Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.739
Σιλίδα 6
Σημαντική vίκη για τον ΑOΑΝ
ΕΙσόπαλος και Πάλι ο ΟΟΙ
Ορκίστηκε ηνέαΔιοικήτριατου Δαλύνάκειου
-Τα αποτελέσματα στην Α' εθνική
Εεκινά η κατασκευή
Του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού
. Σημαντικά έργα διαχείρισης
απορριμμάτων και άρδευσης
στη Σητεία
Σελίδα 11
.Οικονομία και μείωση
των στρεμματικν θα φέρει
ο εκσυγχρονισμός στον ΤOEB
Pεrορτά :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σε δυο βδομάδες εκτιμά
9 εργολάβος ότι θα ξεκινήσουν οι χωματουργικές
εργασίες , nou περιλαμβά νει η μελέτη για την κατασκευή του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου
Νικολάου . Είναι ένα έργο.
τη μελέτη του οποίου εκπόνησε η προίσταμένη
της Διεύθυνσης Μελετν
του Δήμου Μαρία Πρατσινάκη και χρηματοδοτείται
από ίδιους Πόρους του
Δήμου. Ο Προυπολογισμός
του έργου ήταν 4.050000 Κοζυράκη Πια την ολοκλή - ένα από τα έργα-σημαευρ. Στο μειοδοτικό δ αγωνισμό , προσφορές υ- ότι θα απαιτηθούν περί - τος noυ είχαμε ανακοιν-θα εξελίοσονταν μέσα στο
Πέβαλαν εννέα εταιρείες που δυο χρόνια
Ανάδοχος του έργου aναδείχθηκε
ΤΑΜΑ ΣΙΓΜΑ Κατασκευ στική ΑΤE- ροσφέροντας βαση για την κατασκευή ρίοδο . Ολοκληρνονται ο σύμβαση ο εργολάβος για
έκπτωση 57,75% , nou δι . μιας πολύ σημαντικής υ - ασφαλτοστρσεις-έργο τη συντήρηση-ανακατααμορφνει το οικονομυκό πoδομής κοινωνικού χαρα - 3.5 εκατομμυρίων , η μονο - σκευή των ανοιχτν αθλη αντικείμενο της σύμβασης κτήρα για τον Αγο Νικό - δρόμηση του παραλιακού τικν χρων στην πόλη
σε 171125 ευρ Τη σύμ. λαο , του 2ου Βρεφονητι - δρόμου και η ανάπλαση μέσα στο επάμενο εικοσα βαση συννπέγραψαν την ακού Σταθμού , Με τις 150 της ανατολικής πλευράς ήμερο . Ετοι, βλέπουμε ότι
Παρασκευή ο Δήμαρχος νέες θέσεις βρεφν και της λύψνης Είναι έργα με οι κόποι μιας ολόκληρης
Αγίου Νικολάου Αντνης νηπίων που προβλέπεται τα οποία θέλομε να δεί πενταετίας αρχίζουν να
Ζερβός και ο εκπρόσωπος να φιλοξενήσε λύεται ο - ξουμε ότι υπάρχει ουνο -παίρνουν σάρκα και οστά.
της εταιρείας , nολιτικός ριστικά και αμετάκλητα το
μηχανικός . Γωνιανάκης . ζήτημα Φροντίδας βρε - τική Μας ενδιαφέρουν να βρέφη και περίπου 10 νήnαρόντος του προϊσταμέ - φν και νηπίων για την προωθήσουμε τα μεγάλα nιa nou δεν μπόρεσε να ενου της Τεχνικής Υηρε - επόμενη δεκαπενταετία , έργα που μελετήσαμε , ξυπηρετήσει η υφιστάμενη
σίας του Δήμου Βασίλη στον Αγιο Νικόλαο Είναι μιας και ως γνωστόν, ρΣελίδα 13
ρανης u
SUPER
φωτο κοΣΤΡΝΤΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
μες μελέτες δεν υπήρχαν .
τωρούς του προγράμμα - Εχαμε δεσμευτεί ότι αυτά
ΓάταΕλούντας 44)
ε 5,98
ρωση του έργου εκτιμάται
σει από την προηγούμενη 2020 και επιβεβαινεται
Ο Δήμαρχος δήλωσε με δημοτική περίοδο . Είναι για το ένα μετά το άλλο .
εταιρεία την ευκαιρία αυτή Σή - γνωστό ότι τα υπόλοιπα Εξ άλλου έχουμε προσκα μερα υnογράψαμε τη σύμ . εξελίσσονται αυτή την πe - λέσει να υπογράψει τη
ΚΑΙ ΠΟΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΪΚΙΑ ΜΑΣ
Επμενίδυ 2 1 στο μεγα2ο S/α Χαξεαδaη)
δαvοpή κατdov 2341 ει80Ο
λυκή , συγκροτημένη πολι- Περί τα 60 είναι τα
4στοςο
Η ΣΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 5
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
μoν ξεpη ν
Nύαλο
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
I.KTEO
Υ Γροτήριοpuν καυσίμα
ν 22ρες ευτό ματος πωλητής
Υυνήριο ελοppων κοι ρων οκη μάτων
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΒΙΟΝΙΣ ΠΑΟΥΡΠ ΣΠΑΠΕΟΡΙΚΣΗΧΙΗ100 2454 ΕΣ
ΜΥTΑNΙΣ ΤΑΡ ΜΙΣw pοικη
ΜΧΕΕΑ ΣΤΑΙΓΕΠtalao ME 4
ΒΟΜΙΝΟ EKΤΠΙΕυανia
ΜΜΜΠΙΟ ΝΥΚΟΝMIKM βα φm 148 ΕΣ
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΕΚΟ ν Anormp
ΥBoυλτtp
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
C10787
1,156/YK
OLPAMMAE
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝΑEΤΙΚΩΝ
Ε εοΧΑΕΑΚΣ ΑE-ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
3994ΣΙΑ
1ΟΚγίνεστε κρλε εμέ
ΥΟKΟHAMΑ
HanKOOK
Τονο ΤIRES
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓLAΝΑΔΕΙΤΕ ηΡΙΙΟτεΡE nΡΟΣΦΟΡE
ΚΑΝΤΕ ΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣEAΙΔΑ ΜAΙ Στο FACE00K taok
www.lacbookeo/ onmpouολείο Mυλωνόκης
.φPσκα ppoτα κα, λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίχον
ΕΠΜEΝΙΔΟΥ 51-ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 284102171ι
rν Γperη
ΝΕΑΠΟΛΗ
έo αναν
ΙερΑΠετρη
ποειαρ
28410.32100
28420.93100
28410 33271
ναε ri9r

Τελευταία νέα από την εφημερίδα