Previous

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MΕ ΠΙΣΤΗ Γ
ΚΑΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0Ι ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣ
αΑπόβασην στην Κρήτη για το. διπλό
Σελ 5
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Σάββατο 25 Κυριακή 26
Ιανουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6510
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 7746 6 | fax: 265 10 37880 | emai: [email protected]@ neoiagones.gr | wwwneoiagones.gr
5ρντής ΑΡΕ ΜΑΜΑΝΗ
ΟΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Δύο συλλήψας για
πολλά κλά χασίς
uΗ σύμβαση που έχει
Συνεληφαn, σε χωρο του Δημου
Κονιτσας Ιωαννίνων. ano αστυνομικούς του Τμηματος ΔωSnς Nακωτικν της Υποδεοθυνσης Ασφ
λειας Ιωαννινων , tvας 52χρονος
ημεδαπός . μελος εγκληματικης
οργανωσης, noυ ενεχεται στην
εισαγωγη στη χρα ., μεταφορά και
διακίνησn ναρκωτικν ουσιν
(κονναθης) .
δεν αλλάζευν
υπογραφεί
ΣΕΛ. 2
Η eημερίδα Agrenda
βραβεύει τον Παννιτm
Αγρότη της Χρονιάφ
Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη
ετήσια γιορτή του Αγρότη της
Χρονος .
Τα βραβεία θεσμό ς nou exει
καδιερσειη εφημερίδα Agrenda .
αναδεικνθοντας την αnονoμn
τους σε ημέρα γιορτής Yια όλους
τους αγροτες , συνδέονται φέτος
με την στορ κη nόλη των Ιωανwνων και τους φιλoξενους χρους
του Grannd Seral .
ΣΕΛ. 9
Ξανά πάνω από το όρια
η αθαλομίκλη
Αno τη Διεύθυνση Περβαλλοντος
της Περιφέρειας Ηπείpου ανακοιννεται οτι αno τς μετρήσεις nou
Η Δαχείριση των Αστικν Σερεν Αnoλητων γίνετα Βασει των συμβάσεων nou εχουν υnογραφεl, μελετν και του
διεθνούς διαγωνισμού noυ πρonγηθηκε και πρέπει όλοι να τιμήσουν τις υπογραφές τους, ηταν η aέση του Περιφερεαρxη Ηπεiρου κ . Αλεξανδρου Καχριμάνη σχετικά με τις ΠροΒέσεις Δημάρχων για επαναδιαπραγμάτευση της συμβασης
με τη Μοναδα ΕneSepγασίας Απορριμμάτων. ια να αλλαξει η σομβαση δεν αλλαzi, htαν η εκτμηoη του.
Εχουν καταγραφει στον σταθμό
ατμοσφαιρικής ροaνσης
ΙωνvIνων , τις πρoryouμενες ημ ρες οι συγκεντρσεις αιωρούμενων συματιδίων (ΑΣ 10 ) , ξεπέρασαν, σε μέση ημερήσια τιμη τα 100
μs/m3 στις 22 και 23/012020
ενω για 15 συνεχείς ημέρες κατα Υράφονται τιμές Πανω αno το ετρεπτό oριο (50 μg/m3) με διαίε ρα υψηλές συγκεντρσεις τις Βρα&νές ωρeς .
ΣΕΛ 5
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ
| Διαχρονική ηευθύη των
υηpeoακν Ππραγύτων για
| υνοδικό ά υνα Ιόνας - Καβάς
Κοπή βασιλόπιτας με έντονη
|κριτική στη δημοτική αρχή
ΩΑΝΝΙΝΑ 2025
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 7
Την ευθυνη των υπnρεσιακν nopa | Yοντων nou διαχρονικά χερίστηκαν
| το 84μα ης κατασκευής του οδικού!
%ονα bνας-Κακαβιας ανεδεξε για
αλλη μία φορα ο Δημαρχος Ζτσας
Μεκάλης Πλκος κατα τν oπo8ετn-|
aη του στη συνεδρίαon της ΠΕΛ το
μεστμέρι της Πεμπτης (23/01/20 20)
napoυσιάποντας το στορκό στα μέλη
του Διοικητικου Συμβουλιου
| Τα τελευταία $ χρόνια δεν εναι Υγες
|α φοpές nou ο Δημαρκος Δτοας
Μικάλης Πλκος με επιστολές του
Προς τα αρμόδια Υnouργεία αλλα και
τους τοηκούς φορύς και Βουλευτές
αναδείκνυε το θεpα Σnτντας ξεκοθα|ς αnavτήσεις.
ΤΟ ΦΕΒΡΟΟΥΑΡΙΟ Ο ΒΑΡΥΣ
ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗ ΤΟΝ
Έρχονται αντικειμενικέςφωτά
φτάνει ο λογαριασμός για τους
ιδιοκτήτες nou δαέτουν ακίνητα
στις 3.000 περοχές nou θα ενταxbούν για Πρτη φορά στο αντικε μενικό συστημα προσδιορισμού της
αSίας των ακνητων.
ΣΕΛ 7
ΣΕΛ. 3