Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγana
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυοαpεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διατήτης Ειότης Leθuτtς ΒΑΣ ΕΡΕ- Erg 59-kp Φnλω 1f64 Τμή050 ευή βτολυματή 450lomοημίον 2020
ΙΗΣ ΛΕΑΘΙ
ΙΑΤΟGΕNAΤΗΣΙΑΗΙΚΟΟΥ
E TON YNOYPTO METAC
Πεδνή όοο και το Τμήμα
ούνδεσης ννος 0δού.
καμηή inopάκαμφη Φ.
hndoa . Πρέβζα , κ
pίς επτουκ ως nρος
εύμφωνα με nnpo - ος uνές npoιaγpa
Περιφερειακής
Ενωσης Δήμων
Hnsipou tnEa) Αρnς Τσελίχος
τέθηκε τo ζήτημα της
σύνδεσης της npέβeζος.
με την Ιόνια ο66,.
τη διάρκεα της συήτη- φορίες, η ΠΕΔ Hnείρου φές, βασισμένο στην αp
onς για τ ούνδεση της κρνε ως tnoίo έργο to - oή μελέτη.
όνος οδού με τmν Kο- σο το uήμα Κοκαβιά .
καβιά .
νχεα στη σ
Το υψηλό κόστος για τους Δήμους
επισημάνθηκε στη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ
1 ΜΕΛΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕ!
υφnnό κόστος για τους
Δημους επισημάνonκε κατά τη 60
συνεδρίαon τoυ oopέa Δοί
ρonς Aoppμμάτων tmv nμπτη το μεσημέρ , uno tmν
poopa tου Δημάρου 2npoύ
N. Κολοντ
Η 4ρα φτάνει και καθόλου δεν αργεί όοο καv εύχοpαι
στη γnooα μου , ψεύτρα να βγε
Φαξε οον κόρη οφoοημού tοuτη m ypop
Φύnαξε σσν κόρη οpθαλμού τούτη τη ypopni oως το υ
,/1 ουτής ομού με το νιaτt, σύντομα σου χρειαστεί
ρόpαοmpos Κiκης
ντa στη υη.
"υνέχεα στη σε.
ΥΠοκριτικές οι ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για τον εκλογικό νόμο
Διψήφια η διαφορά
ΝΔ.ΣΥΡΙΖΑ
Ανήσυχοι για την προκλητική
στάση της Τουρκίος δηλνουν
Έλληνες nολίτες οε νέα δημοσκό0ι
Eυνθήσες naonς
μαύ ΝΔ κυ ΣΥΡΑ
εnpεpε στην Βoυή
ησ ήτηση τουoλογ
PULSE
κού νοpοοpδίου δ
λύοντες το κλήμα ουναύς noο δημοp .
με η ολοή Πpee .
8ρου τς Δμκρατiς
πηση της Pulse nou napoυσιάστηκε το βράδυ της Πέpτης
Lahouu Immpdna al
υνίχια οτη οελ.8
υνέχεια στη σε.