Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τηs Hπeiρου-Ιδρυτis Ευe. Τάλλαs-Εos 930-Ap . Φίλλου 24733-pίτη 28 Ιαονουαρίου 2020-0.60e
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Και Πάλι καβάλα
στ άλογο
Εχουμε ανάγκη
τις νησίδες αριστείας.
Μηδείαν του Παζολίνι
με τη Μαρία Κάλλας
ΣΕΛΙΔΑ 19
ΣΕΛΙΔΑ9
ΣΕΛΙΔΑ 11
Εnί Ποδός Πολέμου
η ΑΔΕΔΥ
Στο συρτάρι έβαλε το υπουργείο Υποδομν τα σχέδια υποβιβασμού των χαρακτηριστικν του οδικού
άξονα Ιωάννινα - Κακαβιά , μετά την ομόθυμη και σθεναρή αντίδραση των tοΠικν φορέων
ΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΧEΙ
MENEI
ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ
Με κινητοηοιnoεις αλλά και οστρα
τεία ενημέρωoης unodάχετα η ΑΔΕΔΥ τον νέο αοφαλοτκό νόμο της
κυβέρνηoης , ο onoiος καταυθεται
ης επόμενες ημέρες στm Βουλή.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Δεν απαγορεύτηκε,
μετονομάστηκε
XPHMATA
Αλαλούμ έχα εκparήσa ος τελευταες εβδομόδες σκετικά με τν no
λnon του τοίnoupou oε καταστήμα ταυγειονομικού sνδιοφέροντος , με
απoτέλεσμαο ελεγκ κοί μηχαν .
σμοί να δέχοντα συνεχήή ερωτήματα
και διαμαρτυρίες από ιδιοκτήτες .
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ένας Γυάλινος
Κόσμος Που ξεκινά
και τελεινει
στου δρόμου τα μισά
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΑΛ. ΜΟΥΣΗΣ
Μην ξεχάσετε
τον θείο Μωρίς
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13
N. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ
Δημόσιος χρος
Πολιτσμός
και Πολιτική
Με τη δέσμευση για εφαρμογή της μελέτης Πou Προβλέπει τετράιχνη χάραξη στο τμήμα Πεδνή - Καλπάκι.
και κατασκευή του Τμήματος Καλπάκ- Κακαβιά ως τρίχνου με Προθηση Προς χρηματοδότησης των
συμπληρωματικν μελετν ολοκληρθηκε η ευρείο σύσκεψη στην Αθήνα Την επέκταση της σύμβασης
Παραχρηaης για την Ιάνια θα διεκδικήσει το υnoυpγείο ΥΠοδομν
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΑΠ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ
0 αγωνιστής ,
τραπεζίτης
και ευεργέτης
Γ. Σταύρου
ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
Κομμάτι- κομμάτ
ο Αγιος Παίσιος
Μπαράζ καταγγελιν
με φόντο τα σκουπίδια
ΣΕΛΙΔΑ 16
Αθλητισμός,
Ένον νέο γύρο οντnapόeεσς με τ ημοτική οpn σημ τοδοείτο μηαράζονακονσεων onό τmνπλευρό
το Συλέγου Eρyoζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννων που έκει nρoκnρύξει καιτφiωρn στση εργοσίας για ούpoτρrη on τις 12 ως τς 2 το μεσημέρ εν οργοννε και nαpόσταση διμορτυρίας στο tημορκείο.
Αφορμή είναι ο φουματσμός ενάς εργότ στην αnoκαμίδή απoppμμάτων ωστάσο φα κεταιπως nόλη πoλεμκή έεια κάνει με ν πρόθε σο της δημοτικής ορής να ανοξειξανό το θέμο της ούναψης συμβάσεων
με δυτες γαπνοποκομδή nou napaμένει προβληματική Οι κατεγγελίες γα όρνηση της δοκησης να προχωρήσει οε npooλήuες μανμου npoσunκού εμηλουτζονταn με νέες για την κατάστοση των εργασοκν
χρων και κρίως του εργαταξίου ολό και γα τη αντικατέστοση του Εκικαύ Ασφαλείος
Κομμάn . καμμάι φτάνα από
τηθεσοαλονίη στα Πάνενα
ονοός του Αγίου Πασίου . nou
σύντομα θα nάρα mν τελική
του μορφή στην nepιακή ης
Κόpος, μα με τα δυο noper
κλήοια της Αγος Τριάδος και
του Αγίου Αnoστόλου θωμά .
Α.0. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Βαριά ήττα στην Αρτα
ΣΕΛΙΔΑ 20
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Δεν Πέρασε
ΣΕΛΙΔΑ 6
από τη
Γέφυρα
ΣΕΛΙΔΑ 21
ΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥΙΑΣΕ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. ΣΡΕΚΑΣ
Εθνικό σχέδιο για τον Πρωτογενή τομέα
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝA WBC
Αυτοκτόνησεν ξανά
ΣΕΛΙΔΑ 21
ΣΕΛΙΔΑ 5