Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.686 . Τιμή 0,60 Ε. Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τετράχνος έως Καλπάκ .. Τίχνος μέχρι σύνορα είπαν χθες σε ευρεία σύσκεψη
MPOE KAKABIA!
Ειμφωνήθηκεμιον Υπ. Υποδομν Κ Κερομανλή το έργο να
Προτοθεί προς υίοτοήρση με Σήμβοση Πορομήρισης. Πο Οι αγροτο-κτηνοτρόφοι της Ηπείρου
ήτον παρόπες στη συκεδρίση υπό τον Κ Τοσούλα στη Βουλή
Ο Σοραπί τίκο προ ακς άδονις κα η σύνλαη δόνας μγψα Κδογίο
Όπως αποδείθηκε από την εκδήλωση της -genda στα Γιάνενα. .
. επιβινουν και πρωτοπορούν!
ΡΑπ' ΤΟΠετσάλι Ιωαννίνων ο κορυφαίος της χρονιάς . Βραβεύθηκε
επίσης ο Γεν. Διευθυντής του Συνεταιρισμού Πίνδος
Κ ΣΚΡΕΚΑΣ (n. Αγροτ Ανάπτιξης): Καίριος ορόλος του προτογενούς τομέα .
. Μερική . υπαναχρηση Του
Υπουργείου Υοδομν έγινε χθες
για τον οδικό άξονα Γιάννενα - Κακαβιά . Η Εηρεία σύσκεψη mou συγκλήθηκε μετά Το αίτηρα Περφε
ρειάρχη . Δημάρχων, πραγματοποήθηκε πλικά υπό την Προυδοία
. Μπορεί να έχει δεχθεί χτυ
πήματα Τα rλευταία χρόνια εξαι .
Τίας ης οικονομκής κρίσης και
rων mολτικν που αυπή επέβαλε .
coro νο
ΡΕΠΟΡΤΑΕ
Κστα Τασούλα στο Γραφείο rου
στη Βουλή και συμμετείχαν όλου οι
βουλευτές της ΠΕ bωαννήνων , ο
ΠεριφερεάρΧnς Δήμαρχοι και βε .
βαίωςς ο Υπουργός Κων Καpa μανλής κ.α.
Μετά από την καοNκή ανιίδραση που υπάρχει στο ενδεχόμενο αλ λaγής της διστομής του οδού άξονα
μέχρι το Καλπάκι από ττράνο σ
διχνο, Τελικά υπήρξε συμφωνία με
τον Υπουργό να καταβληθεί προ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Πρόεδρος Βουλής Υπουργός αυτοδιοκητικοί και βουλεΤές, συpφνησαν χθες για Το πς θουν Τον οδικό άξονα
Γιάννενα- Κακαβιά Τα δύσκολα , ήτου χρηματοδότησηη βρί
σκονταυ τρα μπpoστά μας. .
********* ------ -----.......
ωστόσο , ο πρωτογενής τομέας
παραμένει ζωντανός στην Ήπε
po Οχι μόνο εmβίωσε αλλά σης
μέρες έχει να επιδείξει πρότυπες
Agrenda
σπάθεια για εξεύpεση χρηματοδόπησης , σύμφωνα με τον aρχικό σχε
διασμό . Αυός προβλέπεα τειράχνη
διατομή μέχο το Καλπάκ και τρίχνη
από Καλπάκ μέχρι Κακαβά
Κι εδ υπάρχουν οι πρες ι φοροποήσεις, τουλάχκτον ως προς
την κονή γνμη κα τους κατοίκους
Του ακρτκού Πωyωνίου , nou χαρακηρίζουν μισή η λύση που προ
τείνετα Αν κα η πρόταση αυτή γ.
νεται στη βάση πρόσφατης σχετικά : Των από τα ράφα Των
καταμετρημένης κίνη
Το επιβεβαινει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Ελλείψεις φαρμάκων και
από ράφια στα Γιάννενα!
Δύο Γιαwwτες βραβεύθηκαν
στο πλαίσιο της εκδήλωσης
για Τον Αγρoτη της Χρονάς. .
ο l Aεuθυντής της Πiv
δος Λαζ Τσακανίκας (ένθετη
φωτό αpισπερά) και ο κτηνο .
τpόφος Ηp. Muαλαντάνης . .
Τυς ομοτούχους μβητές
pράβευοεο Δίμος LαoΝτό
.Ετιδειννεται το πρόβλημα . Ποια είναι η θέση του Ε0Φ
*Ελλείμες σκευουμά
επιχειρήσες και μεμονωμένους
σγροτο . κτηνοτρόφους που αναδεικνύοντα πρωτοπόροι σε πο .
νελλήνιο πίπεδο!
Τα παραδείγματα tίvαι αρκετά
και σφήνουν περι* Στη σελίδα 2
Με μοθυμένο αυοίνηω
μετέφερον 46 χαs.
φαρμακείων παρατηρού.
νται rελευταία και στα Γιάν νενα, απολουθντας η γ
νική πανελλήνια Τάση, με
Τον roIKό φαρμακευτικό
Σύλλογο να δαβεβαuνει
όη θα κάνει όn χpειάζεται
για να αντμετωπιστούν ο
ανάγκες . Το πρόβλημα εί.
ναι δισχρον -11η σεA
-11η σελ
ΗΠΣΕ έκουε και φέτος την πίτα της
Ηπειρωτική πανδαισία
στο Στάδιο Ειρήνης Φιλίας
V Αφιερωμένη στα Κληροδοτήματα ήταν η εκδηλωση
11η σελ.
