Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
HΜESA AΣΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡι0εPEAKH EOEnA - ΕEνη as
weυμom
KOTAΑΥΑ α ανΜ
Πρωτάθημα στους ρύnoς
200.000 noλίες
HΕ κ oart λεύ
οκ. Πoος
μιλά στην n
Ηpο pou
w ooν όνν
με μια εφoρία:
entpoκανάο
v OA. T vtyn
xουupουο ou
σien ο
Η αλήθεια
για τη
βιταμίνη D
asίφuΡ0
οw Οωσ04
ΗΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΕΠΤΡΕΠΕ
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΣ
Η pd υκ lεponk
piuoνu
Μοθκ λaa ya grρομνη .
p Paεpνα D, uw un so pο
κφ% dloΟ pnsuonooκ
pμuoruυpus
ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ αΕΝΔΟΡΑΜΑν
ΠΑΡΟΤΣΙΑΣΕΙ ΝΕΟΤΕΡΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΧΗΕ
| ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΛΑ
| ΑEN ΧΡΕΙΑΣΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΙΑ ΟΥΤΕ
ΜΟΓETΗ ΑΝΑΙΗΤHEΗ ΧΩΡΙΣ
ΑΓΚΟΣΜΕΟ ΕΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ
ΣΕ ΒΑΣΗ
ΜΗΔΒΝΙΗ
ppo, 6 so μ δ.
ppa oοτή ά μ aλεύo apα
Χtος δ
pepeeκ έepe
pm po ma
με υuτιεeς
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
κοuo a6 ικ σι
oreνwo oyΡΑΤΟν
Dapς n sap
Ssao μό e
(roou εσχor N. Ααί
ao αoboo
ο oο &
edemηκ ctur
wνvor ppn
(orούι
nerprEo oκΟNOMKΟΝ
nATH ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δurpa tυeς 64
ν4p 16
Α oνθ
0 στw tg
Tpa plnan
mupiruλν
MMAE ΣΙΕε
ΠΑΤΡΟΝ-ΠΥΡΓΟΥ
Ην ο r
Μη μας κάψουν κι αυτό το καλοκαίρι
Auμκaσ p
nup a o) έροα opnο μο ppar α eν
κουu p opo uκ oνp5vοα, poη
M ς pi
904ά EAST
p dεo
va κ des
Σtitα
naknai
στην κάλn
tης ΕΟΚ
Τ και
αμπάριζα
Φελος ooie
5ρ. Ο dδος
Bepμ Aκ n
tpoνγεή
0 θοδax
M eί D
ΦΜ μύ
κaλo τρα στο 2610 521 2
tν Noάρηων u.np, .1 2 o
Επμrτψμα