Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο
στον οποίο παραμένει ο κλάδος
του τουρισμού, με βάση τα
επιτεύγματα του το 2019 ,
εστίασε ο υπουργός Τουρισμού
χάρης Θεοχάρης .
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
OIKONOMIA TO 2020
Στη σταθεροποίηση της.
Ελληνικής Οικονομίας, στο πρτο
εξάμηνο της διακυβέρνησης,
εστίασε ουπουργός Οικονομικν
χρήστος Σταϊκούρας, στη
τοποθέτησή του στο Economist.
ΕΤΟΙΜΟΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
αΕίμαστε πραγματικά χαρούμενοι
γιατί ένα μεγάλο αναπτυξιακό
έργο ξεκινάει , είπε ο υπουργός
Υποδομν και Μεταφορν Κστας
Καραμανλής μιλντας για το νέο
αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
ΣΕΛΙΔΑ ά.
ΣΕΛΙΑΑ
ΣΕΛΙΑΑ ,
| 0 , 50έ
ΦΥΛΟΥ 972
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020ΙΑΡ 0ΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ 15ETΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
ONOMIC
EPXETAI
HANOIEH
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ
Για την ανάγκη για επενδύσεις
ακαι από ξένους και από
Έλληνες, αναφέρθηκε ο
διευθύνων σύμβουλος της
Τραπέζης Πειραις χρήστος
Μεγάλου, διαμηνύοντας ότι
οι τράπεζες είναι πλέον σε
θέση να χρηματοδοτήσουν την
οικονομία.
ΣΕΛάΜε.
* ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ) ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ
ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠ0 ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΕΛΙΔΑ3
κ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ι ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΑΛΟΥ 972
ΕΣΟΗΜΑΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Η ανοδική πορεία μας στην Ελληνική αγορά πολυτελν αυτοκινήτων .
συνεχίστηκε και το 2019 με αύξηση πωλήσεων για όλες τις μάρκες
του Ομίλουν, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του BMW
Group Hellas Karim Christian Haririan.
μα aλααμ
ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Ελλάδα μπαίνει ξανά στο
ραντάρ των επενδυτν ,
ωστόσο, εξακολουθεί να
διατηρεί ένα δαιδαλδες
σύστημα δημόσιας διοίκησης,
είπε ο διευθύνων σύμβουλος
του Ομίλου Ελλάκτωρ
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης,
μιλντας στη συζήτηση του
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ! ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι AΓΟΡΑ
Υπέκυψε με απλειες
1,31% 0 Γενικός Δείκτης
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
AOHNON
πτuτικές
τόσειςεmκράτηραν στη
Χθεονή oυνεδρίαση , με
την αγοράνο ακαλουai
τοπτωτικόκλίματιων
εupumxναγορνλόγιο
των ανησυχν και
ΣΕΛΔΑ 1ς
γιαοικονομικήεmβάρυνση
από την εξάπλωση
τουκορονοίο .
ΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τρα με τις εκπτσεις, προλάβετε κορυφαία desktop & laptop με
3πλό όφελος, με έκπωση έως30%, αλλά και smartphones & tablet
σε super τιμές, special Sound Ofers, στα καταστήματα Πλαίσιο, με
τον αντιπρόεδρο Κστα Γεράρδο.
υγεκpιμέvο, με σημα.
νικές oύλεεt.31%
tλεoε την δευτέpο το
Χρηματιστηpo Aθηνων
1 εμευδοντος tκ etmκές
poodoεtηoυδημiργησεηοο
βobμoη τηκληνηκ οομ
po tov aο Fih, spθuκ navouά .
δεν καtoφtp α bngoponoηet
amo rorpoνητmo διεκ κλOητpoφοotεiη pσι του o
ΛΗΚAΑΝΗ.
povουστην Κίνn.
Μεπτση 1,36% , η υψηλή
κεφαλαισποίηση
noouun , ο lεvpoά Δκτης
aλεoε στς 95025 μον δεt , εν
νήθneε μκτο 930,9% ωδων
ότον nφr t 80% ο 45,00 οvαδυν ότην nopooietr πτuon
0.30. cvοος δnpοpoun
α σιο & εa, upu ο oγo.
