Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕ ΔΟΕΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣ
Το μυαλό στον Εργοτέλη
Iel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 23
Ιανουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6508
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
ΗΣΗΗΠΕΙ ΡΟΥ
ΕΦΗΜΕ
Εpωτής ΑΡΕΗ ΜΑΑΑΝ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax : 265 10 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoiagones.gr
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕNIAIA TIMΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ ΣΤΗΜΤΑΦΟΡΑΖΗΤΑΗ ΑΡΤΑ
IQANNINON
Νέο επεισόδιο στο. .
Καταγγελία για καθηγιτική
αυθαιρεσία
Miα σοβαρή καταγγελία για καθ Ynτη του Τμήματος Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμο ΙωανΜνων κάνει η
*αυτόνομη συνέλευση φοτητν
καλντας ολους απo anοxn στην
σίριπλ με
τα σκουπίδια
εξeτaon του μαθηματός του τν Δευτερα 27 Ιανουαρίου .
Οπως αναφέρουν στην καταγγελία
η εξεταση anoφασίστηκε να χωρστ! σε δ0ο μάδες.
ΣΕΛ. 8
ΕΡΧΕΤΑΙΣΤΑΠΑΝΝΕΝΑ
Φεστιβάλ Επιστήμης
και Κανοτομίας
Το Pεστιβαλ Επιστημης και Καινοτομίας αnoτε λεί tναν aεσμό. αλλα
και ένα πολιτιστικό δρωμενο nou
αφορά την επιστήμη, την τεχνολοΠαι
γία, την καινοτομα και την τεχνη.
Έχοντας ως αφετηρία του την
ελληνικη πρωτεουσα ταξιδεύει
φέτος , Πέραν των ορίων της , στην
Πόλη των Ιωαννίνων , Ποu πρόκειται να φιλοζενή σει τη δικη της
ξεχωριστη εκδηλωση , μέσα στο
2020.
ΣΕΛ. 2
ΜΕ EΡΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΣ Μ.ΤΖΟΥΦΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στη βουλή , ξανά, ο άξονας
Ιωάννινα-Κακαβιά
Αό τη στιγμη Που άναμε η αuznmση για το 8μα τς δοiριαης των αnοpρμμάτων δύσκολα 8α έoθve . Λαι στη φωτά pίχνι
ηnpoτon rο κατθeτει επίσημα ο Δμαρκος Αρτaων κ n ancia αναμένειαι να προκαλέσα νέο γpo αντιπαροθεσης. ΣΕΛ 5
ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σαφείς απαντήσεις znτa η Μεροη
Tzooφη σκε τικά με το μείzον 8epα
εχει προκύψει
| Σημαντική διείσδυση
στην Αυστριακή αγορά
την ολοκληρωση της οδικής σύνδεσης Ιωαννινων- Κακαβιά .
ΣΕΛ. 7
Το Επιμελητηριο Ιωανν Iνων με την
| ουνδρομη της Περιφέρειος Ηπelpου,
συμμετεxε στην Διεθνή Εκθεση Του |ρισμού ferlen -Messe στη Βeννn
| 16-19 Ιανουαρίου 2019. Η