Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
Ιανουαρίου
ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7434
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΚΟΣ
Οχάρτης
Χατζημαρκάκης:
Η Δυτική Μακεδονία
μπορεί να βρεθί
στην πρωτοπορία των
τεχνολογιν υδρογόνου
-Ο ρόλος ακλειδί
της Εγνατίας Οδού
Συνέχεια στην 13
του ασφαλιστικού για τους αγρότες
V Από
Hydrogen
121 ευρ/μήνα
οι εισφορές
for Climate Action
μΔ ής
Γρεβενά
Κάλεσμα κατοίκων Κοινωνικό Μέρισμα
Κατάκαλης
για τα <Τσιφλίκια
Συνέχεια στην 10
4λεέλ
Αντίστροφη μέτρηση για
τα αποτελέσματα των εν στάσεων
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
Ενημερωτική συνάντηση
του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομιας Συνάντηση σημένοσης
με νέους ερευνητές
JUMB9
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
ΕΛΙΔ.Ε.Κ.
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
νέων ερευνητν
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε;,
Συνέχεια στην 4
Β' Εθνική Μπάσκετ
Αποφασιστική
νίκη παραμονής από
τον Πρωτέα Γρεβενν
- Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Συνέχεια στην 20
TPEBENA
9nς Οκτωβρίου 1.