Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

«Πρωταρχικός
μας στόχος η
επέκταση του
προσήνεμου
μόλου στην
Αζόλιμνο» 12

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

Ε β δ οΜΑΡΑΓΚΟΣ,
μ α δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ τΝΕΑ
η τ ηΣΤΕΓΗ
Π οΓΙΑ
λ ιΤΟΥΣ
τική
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΔΟ

ΣΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

Ε φ η μ ε ρΚΟΠΗ
ί δ αΠΙΤΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εκθειάστηκε το κοινωνικό της έργο 18

«ΑΡΩΓΗ» ΚΑΙ «ΙΑΣΙΣ»

Ασυνείδητη πράξη

Συστέγαση και

οι εκτεθειμένες

εγκαίνια του νέου

σύριγγες που

χώρου μέσα στον

βρέθηκαν στην

Φλεβάρη 6-7

Ανακύκλωση 3

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 - Αρ. φύλλου: 658 - Έτος 13 ο - Τιμή 0,70€

Βασιλεύει ο
ερασιτεχνισμός

 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Τ ο υ ρ ιστική Ε π ιτ ρ ο π ή

ΔΕΥΑΣ
• Ξεκινά η κατασκευή του
αποχετευτικού δικτύου
Βάρης 11
EDITORIAL

Συνέντευξη από τον Ιάκωβο
Αρβανίτη συμβουλευτικό μέλος
Τουριστικής Επιτροπής:
 «Κινείται στα ίδια μονοπάτια της συγκρότησης των
προηγούμενων».
 «Σε μικροπολιτικά συμφέροντα στηρίχτηκε η πρόσληψη του
τουριστικού μάνατζερ»

Ίπι ίπι άσαμε…
τι καλά περάσαμε

 «Στις αγορές του εξωτερικού είναι το ψωμί»
 «Στοχευμένο πλάνο και όχι εκδρομές αιρετών για επικοινωνιακή
πολιτική στις εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις»

13

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
• Νίκος Λειβαδάρας: «Ζητούμενο
η ισορροπία για την κάλυψη των
αναγκών των δημοτών, η αναπτυξιακή
πορεία και η λελογισμένη διαχείριση
των οικονομικών»
• Νικόλας Καΐλης: «Προϋπολογισμός
αποστεωμένος από τις ανάγκες των
δημοτών»

• Γιώργος Μαραγκός:
Άτολμη, φοβική και τυπική
η Δημοτική Αρχή
• Μαρία Καζαντζάκη:
«Παραδοχή ανεπάρκειας
η δήλωση Πιταούλη περί
έλλειψης κουλτούρας
προγραμματισμού»

• Γιάννης Πιταούλης : "Οι
σκληροί αριθμοί λένε
την αλήθεια"- «Σε οριακό
σημείο τα Οικονομικά
του Δήμου» - «Έλλειμμα
επικοινωνίας και
συντονισμού μεταξύ των
Υπηρεσιών»

5

Να σταθούμε λίγο στον επίλογο της συνέντευξης του Ιάκωβου
Αρβανίτη που είπε ότι «…η εκπροσώπηση του νησιού στις διεθνείς εκθέσεις, πρέπει να γίνεται μόνο από επαγγελματίες του
Τουρισμού» και συμπλήρωσε πως
«Αν θες να κάνεις εκδρομή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία». Επί
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής
αυτό γινότανε, με τους «εκπροσώπους» μας (εκδρομείς) στις
όποιες εκθέσεις να αναφωνούν
πανευτυχείς κατά την επιστροφή τους «ίπι ίπι ούμε, σας ευχαριστούμε… ίπι ίπι άσαμε, τι
καλά περάσαμε», το οποίο συνεχίζεται.

Ο ΛΟΓΟΣ