Προτάσεις ανάπτυξης θα καταθέσει το Ε.ΜΠ
<Εεκλειδνοντας το μέλλον
της ακριτικής Κόνιτσας!
Αλλη μία ανθελληνική πρόκληση.
Με λεφτά των Τούρκων οι Τσάμη δες
εξέδωσαν πολυτελές λεύκωμα!
- Το παρουσίασαν σε ειδική εκδιλωση στα Τίρανα
Εmιστημονική ομάδα του επισκέφθηκε κάθε σπιθαμή της..
. Μπορεί άρα γενα αντοστραφεί
η φθίνουσα πο
ρεία ακρτικν πΕριοχν ης Ηπt,
ρου που γνωρ
ζουν σήμερα την
εφήμωση και mην
εγκατάλειψη; Δύ.
σκολο να ro:
κανείς , Ωστόσο,
κάθε πρόαση , E
δικά αν είναι επιστημονικά rηριωμένη και βασισμένη σης ιδια
ερες συνθήκες ενός Τόπου, μποpεί να φυνεί χρήσιμη!
Κάτι Τέτοο θα γίνι με τα χωριά
της Κόντοας , τα οποία δέχτηκαν το
προηγούμενο διάστημα την επίσE
Τους αυτοαποκαλούμενου mό
μηδες: ο σύλλογος Τσμου. Αλλη μια
ÇAMËRIA
ριά , που αυτοχαρακτρίζεται ως
μη κυβερνητική οργάνωση και
0. πει
. Αpεερωμένη στην προάση
ση και ανάδειξη Του Ζaείου Μεγάρου και rwν Ηπερωmκν Κληροδοτημάτων ήταν η φετινή aΠία
Του Ηπυρτηp, Το μγαλύτερο E . χτζεαι οναός του
τήσιο γιορτνό αντάμωμα που
διοργαννει η Πανηπτιρωτική Αγίου Παίσίου tλ2
Συνομοσπονδία
Κέντρο στορικής 1Ερευνας. και
έχει έδρα Το Κόσοβο , παρουσίασε
στα Τiρανα πολυτελές Aεύκωμα
Ψη μεταππυχιακν φοιητν κα ρευνητν του Εθνικού Μετσόβου
Πολυτεχντου, ποu , oφού συνέλλεξαν στοιχεία με τη βοήθεια των τοπκν αρχν και αφού τα μελετήσουν.
θα παρουσάσουν Τις προτάσεις Τους
για ην αναπτυφη Τς 11ησελ
Με το κομμαι
1.100 σελίδων με rίτλο Ενα ταξδι
στη Μότα Αλβανία: Τσααμουριά .
Η θεσπρωτία χα - 11η σελ .
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
-11ηστλ ,
ΑΠΟμΕΙΣ
ΛΕΟ . .ΝΤΑΡΙΟ ΠΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΠΟ
ΓΝΩΜΕΣ
Υπογεννητικότητα και
κρατική μέριμνα...
.o Γάλος Λεό ήταν
ο μεγάλος πρωτα γυνστής Του μας
ανάμεσα στον ΠΑΣ
Στο όνομα της
Aημοκρατίας. ..
wνo και Τον
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ
Εργοτέλη που κατέ .
ληξε σε νκη Των
Γαννωτν ( 1-2).
. Απ' όλα είχε η ανα μέτρηση στο Παγρήmo. Τρία γκολ δύο δοκάρια και καλό ρυθμό σ όλη τη διάρ
κια του αγνα. Ο ΠΑΣ ανέβηκε στους 33 βαθμούς
. Ση Γ ΕθΝική , ήττα (41) της Ανατολής στην Αρτα Στο Εροστε
χοικό , σκόνταψεν στο Νησί ο Αγροτ. Αστέρας (1-1), ο Χουλα
ρόδες ήραν τους Μικρoσιάτες με 21.
Ολη η αθλητική κίνηση στις σελίδες 7 χαι 12
>Γράφειο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φιλάλογος-Συγγραφέας
Διαμαρτυρόμαστε οι Έλληνες: Μεγάλη υπογεννητικόπτα στη χρα μας , 0ι νέοι δεν αποκτούν παιδιά , θα μας ξεπεράσουν σε πληθυσμό,.
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στα
μέρη μας,
φυλές , Μπλέξαμε τη ράτσα μας, ο άλλα τέτουα! .
Και πς να μη συμβεί συτό, όταν , πέρα από Τς
κατά καιρούς κρίσειςευρίως οκονομικές - που περνάμε σαν λαός ,
φροντίζουμε ο ίδιοι να δυσκολεύουμε τις ζωές μας
Πς να μη συμβεί αυτό, όταν , για παράδεγμα , υπάρχουν νέα ζευγάρια, δίως εκπαιδευτικν , στρατωτικν, δημοσίων ή 4σελ
Ο Νθεις θλίψη και απογοήτευση μαί κάθε φο ρά που τυχαίναι να παρακολουθείς συψητήσεις.
δηλαδή ανούσιους κομματικούς διαξφισμούς, στα
τηλεπαράθυρα ανάμεσα σε κονοβουλευτικούς
κομματικούς , εκπpοσύπους, γύρω από σοβρά
πολτικά θέματα
Όταν βρεθείς μπροστά σης λεγόμενες προ ημερησίας διατάξεως
συζητήσεις 5ηλαδή μονομαχίες ανάμεσα στους πολκούς αρχηγούς . Όταν βρεθείς σε κανένα στενό κύκλο συμπολιτν
a μας κυριεύσουν οι μουσουλμανικές
-3η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα