Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ,ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
A φύλλου 6880-12.040
Ιδρντής- Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια-Εκτρια Σεουρίδου L Συλινή
Περίοδος Β' (1974)*
050 ε
Εντυπωσίασε η έκθεση
Παγκόσμια
θλίψη για
τον θάνα το
του Κόμπι
Δηλστε στο Δ. Δράμας
τα σωστά Τ.μ. κατοι κιν
και επαγγελματικν
χρων χωρίς πρόστιμα
και προσαυξήσεις
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
ζωγραφικής και
και η Τουρκία
φωτογραφίας των
Γράφειο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α.
| καλλιτεχνν οδοντιάτρων
της Δράμας
Επίτμος Διοικητής της ΣΣ.Ε.
σελ. sη
Θελ. θη
Θυ. Τη
σελ. δη
Στο πλαίσιο του εορτασμού των Αγίων Τριν Ιεραρχν | Συνεχίζονται τα προβλήματα με Τις ισεις στα σχολεία του Νομού
Συνταξιούχους εκπαιδευτικούς
και αριστεύσασες μαθήτρι ες
βράβευσε η Ιερά Μητρόπολη Δράμας ! στο Γενικό Νοσο κομείο Δράμας
Πάνω από 100 παιδιά την ημέρα
Του θανόση Πολυμένη
ΕΗΝ ΜΝΗΜΗ των Αγίων Τριν Τριν Ιεραρχν υπό τη δεύθυνση των
ραρχν τίμησε η Ιερά Μτρόπολη καθηγητν του Σχολείου κ . Κ Παυλίδη
Δράμας , σε μια όμορφη και λπή τε Άρχοντος Υνωδού και κ Ν Στεφανάκη
λετή βραβεύοντας
εκταιδευτικούς και
μαθήτρες το απόγευμα της Κυρακής
25 Ιανουαρίoυ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήβηκε από
την Ιερά Μητρόπολη
Δράμας αργά το
απόγευμα της Κυρακής στην αίθουσα
Πveυματικού
Κέντρου της-Ελληνικόν Φροντιστήριον
Τραπεζούντος.
Σε μια κατάμεστη
αίθουσα , ο σεβ σμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κκ Αρχοντος Μaΐστορος α ίδιου στο δεύ Παύλος, βράβευσε τέσσερις συνταξού τερος μέρος της εκδήλωσης απέδωσαν
χους εκταιδευτικούς γα το έργο και την επίσης και τραγούδια
προσφορά τους στα γράμματα και την
Παδεία , καθς και μαθήτρες από το Πα - και μαθητρν , προηγήθηκε ομιλία από
ραέστικαι το Νικηρόρο της Γ τάξης Λ τον κ . Κων/νος Δάλκο, Φιλόλογο , επίπιμο
κείου, οι οποίες είχαν αριστεύσει κατά Λυκειάρχη, ο οποίος ανέπτυξε το eέμα:
την αποφοησή τους από τη Β τάξη Λυ.
κείου .
Αναλυτικότερα , οι εκπαιδευπικαί που χν
βραβεύτηκαν είνα: Αθανάσιος Τουκμα - Ο εκπαιδευτικός της εποχής μας!
τσής , Δέσπονα Τσεγγελίδου Βασίλεος
Χατζηθεοδωρίδης και Νέpα Κωνσταντι Υραφότατος συνεργάτης της εφημερί
Δράμας , απέδωσε υμνους των Αγίων
Διευθυντής Παιδιατρικής: Δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας ... είναι η εποχή των ισεων
Κλειστά σήμερα τα Νηπια γωγείο στο Δήμο Κ. Νευρο κοπίου
Σε υψηλό επίπεδο και η απουσία εκπαιδευτικν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης
Του Θανόση Πολυμένη
ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στη λεπουργία των
σχολικν μονάδων , κυρίος των
ΕΝητιαγωγείων και των Δηματυκν
Σχολείων , δημιουργεί η φεινή έξαρση
των σεων , της λεγόμενης εποχής της
Υράτης
Όπως ήδη είχαμε αναφερθεί με σχετικό
σημείωμα και την περασμένη εβδομάδα .
ο Δήμος Προσοτσάνης έλεισε τα Δημο
τκά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Δημοτκής Κοινότητας Προσοτοάνης μιας
και οι απουσίες των παιδν λόγω των σεων είχαν ξεπεράσει κάθε προηγού
μενα Το μέτρο είναι καθαρά προληπτικ ,
προκεμένου τα Παιδάνα μπορούννα n ραμείνουν κλινήρη στο σττι για να αθούν, αλλάά και για να μην ασθενήσουν και
άλλα.
Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα, έκλεισαν και πολλά
σχολεία στο γειτονικό νομό των Σερρν , εν θες , η Δεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας συγκέντρωσε τα απαραίτητα σταχεία των αποuσιν της Ποδατρής οuuκής του Νοσοομίου Δράμας κ. Μπαμ.
Δευτέρας 27 Ιανουαρίου , τα οποία παρέθεσε προς τους πολή οοποος ση μείωσε ότι όντως Τις τελευταίες ημέρες
Δήμους της Π.Ε Δράμας, για να αποφασίσουν αν χρε - uπooxει μια έξαρση των σεων κυρίως σε παδιά. Εξή
άζεται να κλείσουν κάποες σχολικές μονάδες.
Όπως μας ενημέρωσε χθες ο προίστάμενος της Πρωτοβάθμιας
απουσίαζρ περίτου το 30% των μαθητν και μαθητριν μείναε όι εnσεψμότητα στο Νοσοκομείο των πα
από όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Δράμας, εν w παυ ασθενούν αυτές τς ημέρες, φτάνει ακόμα και
στα Νητιαγωγεία το πooοστό ήταν λίγο περισσότερo τα 10ο άτομα καθημερινά , διαίτερα τς ημέρες των αp
ανεβασμένο.
