Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
οιρρAEΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12457
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Αλλαγές για 4 εκατ. ασφαλισμένους και συνταξιούχους
οι κερδισμένοι του νέου ασφαλιστικού
Αναστέλλεται για τρία χρόνια
ο ΦΠΑ στα ακίνητα
Μητσοτάκης:
Στόχος επενδύσεις
100 δισ. σε βάθος
ο σημαντικές αποφάσεις βόσει των οποίων αναστέλ.
λεται για τρία έτη η επιβολή του ΦΠΑ στα ακίνητα υπέγρα .
ψεο υφυπουργός Οικονομικν κ . Απόστολος Βεσυρό
πουλοςΕίδικότερα, η πρτη απόφαση καθορίζ τη διοδικασία για ηχορήγηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ ν η
δεύτερη απόφαση αφορά στη διαδικοσία διακανονισμού
ήδη εκπεσθέντος φόρου για ακίνητα που υπάγονται σε κα
θεστς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ.
Το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ στοχεύει στην αναθέρ
μανση της aγοράς ακνήτων και σε συνδυασμό με άλλες
ρυθμίσς , δπως η μείωση του ΕΝΦΑ και η παροχή κινήΤρων για ενεργειακή αναβάθμιση κτρίων , αναμένεται να
έχουν σημαντικά οφέλη για Τις μικρές και μεσαίες ιδιοκτη
σίες.
8 ετν
Πν πεποθηση πως εηοροι αλλά και ξένοι επεν .
δυτές αντιμετωπίζουν με
νέα εμπιστοσύνη την Ελλάδα
πρωθυπουργός Κυεξέφρασε ο
ριάκος Μητσοτάκης , σε συν .
ντευξη στο Bloomber κατά
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
στο Νταβός . Τόνισε ότια αγορές
υξήσεις στις συντάξεις και μάλιστα γενναιόδωρες θα δουν
-όσοι έχουν ένσημα πάνω από 30 χρόνια και μισθούς άνω
των 1500 ευρ . Οι πλέον κερδισμένοι θα είναι όσοι αποχωρούν
Δημοσκόπηση:
Στο 58% η αποδοχή
έχουν αντιδράσει πολύ καλά στις
με 40 χρόνια ασφάλισης.
Για τις παλαιές συντάξεις , που θα επανυπολογιστούν εκ νέου
εξελξεις στη χρα καθς και
ότι οστόχος είναι η προσέλχυση
επενδύσεων ύνους 100 δισεκ . σε
βάθος επτά έως οκτ ετν .
για τη Σακελλαροπούλου
από τα 30,01 έτη και πάνω, το σχέδιο ορίζει ότι οι αυξή σεις θα
δοθούν σε δόσεις, έως το 2023. Όσον αφορά τις επικουρικές , οι
ήδη καταβαλλόμενες έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν
αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχί
ζουν να καταβάλλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 , στο ύψος του
Θετικά αποτιμά το 56% την επιλογή της Αικατερίνης Σα
κελλαροπούλου για την θέση της Προέδρου της Δημοκρα
Τίας . Αυτό προκύπτει από την δημοσκόπηση της Ρulse
που παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΙ.
Από τα ευρήματα της δημοσκόπησης προκύπτε επίσης
ότι την υποψηφιότητα της εεγκρίνεο το 73% των ψηφο
φόρων της ΝΔ Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ tppoνίζεται διχασμένος
στη βάση του καθς τοποσοστό αποδοχής στους ψηφο φόρους του κυμαίνεται στο 53% .
Η δημοσκόπηση δίναι προβάδισμα 12,5 μονάδων στη
Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόθεση ψή
φου , εν στην παράσταση νίκης η διαφορά αυτή ανεβαί .
να στις 47 μονάδες,
"Εένοι επενδυτές χοιτούν την
Ελλάδα και για πρτη qο0ά λένε
<υπάρχει ένα πειστικό αφήγημα
για επενδύσεις εδνν είπε ο κ.
Μητσοτάχης προσθέτοντας πς
ηκυβέρνηση avίκησε τους λαϊκ στές της Αριστεράς και της Δεξ
άs, πολιτευόμενη με μία κεντροδεξμά ατζέντα .
ardovyndn
ΑαSelum
ποσού που είχαν διαμορφωθεί.
Αυξήσεις θα λάβουν όλοι οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει μετά τις 13 Μαΐου 2016, με πάνω από 30 έτη και δεν
έχουν απροσωπική διαφοράν. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους,
που έχουν υποβάλει αίτηση από την 1η Οκτωβρίου 2019. Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 12 ευρ έως και 250 ευρ τον μήνα .
ΑΔΜΗΕ: Μεγαλύτερη
ιδιωτικοποίηση το 2020
ΟΑΕΔ: Πιλοτικό πρόγραμμα
νεανικής επιχειρηματικότητας
Ξεκινάει διαγωνισμός για πληση
του 65% της ΔΕΠΑ
Την δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείο
Ενέργειας να κινηθεί με ταχύτητα στις ιδιωτικοποιή
σεις υπογηάμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. Βρισκόμαστε
σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊχή Επιτροπή για τη δια κοψμμότητα , τον μεταβατικό μηχανισμό ευελιξίας και τον
μόνιμο μηχανισμό επάρκειας ισχύος*, τόνισε, συμπληρ νοντας ότι εντός του 2020 θα ιδιωτικοποιηθεί περαιτέρω
ο ΑΑΜΗE
ην έναρξη της διεθνούς διαγωνστιχής διαδικασί .
aς για την πόληση του 6556 τον μετοχικού κεφαλαί ου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως
ηνα πιλοτικό πρόγησμμα υποστήρξης επιχειρηματι Uχν σχεδίων άνεργων νέων , ηλκίας από 18 έως 29
ετν θα τεθεί σε εqαρμογή από τον ΟΑΕΔ τη Δευτέρα . Η
λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 23η αποάσισε το Δ.Σ. του ΤΑΠΕA η ΔΕΙΑ εμπορίας , η
Φεβρουαρίου. Στόχος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων,
ηλικίας από 18 έως 29 ετν , που επιθυμούν να αναπτύSουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
οποία θα πουληθεί σε ιδιτες , θα δημιουγηθεί μετά την
μερχή διάσπαση του κλάδου των υποδομν και την από
σχιση του κλάδου διεθνν έργων της ΔΕΠΑ ΑΕ .