Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφωνό μο4 οου. μ
ΓΟ γuνστ όμως
pέχp θονάτου γp
| νο εκφράεy
(1 λεύθερο,
| την όηοφ.
0ou."
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5937
Τιμή φύλ: 0.50 ε
Καθημερινή εφημερίδα ΚΟζάνης
Πανελλαδικές 2020
Το νέο
σύστημα εξετάσεων
ΦΤα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και ο τρόπος υπολογισμού
των μορίων (Εγκύκλιος)
Σελίδα 12
Ένταξη έξι σημαντικν έργων
Πολιτισμού , συνολικού π/0 5,2 εκ.
ευρ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020
"Παγίδα"
Σελίδα 17
για ιδιοκτήτες ακινήτων
+Οn- ine oύνδεοη Εφορία
με Κτηματολόγιο ενιοπiζει όσουs
ιδιοκιήτεs ακνήτων έχουν
anoκρύψει ο ηραγμαικό μέγεθοs
τns ακίνητns Περιουσίas τous
Νέος κοροναϊός:
Πιο επικίνδυνος
φΑνοιξε η εφαρμογή E9
γα us δορθσεις
Σελίδα 13
από τον SARS
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
ΕΠΣ Κοζάνης-Γ' Εθνική
& ΕΚΑΣΔΥΜ
. Τινα προσέξει η Ελλάδα
Εεκινά η διανομή τροφίμων
και βασικής
υλικής συνδρομής από την
Κοινωφελή
Επιχείρηση του
Δήμου Κοζόνης
και την Π.Ε.
Κοζάνης στο
πλαίσιο του
| προγράμματος
Σελίδα 4,
rένΕι
Τ τ ς
1Ο ΨΕΙΣ
Αφήστε τον Ερντογάν
να σκάψει τον λάκκο του
Σελίδα 24
0 ελληνικός τυπος μεταφράζοντος τα προπογανδιστοιό δημοοαύ:
| ματα του ελεγχόμένου τούρκικου τύou έχει καταφερει να κάνtι μπ
Ισημαντική μερίδα της κδινής γνμης να χάσκει με το στόμα ανοχτό
| γa τα κατορθματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχαviας.
Εντω μεταξύ για κόποιωνπου περακολουθεί έστω και στοιχειωδς |
| ης εξελίξες η ροσάθεω του καθεσττος της Τουρκίας να επδεξε
νανλλεο
Ι ενtος κα εκtος της χωρος μια ακμαμο
a αμυνκή βιομήχενα,συνοτα
, αλλά και της οκονομίος
οπέρνα της τουρκικής ο
| Την ε
| Της
- Τούτο γιατί όπως είναι ανεμενό μενο η όληπροστάθεια χαρακτηρί|
| (cτaι anb σnοtάλη noλύτιμων nopων με αμφιβολης nooτητας anoτε .
| λεσματικότητος anotελέοματα.
| Αutό nou rpoxαλεί τη μεγολύτερη εντύπωoη και θαυμασμό στους
|eδociς είve αuτό rou θα έrpens vα δημουργεί τον μεγαλύτερο no.
|βληματισμό στην κοινή γνμη της Τουρείας και ενθουσια αμό στου |
ανττλους της
ουνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 9
κnΔΙΚΟΣ