Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΚΤ: Πόσα πλαστά χαρτονομίσματα κυκλοφορούν στην ευρωζνη
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5651 Τρίτη 28.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Με ίδια
Υπόθεση Praxia:
Moody's:
Πιστωτικά θετικό το swap της
Εθνικής
>>> Τελ
>>> Τελ.
κεφάλαια
4,2 δισ. ευρ
η νέα
Eurobank
Στον πάγο το ενδιαφέρον
της Duct
Αέρα στα πανιά του
Μια νέα αοχιτεχτονική θα
έχει, σύντομα, ο όμιλος
Eurobank καθς οι μέτοχοι
μητρικής τράπεζας
καλούνται σε έχταχτη γενική
συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου,
εγκρίνουν , μεταξύ άλλων , το
σχέδιο
απόσχιση του τραπεζικού
αλάδου και εισφορά του σε
νέα τραπεζική θυγατρική,
εν η εισηγμένη θα μετατρα
πεί σε εταιρεία συμμετοχν.
προκειμένου
διάσπασης,
ΟΔΔΗΧ έδωσε η Fitch
Όπως είναι γνωστό , το
Διοικητικό Συμβούλο της
Eurobank Ergasias cποφάσισε στις 28 Ιουνίου την έναοξη
της διαδικασίας διάστασης,
με απόσμση του κλάδουτη Σταϊκούρας
τοαπεζικής δραστηριότητας
και τη μεταφορά του σε νέα
εταιρεία-πιστωτικό ίδουμα,
το οποίο θα συσταθεί (νέα
Eurobank).
3.άν0 Ξer
στναν-Ηνισε,
lδιαίτερα θετνή η ααβάθμιση
από Fitch
σχέδιο
εγκρίθηκε από το Δ.Σ της
τράπεζας , στις 31 Ιουλίου
2019. Εφόσον εγκριθεί από
τους μετόχους (σ.σ. τυπικά
cπό την ημέρα κατοχρησης
στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής
aπόφασης της γενικής συνέλευσης ) ιδούεται η νέα
Eurobank
διάστασης
γές του Ιουλίου . Η Ελληνική
Κυβέρνηση σημείωσε ταχεία
ενίσχυση της σταθερότητας πρόοδο στη μείωση των φορολογικν συντελεστν νοικοκ
στοσύνης στην Ελλάδα, μετά υριν και επιχειρήσεων, έχει
προχωρήσει στην ενίσχυση
της σταθερότητας του τοαπεζ
ΥΠΟΙΚ<Ο οίκος αξιολόγ- κού συστήματος , έχει προυθή σει το πρόγραμμα αποκρατι
αναβάθμιση της πιστοληπτι-κοποιήσεων , ακολουθεί μία
ιλο-αναπτυξιακή
δημοσιονομική πολιτική και
οπτιχή της Ελλάδας από βελτινει τη βιωσιμότητα του
Η αναβάθμιση αντανακλά την
βελτίωση των προοπτικν, την
και την τόνωση της εμπι( διακριτικός
τις βουλευτικές εκλογές του
Ιουλίου,
τίτλος Eurobank ) , εν η
εισηγμένη μετατρέπεται από
πιστωτικό ίδουμα σε εταιοεία συμμετοχν με την επων
υμία Εuro bank Ergasias
Υπηρεσιν και Συμμετοχν
υποστηρίζει
Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και οι θετικές ποο
οπτικές από τον οίκο αξιολόγησης οπλίζει τα χέρια της Αθή
νας που ετοιμάζεται για μακροπρόθεσμο ομόλογο. Ανοικτό
το σενάριο έκδοσης 15ετους τίτλου.
ησης Fitch προχρησε στην
κής ικανότητας της χρας , συνετή
Επίσης , αναβάθμισε την ποο
Ημερομηνία
μετασχηματισμού αποτελεί
30η Ιουνίου 2019.
ιδιαίτερη
Με τον αέρα που έδωσε η χίνηση
αναβάθμιση της ελληνι-σημασίας δεδομένου ότι
κής οικονομίας από τον
οίκο Fitch χινείται
ΟΔΔΗΧ που έχει στα
συρτάρια του σχέδιο για δεσμευτεί να επανεξ ετάδημοσίου χρέους.
<σταθερήν σε <θετική>. Η
εξέλιξη αυτή τοποθετεί το αξι Η αναβάθμιση αυτή είναι
όχρεο της χρας πιο κοντά ιδιαίτερα θεπική για την οικοστην επενδυτική βαθμίδα , νομία και τη χρε . Όμως , δεν
eepησυχάζουμε . Συνεχίζουμε,
με σταθερά και γοργά βήματα
για την ανασυγκρότηση της
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Εurobank θα
ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρ ,
εν θα κατέχει κα τους Tier
1 τίτλους , ύψους 950 εκατ.
ευρ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05
δισ. ευρ , διαιρούμενο σε
3.683.244.830 μετοχές , ονομαστικής αξίας 1,10 ευρ
εκάστη .
ο χρονικός ορίζοντας
υπερβαίνει το 2032, οπότε
δανειστές
δηλνει ο υπουργός Οικονομικν
έχουν
σουν την εικόνα σε ότι
<Η αναβάθμιση αυτή αντανακλά την βελτίωση των προο
πτικν , την ενίσχυση της
σταθερότητας και την τόνωση Η χρα πάει μπροστά , με
της εμπιστοσύνης στην Ελλά - ευτοπεποίθηση, σιγουριά και.
δο, μετά τις βουλευτικές ενλο - αστφάλεια.
οικονομίας και τη βισιμη άμε ση έξοδο στις αγορές
ακόμα και με 15ετες ομό- αφορά το ελληνικό αξιλογο .
ανάπτυξή της , με όρους κοινω
νικής δικαιοσύνης.
Πρόκειται
για όχρεο.
Created by Universal Document Converter