Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κεφάλαιο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περίοδος Β'/ Αρθμός φύλλου 532-Σάββατο 25Ιανουαρίου 2020
Τμή 2.5E
Ο νέος <μαύρος
κύκνος> των
Συντάξεις: Όλα
τα σενάρια για τις
Λαθρεμπόριο χι)
φοροδιαφυγή θ5
φέρουν 200 εκαι ευρ
αγορν έχει
χρμα Πράσινο
>Οι Προειδοποιήσεις της
Λαγκάρντ γα ις συνέπειες
της κλματικής αλλαγής
εκκρεμείς αποφάσεις
του ΣΤΕ
> Από το μηδενικό κόστος
μέρι τη δημοσιονομική
κβόμβαν των 20 δισ.
ΣΥΜΒΟ ΥΛΙΟ
1sίΕρχεται νέο ειδικό νομοσχέδιο.-Η επιχείρηση
καταπολέμη σης παραοικονομίας στο επίκενπρο . ΣAΤ
ΕΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΕΛ 8-9.
ΣΕΑ.5.
ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ <ΣΒΗΝΟΥΝ> Τ0 COUNTRY RISK
Τι καγοράζουν
οι ξένοι
από το ελληνικό story
απο το ε
ΚΡΑΤΙΚΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, REAL ESTATΕ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤELECOMS ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ FUNDS
Η Από τα μέσα του περασμένου έτους , στους
διαδρόμους των διαφόρων roadshows που
διενεργήθηκαν, εκπρόσωποι των funds μιλούσαν
για το μεγάλο tumaround story της Eλλάδας.
Η Πορεία των ελληνικν assets τo αποδεικνύει μέχρι
σήμερα , με τους αναλυτές να επισημαίνουν Πως οι
κλάδοι της ενέργειας , του τουρισμού, του real estate,
των κατασκευν , τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα αλλά
και μετοχές εταιρειν Που εμπλέκονται σε διαδικασίες
αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποήσεων θα υπεραποδσουν ,
και το 2020 θα αποδειχθεί ένα επίσης απόλυτα κερδοφόρο
έτος. Οι αναβαθμίσεις, τα υψηλά 5ετίας στο Χ.Α. και οι
κινήσεις των ξένων θεσμκν , Που επιδεικνύουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους τίλους Ter ll των τραπεζν .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αποψη
> Ασφαλιστικό: Οι
τελικές αλλαγές
για εργοδότες και
επαγγελματίες
Όλα θα
κριθούν σις
μεταρρυθμίσεις
ΣΕΛ. 24-25
ΕΛ.8-9
> Τα νούμερα
της απαξίωσης
του ΔΕΔΔΗΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1 Δεν είναι τυχαία η
ρήση του Πρωθυπουργού από το Νταβός. Είναι Πράγματι κλειδίν η
ταχεία ολοκλήρωση των
μεταρρυθμίσεων για την
προσέλκυση επενδύσεων ,
αλλά και για τη διασφάλι
ση της αναπτυξιακής διαδικασίας τηs χρα .
Πράγματι, η εικόνα τηs
χρας έχει αλλάξει ριζΠοιες αλλαγές φέργει
ονέος Πτωχευτικός
σε ιδιτες και επιχειρήσεις
ΣΕΛ. 23
>Μαγνήτηςν για
ισχυρούς αίκτες
οι business με
τις μαρίνες
ΕΛ.22
κά. Αυτό αποδεικνύεται
από τα μnνύματα των αγορν αλλά και των ίδιων
των θεσμνν, οι οΠοίοι Παραδέχτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα πως
υποεκτίμn σαν τιs αναπτυξιακές Προοπτικές τηs χραs, με την κυβέρνηση
O Richard Branson
στο Κεφάλαιο
>Αναλυτικά παραδείγματα, ερωτήσεις και απαντήσεις.
> π θα σημαίνει η πτχευση για τουs οφειλέτεςΠοιοι καιπς θα προστατεύονται.
ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΣΝΕΡΓΑΣΙΑ
The New Hork Times
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ
ΣΕ ΚΕΡΔΟΣ
ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πλέον να στοχεύει σε άνοδο του ΑΕΠ
ΣΕΛ. 2
. ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 2
Bloomberg
Businessweek
BREXIT
Ψιθυροι.o.
WORLD
ECΦNOΜΙΑ
FORUM
ΣΕΛ. 46-47
ΝΤΑΒΟΣ
Deutsche Bank: Πιστεύει κανείς
ότι τελικά θα τη γλυτσει;
To forum
των αντθέσεων
είχεπρωταγωνιστή
τον Τραμπ
Συνδικαλιστικά παιχνίδια στην
Πς οι Βρετήνοί σταμάτησαν
πλάτη τωνεργαζομένων του
να νιθουν Ευρωπαίοι
2Τahedgehmds των.. γυναικν
και των <μειονοτήτωνν.
Η Βρετανία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη λετουργία της Ε.Ε.
Αλλά ήταν Πάντα με το ένα Πόδι εκτός.
Ποιες οι νέες διαχωριστικές γραμμές Που αναδείχθηκαν
στη σύναξη της διεθνούς ελίτ.
ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 14
μιΜΙMΗΙ