoχές
Τόσο με την αναβάθμιση της επαΥ
γελματικής εκπαίδυσης, όσο κα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
τα Πανεπιστήμια για τα σποία ετοιμά
ζαντι νέες γενναίες παρεμβάσεις για
πην ενσχυση του ρόλου ους
Ο σχεδισμός της Κυβέρνησης
συζητήθηκε χθες σε συνάνηση του
Πρωθυπουργού K Μηταοτάκη με
την πολmή ηγεσία του Υπουργου
Παιδείας και eρησκευμάτων , κατά
11η σελ
ης όπως rο laγop . Κσμένα σε
εποχές noυ η επικοινωνία ακόμα
και ανάμεσα στα χωριά δεν ήταν
εύκολη υπόθεση, Τα μνημεία αυτά
ποικλουντόσο ως προς ην εμφά
νιση όσο και ως προς ο μέγεθος.
Προσδοκίες για ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση στε να
προσαρpοστεί στς απαmήσς των καιρν καλλιερηθηκαν
από τη χθεσή oύσκεφη Προθπουργού - Υ. Παιδείας..
----------------------------------------------Τν οποία έρε η εξ- Θερίζουν ισεις και εποκή γρίπη
Το φως Του ήoυ είδε ξανά ήμα Του γεφoρ
ού της Νταλιάνως στην Καλουτά, χάρη σε πα .
Σχολεία και στα Γιάννενα
με μισοάδειες αίθουσες!
pμβαση Το Δήμου Ζaγορίου. Στην ένοετη
Ανμάντα η πλατφήμα
μαπα δήλοτα πιγωνικά
φωτό ο Σεφ. Χρηστογούλας
.-------- -------------Δυστυχς όμως λίγα συντηρή - τους με αποτέλεσμα να καταρρέουν
θηκαν κα έχουν Yίνει ευρέως γνωστά Είναι πολύ περσσότερα εκείνα ντας μα τους και ένα καομμάη της τα γεφύρα που αφέθηκαν στην τύχη στορίας του τόπου ,
και να χάνονται για πάντα παίρνο ..
Σολ 6
>Δεν προσμμετρνται οι απουσίες για 5 ημέρες
-11ησελ
Τ Τονίζει στον Π.Λ.) ο αναπλ. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας
Ορστημαν νοοκομήα
αναφοράς για τΟΥ Κοροναίό
Πλήθος κόσμου στο Πνευματικό Κέντρο
φόρος Τιμής στη μνήμη 2.000
αθων Γιανιωτο-Εβραίων!
. Κάθε μέρα που περνάει και τα τελευταία να λα
αρατνουν οι μαθητές στα σχολεία των ωaννίνων , ιδιαίτερα στα δόν με τ μισό ( ) Του
Δημοπικά και τα Μηπιαγωγεία, με μαθητικού δυναμικού
Τουργούν χθες σχε
Σελ. 12.
Τους!
Απία είναι οι κσεις
αυτή την πεpίοδο
γνωρίζουν πρωτοφανή
Εξαρση αλά και η
mοχική γρίπη από την
σποία επίσης ασθ νούν
Aimματου Δπμάρκου Γ. Σουκουβέλου στον Υπ. Υποδομν
+LΠAΝΜΙΣΗΣ (τ umoγή) : εη κι αίμρα ο απιομτιαμς
Να απαλλαχθούν οι Ζαγορίσιοι
από τα διόδια στο Δροσοχρι
/ Απότην Πριφέρεια η μελέτη για σύνδεση Εγνατίας με Κήπους
- 11η σελ.
Το θέμα έφερε χθες στη Βουλή ο ΓΑμυράς
. Δύο σημαντ
κά ζητήματα που aφορούν ο Δήμο Ζaγορίου έθεσε ο Δή.
pαρχός Του Γργoς
Σουκουβέλος , στην
πpοχθεσηνή σύσκε Ψη στο Γραφείο Του
Προέδρου της Βοu.