Λαμβάνουν τεράστες
διαστήσες
βφon οονησιε γα ικ mpoεtoo μς επδημο καpοvοο
oa ό Apoνυν pooτες
δεοτο x δενrι Aγο o
σταλυτές nο λnouv or η μέτpa
αντιμειωιon tou υ μηopeίνο
innpcooουν oς ανη Ηινξκος
pθμου τκ δύτεpης μενnλύn
pnoovομο unλενήτη η Η
νυκ, εξέλξη mou rov rmreue
9απλοξει κα ηλλεt σνύεάμενε
Παpάλληλα ουδες μπορεί ν
nepsφει σ η Ελλ6δ. 5po
p 5ωέμdες μαp an
reopo μr ptoκvλυ, m
υμοίνπως η Ελλοδο θn δ τι
aλλεnoλληλcηνaβεtbμσιπηno
oς ooς οεto
ι000 η anoooo ouτλλην
ου 10 κοίολοτο moopre
ε(e στoL139. vοοοKEο
τελεί ο στορικο ομηλο n Το
135%0οu στμωoιστεορχές
τον oθvorupou ou 2012
Ταυτστρόνως roμη κwεενο
εo 10pλ στη stτη ομολογn με
ηv αποδο0nτου ttλου να μηο
τuρεί oteα Εκ povtο
nioτs ο στρρ κή τουηΜ εng
onpovτiκή βελωσπ εyψε
0ogοίογο1 εtuν, τη no
oonνa νπυpμμε mίon oο
αnpeα ο, 104
Αnύλειες na Eupbark
και φουρλή
nou J0 tonλο μ πωλrE
1 ov η E con D.0p1.365 34ηνtιστα τα.
οw 10 Κntovηriω t
pαψoν ο μo Etν η.
νε, Ruροv Poχαλο opφ.
Ελλητ ητpiM.oωΕΧ Tνn
μτσησ Aεgt ΤΕan Ελλάκτυp,
lapavτη Ap 2ro iα AT E
τto to ne tarprον
pm τξΥΔΑn, to to. ΔE.
ΑAΜ . σ11 vμδετ, nup
οv E tσνα n aok urο
στeεrove εppoλμη t ε
pwλεουν ε ρδη 1
οκατνομοimnnbο
Νέο 15ετές ομολογο
6 οΑΗ , λοnov uίνη πoo
Τερβολλον ξε ησι tη πia
τnt5eoς
με τiαν t tλο oooηο vn vtο
1ει ομολυγο (AηξκΦβρο
ου 2035L
ο υρrαν ομος (δpο σημερα
Economist.
οuολογεγα o 2020.
στη 23.2 EL τpnχο, oυν μου
Πpoοuμφωνημε νωνουναίλεγο
δeθrαr 4 15 pλ τεμtχm .
οξτης νηλης εφολημο
rgxtεο με nτuon 130%. στ
2.33369 μονδε. tνω με πνση.
.24% ηλοληρωο ης ουναλλη
oMd (s στ 1.28254 μον
φίμεcnuεε 14Ν ελoε ο
tpaneaός δείκτmK σtκ 66 ο
τολη φια τροπε
ξ , α tvs , H o
AτiK ΒRP PaTbas , Ga.aman
MSEC, V Morgan vα Er
ν0υν nδοδnnα
υε HApooοpες
puν εvημέtεro, m εvoE epια.
1oΟnρίσηo Ο oν τυrm.
eυνcoνrεt τmς σπoo
ΣΕΛΙΔΑ
ουονομε
πό π ale0σησο ovο
oftth, η φnoa μαλστο τρθε με
apttoκ οvαλυτές κ mw εmoυ
λαυo noovno μάλλνονυ
reents στην nτuon o n6oou
κολοαδο
ΣΕΛΙΟ Κε
ελεουν ο ΜrerΟν u pντ
Εεργeerη.
) κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
9 I77110901