Όπως πάντως μας εξήγησε ο ίδιος για να παρθεί μα
απόφαση κλεσίματος σχολείου σε τέταες περιπσες Δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα διαίτερες επιπλοκές Πρό
θα πρέπει να απουσιάζουν τα 23 των μαθητν ενός σχολείου
όπως και αρκετές εναι οι απουσίες καθηγητν εξαπίας
των ισεωw.
Συνηθισμένο
Το φαινόμε νο
0-Πρωνός Τίπος, μλησε χθες με το δευθυντή της
Των βραβεύσεων των εκταιδευτικν
-Σκέψεις για τα προβλήματα της πα δείας μας με αφορμή την Τριν Ιεραρ Υησε άμως ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καθς
είναιeποχή σεων.
Απαντντας σε ανόλογη ερτηση ο κ. Μπαμπολής , ση
μας κ Σαλπιγγδης χθες
Μεταξύ των βραβευθέντων, και ο πολυ
δας μας κ Βασλης Χατζηθεοδωρίδης, ο
Οιμαθήτριες είναι , η Αγγελκή Ορφαν οποίος σχαλιάζοντας πpος τον -nT> τον
δου και η Βασιλένα Γκαίντάνοβα , μαθή εταιδευτικό της εποχής μας, τόνισε:
τριες του Γυμνασίου Μκηφόρου με
Λυκειακές τάξεις Κα οι δύο αρστευσαν καλύτερα η εταίδeυση της εποχής μας
Β' Λυκείου και σήμερα είναι μαθή - έγνε τόσο περίπλοκη, στε οιδυνατότητριες της Γ τάξης Λυκείου .
Η εκδήλωση ξεκησε με χαιρετισμούς χς να ανταποκριθούν στις αταιτήσεις
από τον αντπεριφερειάρχη Δράμας κ.Γ.
Παπαδόπουλο , το δήμαρχο Δράμας κ.
Χρ. Μαμσάκο, τον προίστάμενο της Δευ - πάρα πολλά ερεθίσματα Το μεγάλο πρό τεροβάθμας Εκπαίδευσης Δράμας κ. Σπ. βληματης επαίδευσης είνα, τια εnλeΚουλάνη και τον προίστάμενο της Πρω τοβάθμας Βαταίδευσης Δράμας κ. Αν. να δσει στα παιδιά και τους νέους Αυτή
Σαλτιγγδη.
Στο πρτο μέρος της εκδήλωσης, χο- παίδευσης σε παγκόσμα κλίμακα . Γατί
ρωδία μαθητν του Μουσικού Σχολείου τα εγχαρίδια πρέπει να είνα σύντομα, να
Ο διος πντως δευκρίΜσε ότι δε είναι κάτι σοβαρό.
-Ο εκπαδευτικός της eποχής μας ή
κεπαι γα μα γρατδη συνδρομή, κρατόeι 3-4 ημέρες ο
Προς το παρόν , ιδιαίτερο πρόρλημα αντιμετπιζον πpετος Απή ενα η εποχή της γρίτης Τέλος ανου
εχθές τα Νηπια γωγεία του Δήμου κ Νευροκοπίου τέσσερα στο σύνολο της έκτασης του Δήμου ), και με απόφαση του δημάρχου Nευροκοπίου κ Κυριαάδη
αποφασίστηκε να κλείοουν
για δύο ημέρες σήμερα
Τρίτη 28 και αύρο Ττάρτη
29 laνουαρίου.
Όσον αφορά τα Γυμνάσια και τα Λύκeια του
Νομού μέχρι χθες το μεσημέρι η Δεύθυνση Δευτεροβάθμας Εκπαίδευσης δεν
είχε επαρκή στοιχεία σε τι
ποσοστό ατουσίαζαν οι μα
θητές , παρ ' όλα αυτά οι
απουσίες είναι αρκετές,
τες των εαπαιδευτικν μεινονται συνερίου και όλος ο Φεβρουάρος και αρχές Μαρτίου είναι η
εποχή που έχουμε μεγάλη αύξηση των ισεων.
| σελ.5η|
των καιρν Ο σοβαρότερος λόγος είναι
ότι τα παδιά όλων των ηλικιν έχου
ιαπό το πλήθος αυτό των ερεθισμάτων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
είναι η προβληματική ολόκληρης της εκ Πάικας-Μοσμανίδης
προσαρμόονται σύμ
φωνα με το πρόγραμμα
απότε τα πράγματα είναι.
πολύ δύσκολα και οι
ανάγγκες πολλαπλασιά
ζονται.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Building
ISystems
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνισης .
ηελξη στw εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
Αναχαίνιση-Κατασκευή-Εξοπλισμοί
Με το κλειδί στο χέρι ! - Έως 12 Δόσεις
. Εενοδοχεία
. Κατοικίες
Καταστήματα
. Airbnb
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνmοκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τriplex σγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μτpηση Οσικής Πυκνόττος
, Οpβonavτoρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα 8πλα όας αζτιέοη
μαθρίττοίωτο
. Επαγγελματικοί
Μεσητείες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
O 6986990380, 2108210160
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
Κεντρικά Γραptία και εκθεσιακός χρος: Κερούρας 50, ΑΘΗΝΑ
www.msbuiding gr Ms Building Systems email infomsbuilding g

Τελευταία νέα από την εφημερίδα