Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15173 Ιδρυτής: Ιωάννns Κό κκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 www.proi nanea.g r e0,50
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Παίρνει θέση ο Ναόs
του Αγίου Παϊσίου
Δυσκολεύτηκε αλλά
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
τα κατάφερε
Αδειάζουν
Σελ. 14
τα σχολεία
γρίπns
Καμία ανη συχία
μέχρι στιγμής
Σελ. 6
Σελ. 5
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙNA- ΚΑΚΑΒΙΑ
Τετράιχνos μέχρι Καλπάκι
και βλέπουμε
Λεποι
Σελ. 3
ΜΕΚΔΕ
ΥΦΥΠ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Βραβεύσειs στοus 700 άριστουs μαθητές Υπεραξία στα τοπικά
προϊόντα μέσω
Οι προοπτικές
ανάπτυξns στην
αυιοθεσίαν τns Κόνιτσαs
. Μια αναγν ρι ση των κόπων παιδιν Γυμνα σίου και Λυκείου
αγροτουρισμού
Σελ. 7
Σελ. 4
Σελ. 15