Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ tre | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΤH 3 uΝΟAΡΟΥ 20
ΣΤΟ EΛAΤΟκο
Εκδήλωση
Mνήμης και Τιμής
θυμάτων κατοχής
Οι τουρκικς
διεκδικήσεις εναντίον
της Ελλάδας
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ποια ασφαλιστική
κατηγορία συμφέρει
να επιλέξουν
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΡΙΛΙΟΥ
ΜΕΣΟ BΟΣ ΑΤoΥ
ΕΝΜΕΡΟΤΚΟΥ ΣΗΜΕΜΑΤΟΣ
Cao w ν ήρον ο
Anpίo pτάeι η Αpα μέ ς onτu
νp σμμα οoo ovep
νiσμη σοκau υpο
uprou Εp Η Ha 0 mν
υημοήκυυψrpήκu br
o Ερς δuή popς Μοn as
ου ΥΠΕ 0oκς dnoτn
νο τυ α uw ς μμn
Eanpς mς Τουpiας σν oή Μο
Veo ο λη Eiδή ou οΕρ)ς
υ ο npn "ηή ας όπους,
μ upς ΕMδας η Μηκή
oνrη α 6 oοmλι ηή
0o iος μaepφ
HL-811
iσρα Soga pna Ma ο
26129E069SA
AKINHTA:
Πς θα δηλωθούν
στους δήμους χωρίς
πρόστιμα
ΟΛΙΚΟ
ΣτοΠΙΕΔΟ ΚΟΝΜΔΡΟΥ
Βελτίωση και
συντήρηση των
αθλητικν
εγκαταστάσεων
ΗAΛΗO ΕΡΑΓΝΚΑ
ηa α iw σς δυς
φ po τάμα ο
-wkνno πu ipνα
οpuν aπό δητές φ4ους n μa Mnoκοά μηαmu
ovoυ o ό ν δo 30030, a ήσν ό w 6εpouάpoχς
dήpς ΜΝ
ΜΕυ p ς τοww
αφεκνwμν καn oν
weς oτδρς κές οkς μφφους
nηuπρ ΟΤΑ, α πηοθcν %
n μ Μβ κη
Μnή Εη Δήμν Eς ΚΚA
eά a Μprion povή φφυΥ
Τμτpοήnναν δoo Ο
H πυ άν θα pά υφω
ν με uς υou δβaίoηy ωρία
μέο vE E
MAM M+
ΜΕΓΡΑφΗ Η ΣΜΑΗ
ΤΑ ΦΟΤΑ 020 ΑΠΟ 2 ΑΝΟΡΙΟΥ16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΦΩΤΟ
Βυζαντινή μουσική
και μελωδίες αγγέλων
ΠΑΛΕΣ ΤΑΜΒΑΚΕ
ΣΤΙ ΦΕΤΕΝEΙ ΕΚΔΗΜΩΣΕ
Ποιοι απειλούνται
με πρόστιμα
Μ Δ ΤΣ ΑΠΟΣΥΡΟΥΜ
Mpoηmu
apopoμς
Μνήμη Οσίου Εφραίμ
του Σύρου στην
ομνυμη Ιερά Μονή
πpομοκοβ ς
πόoνοβουμίνο
Μηpατίηκpας
καυης na νo
Γpyo καα μη Τς
u ής monmς
Apipn alo
Μαα Ρtή
Εκ δουΜoe, Aδά
Τοpnκύiu κα
ΜοmΦ d ι
Δεpαμ % Μγoνα οpν eς a
umpήoς μς μιρές
φwon 016 ηAφαm
Αρn Δημο Ea Μg mνηpνα
εn φότ tngpν T
6οnμ ς μος rυ φw δ a
κόσημόρς κλαela ς5
εpovςρpοον wv op
1TDμν Tυεν uομοή
απόpη ς Μ
ΣΤΗΝ ΜΟΤΡΟΤΑΣΣΑ
ΜΠEΑΣ
Συγχαρητήρια
Ομporολh ns
oκοdpηο
Μηpmκ.
rprος φέος ωταα oA αηΕρ ην
vή μ wbapμό nν μ ς ννής
p ς ο κα
| Εwηό Μστοτίo Ep oμψ
Μopνod, οoμοp uμη o
|αpeaa ό oτ η
| μναμήη κε oκnaά.
κοτό)
ioτpα u atepn rog
M.E rrmpκ.
Συγχαρητήρια
ΣΤΗΝ ΝΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΕΔΟΝΑ
κλειστά τσσερα
σχολεία λόγω γρίπης
MIMLORI
| Eνopήp ον ορπηο μας γd opό
THΓNΟ ouiναm
| σς νοp ίρς - πobμέσα
u olap opaloma
ΕΜΠΕΤΕΥΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΙN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΚAά πηpήμνον oμpα oopaνp d bα ημ op lo oν
Κοτή Μoa k οu u οφήo mon μρν σο mν
εuή vτη ούμpnομ ό μιυa erμtό Mntouo nppo
5es πpμές δα θος εαa Kοής Μαδoίας, ΑM
(opος ς
ΤΠΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝEFTEΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΤ LΑΣ
aγοvίς
Mwηg Γο
6 Lανo o Χpήσος Γo ς
ΤΕΡΠΟΣ
ΧΣΤΑΟΥΡΑΣ
ΗΕΛ1 ΙΔΤΙΑ
meuτιτηικ touαs
Η οικονομία βρίσκεται
σε φάση οριστικής εξόδου
ΠκΕταη . Stonωλουνται αυτονομα διαμερισματα
|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμί
ίνε eθτμ εοντά στην θάλασσα.
ΑnΟ TΗM ΚΡΣΗ
μpα τtpωο & δνα που ouw όπη pio o φση op
ς ευ αν εμίαη κα μ poά όεμμης αμμο
υπωρeς Οενομ Χρήρος Eipος τος o o ό rnoμπόουμ nbς Μρυα Μapoμ ναμάμ ο ο Peς
νuς .
Εnογγκλματικο uκίνηtΗ και
οικοπεδα εντός σχεδίου και σετός.
στην λαπτοκαμυά και μλίκαι
Atngωρου.
Ετυχληβεία στό το τμοοακά npspoτu
βλεντρκύρεύματος δυμιοκου τερίοο ελiαή
Κυe mgα m 2351 Ο 27450 μμποίοθηγιεμνα ηρέναηστορικς.
mopoή oην wΜΗoνόνΗ
0pηρηης ΜΔημααος ατόησγήτυ oαα η δομρησηmς μλος, o αpημν, σpά κα γφγά βήμταγια αy ονoυ
pnmς οςο νοm ην πηο pa μπο u
ow οo4ή gas, ες "ν κή
paμε α onuή onp oi pο . tipo ος
ομέa νφ φ μνσο o κοκος
electricon
aerton
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
δeεpγaς Εμβολος 30τμς Dνρητιος o Δεpέοe
μpυματ-t υς μα δpiη
321520-31 110. 67E 191 S50
www.tersαυ.g, Intoσterpo.gr
20862
ΠΕα ρχ ο &7