Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Τδιοφωνo μο oou.
Ο ογwστ όμως,μέχρι θανότου y
νο εφpoζΥ
tλούθερο /
την όrο /
1 0ου"
Μ ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5986
Τιμή φύλ: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
ΥΠΕΝ και ΡΑΕ επανεξετάζουν το αίτημα
της ΔΕΗ για κατά προτεραιότητα ένταξη
στο σύστημα των μονάδων
που παρέχουν τηλεθέρμανση
Σελίδα 9
Ένταξη 10 νέων έργων διαχείρισης
βιοαποβλήτωνσυνολικού
προϋπολογισμού 3,8 εκ . ευρ
υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γ. Κασαπίδης
Σελίδα 17
ασφαλιστικό
Φ ηροβλέπει για συντάξειs
και εισφορέ
ΦΤα 104 άρθρα
nou nερλαμβάνονται
στο Προοχέδιο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Γιργος Αμανατίδης:
- Σύμβολο αλλαγής
η νέα Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
Σελίδα 12
Προς αύξηση
η τιμή
της πλαστικής
σακούλας
Βγήκαν τα ζευγάρια
των ημιτελικν κυπέλλου
ΕΠΣ Κοζάνης
Σελίδα 7
ΓpστΣτ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Την πρτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου
ηχρήση της μειωθηκε
κατά 80%
Ακριβότερα θα πληρ-|
|νουμε anό το npοσεχές διά Τατί το αίτημα
Σταϊκούρα έχει ιδιαίτερη
σημασία
ηλαστικές
στημα
oακούλες στην καθημερινό
τητά μας καθς το υπουρ !
γείo Περιβάλλοντος!
|tpοοανατολίζεται στην επέ
κταση του περιβαλλοντικού
| τέλους της λεπτής ακού .
λας μεταφοράς και σε
με μεγαλύτερο
tάχος τοιχματος , στο
| χεύοντας να εντάξει στο
|μέτρο το σύνολό του .
| Το αίτημα του Υπουργού Οικονομικν Χρήστου
|Σταϊκούρα προς τους δανειστές έχει ιδιαίτερη
σημασία για τις δυνατότητες και τη δυναμική της
|οικονομίας .
Όπως ανέδειξε το ρεπορτάζ του Captal.gr η
| 5πλή κίνηση για την εύρεση του μεγαλύτερου
Ιδυνατού δημοσιονομικού χρου , το ταχύτερο
Ιδυνατό, έρχεται σε μία χρονική στιγμή κρίσιμη!
Ισυνέχεια στη σελίδα 4
| Εκείνη
Σελίδα 5
κοΔικΟΣ Θ