Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΤΕ: Σε υψηλό 10ετίας το οικονομικό κλίμα στις μικρομε σαίες
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH i
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5649 Παρασκευή 24.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Εφορία :
ΥΠΕΝ:
>>> Τελ
>>> Τελ.
αυξήθηκαν οι
τιμές στην
ελληνική
αγορά
ακινήτων
Στον αέρα η μετάταξη ρυθμισμένων
χρεν στις 24 δόσεις
Κίνδυνος μπλακ
άουτ στο ρεύμα
ανάπηξης
Επιτάρονση
Πλήρως ικανοποιημένοι είναι
οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές
αινήτων ατό το 2019 , καθς
είδαν την οξία της ακίνητης
περιουσίας τους να υξάνεται
τουλάχιστον κατά 8%, εν σε
ορμετές περιοχές ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης των τιμν
αινήτων
εντυπωσιαιό 25%, σύμφωνα
με στοιχεία της Spitogatos.
ξεπέρασε
βέτει το
ΚΕΠΕ το 2020
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα εξελίσσε
ται ας μία από τις πιο ελπιδοφόρες αγορές οκινήτων της
Νοτιοανατολικής Ευρπης,
uαθς οι σταθερά μεεγάλες
υήσεις σπις τιμές πλησης
ενοικίασης οκινήτων
συνεχίστηκαν και κατά το
2019 , σύμφωνα με την ομάδα
ανάλυσης δεδομένων
Spitogatos.
Ψειδείς α πληρορίες
όι λείνουν τμήματα
αφα νσοκομεία
δείκτης
(Spitogatos Property Index)
ενημερθημε και παρουσιάζει
την εξέλιξη των τιμν για το
2019 ανά περιοχή , εν διαθέ
σιμες είναι και οι μέσες τιμές
για πωλήσεις και ενοιιάσεις
με σιοτό όλοι οι ενδιαφερό
μενοι να έχουν τη δυνατότητα
να παραιολουθούν την αγορά
και να ενημερνονται ανά
πάσα στιγμή για τις τάσεις των
προσρερόμενων τιμν κινή
των στις περιοχές που επιθ
υμούν
δομές δύο παιδίατρο ο .
Για Ψευδείς ειδήσεις κάνει
λόγο ο υπουργός Υγείας οποίες θα καλύψουν τις ανάγ
Βασιλης Κιλιας, αναφορικά
με πληροφορίες που δημο- κουρικού παιδιάτρου που έχει
σιεύθημαν και έναναν λόγο ήδη δρομολογηθεί.
για λουκέτο σε τοία τμήματα
ισάριθμων νοσοκομείων της
Ατικής.
κες μέχοι την πρόσληψη επ Επιτάχυνση της ανάπτυξης προβλέπει το ΚΕΠΕ σε ειδική
ανάλυσή του, καθς σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις σε εποχικά διορθωμένη βάση, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΙ για το δεύτερο εξάμηνο και για
το σύνολο του 2019 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 25%
και 2,3% , αντίστοιχα
2. Το Παθολογοανατομικό
Τμήμα του νοσοκομείου "Αλε
ξάνδρα" λειτουργεί με τη
Η διάψευση του υπουργού μετακίνηση γιατρού από το
Υγείας ήοθε μέσω ανάρτησης διασυνδεόμενο νοσοχομείο
στον προσωτικό του λογαρια - "ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ο
σμό στο Ficebook , στην οποία οποίος θα καλύψει τις ανάγ
κες μέχοι την οριστική διευ
έτηση του προβλήματος .
Οι μεγολύτερες αυξήσεις στις
τιμές πάλησης ακινήτων παρατηρήθηναν στα μεγάλα αστι
κά κέντρα, με τον Δήμο Θεσ
σαλονίκης να σπάει το φράγ
ματου 289% σε ετήσια μεταβολή . Στον κεντρικό τομέα της
Αθήνας, η μεταβολή των τιμν
για το 2019 κινήθηκε στο
27,2%, στον Πειραιά οι τιμές
πάλησης οινήτων ουξήθημαν
κατά 16,3%, εν στα Νότια
και Δυτικά προάστια της Απ κής σημειθημαν αυξήσεις της
τάξης του 10,8% και 8,7%
αντίστοιχα . Σε αντίθετη πορ
εία κινήθημαν τα Γρεβενά (19,49 ) , ο ομός Τρικάλων (
8,2% ) , η Βοιωτία (-8,1% ) , ο
Νομός Δράμας (-7,5 ο) και η
Φωίδα (-5,9%).
Όπως επισημαίνει το
ΚΕΠΕ, οι προβλέψεις
αυτές ενσωματνουν τα
επίσημα δημοσιευμένα 2,6%, στη βάση των εκτι
( τροσωρινά ) στοιχεία για μήσεων της τάξεως του
τα τρία πρτα τρίμηνα 3,2 και 29 για το
του 2019, καθς και την πρτο
εκτίμηση ύψους 2,7% για
το τέταρτο τοίμηνο . Για το
πρτο εξάμηνο του 2020,
το υπόδειγμα προβλέπει
ρυθμό ανάπτυξης ύψους
αναφέρει:
μη διακινούνται
"άσκοπα" και στοχευμένα
Ψευδείς ειδήσεις:
3. Το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα
του Παίδων Πεντέλης δεν κινδυνεύει να κλείσει . Είναι στε λεχωμένο με τοεις γιατρούς
και αναμένεται να καλυρθεί
άμεσα και η τέταρτη θέση που
είναι κενήν.
δεύτερο
1. Το παιδιατρικό ιατρείο του
παραρτήματος του Παίδων <Π
& Α Κυριακούν στην Κολλιθ έα λειτουργεί κανονικά . Χθες
μετακινήθηκαν από άλλες
τοίμηνο
αντίστοιχα.
2020,
Created by Universal Document Converter