λής Κστα Τασού
λα , που είχε ως κύ ριο θέμα την κατασκευή Του οδ
κού όξονα Γιάννενα-Κακαβιά
Και το Ηπειρωτικό μέλι απειλεί
ο εφιάλτης των ελληνοποιήσεων
ΥΑσπίδα προστασίας η γυρεοσκοπική ανάλυσή του
. Μία καλή σφορμή περ. Δεν είναι λίγοι οι νέο, άν.
θρωποι στην Ηπειρο που, πο ρά ης δυσκολίες , roμούν να
επενδύσουν στην παραγωγή
εξαιρετικής Τοότmας μελιού
έχοντας φυσικά μεγάλο σύ μαχό Τους ην πλούσια χλωρί
δα της περιοχής . Μάλιστα ο
κλάδος Της μελισσοκομίας ο - :
ποσχόλησε και
συλλογής σu σε ης
φιαλικές
μπορεί να λάβει η άμετρη ποΑτική εξουσία Του μίσους και
Του διχασμού έναντι Του ανθρ .
που, αποτπλούν οι εκδηλσεις
μνήμης όπως αυτή που mpoyμaromoήθηκε προχθές βράδυ στην
κατάμεστη από κόσμο aίθουσα
Του Πνευματικού Κ που
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
α εάνι με
uρωο εχεανα
τημα απαλλαγής των κατοίκων Του
Δήμου από την καταβολή δοδίων
στο Δροσοχρι κατ αναλογία με
όπ σχύει για τους κατoίκους Μετοόβου . Εναι όδικο ο κάτουκος Του
Ανατουκού Ζαγορίoυ - 11η σελ
το αEνarτicες Πένι οu lopi
μΜiρμn-. φ
-12η στA.
-11η σελ.
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ m 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
Διαπιστσεις. .
Sεκινάειη προετομασία για το δύσκολο Κυριακάπικο πανίδι
Υπάρχει μέλλον για
την Παμβτιδα;
<Κωδικός . . Χανιά , από
σήμερα στον ΠΑΣ Γιάννινα
P Αυξάνουνι πιθονότητες για επιστροφή Σόντη στην ενδεκάδα
Ξέρουν οι Τούρκοι
τι θα πει ελευθερία;
> άφει ο ΜΣΛΗΣ ΑΣΩΝΤΗΣ, οικονομολόγος
> Του ΚΩΣΤΑ Γ. ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΥ,
πρ. Λυκειάρχή
Ο Ποιός θα μπορούσε να ισχυριστεί σήμερα όη η
Παμβπδα εξοκολουθεί να είναι ένα σύστημα αρμο.
νικής συμβίωσης φυτν, μικροοργονισμν, ζζων
και ανθρπων σε ένα περιβάλλον , όπου η γεωμορφία της λεκάνης και των ακτν διαταράχτηκε και η
ζωή εξοφανίστημε;
Η Παμβτπιδα είναι ένα λιμνικό οικοσύστημα ανοχτό στην συνε
χή εισροή θρεπτικν στοχείων από μία υδρολογική λεκάνη 355 τε
τραγ. χιλιομέτρων.
Οι χειμνες γίνανε mo ζεστοί με την κλιμαπική αλλαγή και οι θερ μοκροσίες Των νερν στην επιφάνεια της λίνης m
. Σης πρoπονήσεις επιστρέφουν
σήμερα ο ποδο σφαιριστές rου
Γιάννινα μετά Το
χθεσινό ρεπό που
τους έδωσε ο Αργύ .
ρης Γιαννίκης και θα
ξεκινήσει η προετo , pασία για την κυρια .
κάτικη -11η σελ
Η στήλη αυτή σπάνια ασχολείται με πολιτικά
Βέματα . Όμως υπάρχουν περηπτσεις Τόσο έντο
νες που δεν μπορεί να ης αποφύγει Θ' ασχοληβ
λοιπόν σήμερα με Τους γείτονές μας , οι οποίοι
αποθρασύνθηκαν τον τελευταίο καιρό.
θα τους θυμίσω πως μετά mηνυπογραφή της συνθήκης της Λω
ζάνης , ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επονομασθείς Ατατούρκ, γυρνντας.
Βριαμβευτής πέρα απ' δλους τους νεωτερισμούς που
- 2η σελ
4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα