Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓTνn1
PANH THS VARHINHS 24
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΥΑΝΗ Τ ΥAΑΝΝΗ4
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ Ι Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝAΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 2228a
E-nail: loniΕΦΟμmai.c0m
Τιμή Φύλλου : 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθμός Φύλλου : 2856
Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Η Νομαρχιακή Διουκούσα Επιτpoτή (MΔ.Ε) και η Δηματική
Πληθαίνουν τα εpωτήματα των συμπολιτν μας γύρω από
Τν απολιριπαποήη ση. τις επτσεις που θα επpέpει στην ακονομα .
στην απασόληση και γενικότερα στο μέλλον της περισχής . Με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση του σχεδίου για
την δίκαη μετάβαση στην μεταλιγνηwή εnorή .
Μεταξύ των κυρίαρχων ητημάτων που απασχολούν τους
λωρνιτες συγκαταλέγετα και το σχετικό με την εξέλιξη του
έργου της τηλεθέρμανσης της Ολρινας . Η αναγκαιότητα του
έργου είναι προφανέσταη, Η αναγκαό τητα δεν άπτετα μόνο
των οικονομικν δεδομένων αλλά και των επιπτσεων στην
υγεία των Φλωρινωτν . Κάθε χρόνο οι Φλωρινιτες δαπανούν
ένα πολύ σημαντικό Ποσό anό το οικογενειακό εισόδημα για
την θέρμανη τους χειμερινούς μήνες, Και η πλεθέρμανση,
σύμφωνα με τα δεδομένα του Αμυνταίου, της Κοζάνης και της
Γτολεμαίδας. ποu δαέτουν δίτυο πλεθέρμανσης, θα ανικουφίοει
αeθητά τα νοκοκυριά aπ την ετήσια δαπάνη για κα σιμα .
Ταυτόχρονα και η ποιότητα της ατμόσφαιρας θα βελτιωθεί.
δαίτερα aneή sίναι η μλιnση της ατήοφpος nou nψοαλον
τα συστήματα θέρμανσης των κατοκιν , με την κατάσταση να Τοπική Οργάνωση (ΔΗΜ.Τ.Ο.) της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του
γίνεται ανυπόφορη όταν είναι υψηλή η υγρασια , Τις Πρon Ν. Φλρνας θα κόψουν την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα το
γούμενες ημέρες , όταν απλθηκε το συν0, η καπνα Πpοκo - ΣΟββατο 25 Ιανουαρίου και ρα 19:30 στο ξενοδοχείο .Νύγκος.
λεσε δυοφορία σε mαλούς συμπολίτες μας , ιδιαίτερα σε άτομ .
που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες . Η άλη κατάσταστη επιβαρύνει σημαντικά την υγεία μας και πρέπει να ληφούν μέτρα.
στε να μπει ένα τέλος στην χεμεριηή ατμοσφαιρική μολυνση.
Στις περιοχές που διαθέτουν ήδη τηλεθέρμανση αναζητείτι
εναλλακτικός τρόπος παροχής θερμότητας μετά την απόσυρση
των λιγνιτικν μανάδων .
Και για την Φλρινα έμως , που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμ για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης , Δύμνα
το δίκτυο της τηλεθέρμανσης , nρέπει να αντιμετωπιστεί αμεου Μιχαηλίδου , στο πλαίσιο προγμαμματισμένων επισκέψεων σε
το τημα . Και οφελομε , 6λα , noλτες και φαρείς, να anaτήpoυμε napapτήματα Κέντρων Κονωνικής Πρόνοιας των Περιφερειν
την λετουρία της τηλεθέρμανσης το συντομότερο δυνατό ,
Αναμένουμε να ανοηgθεί άμεσα nρωτεβουία ano τους φορείς , Πραγματοποιεί από την Πέμπτη 23 tως την Κριακή 26 Ιανουερίοu .
Τρα πoυ σχεδιάζεται το πρόγραμμα της δίκαης μετάβασης .
Την ενδήλωση θα Τμήρει με ην napouσία του ο υφυπουργός
| Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενης
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΟΜΝΑA ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Try Φλρνα θα επικεφτεί η Υφυπουμγός Εργασίας, αρμόδια
Δυτικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που
Συγκεκριμένα, ην Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η υφυπουργός
θα επισκεφθεί το Κέντρο Προστασίας Παιδιού- Παιδόπολη
στην Φλρινα, θα συναντηθεί με βουλευτές του Νομού , τον
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ VIA EGNATΙΑ"
Σε τροχια υλαnoίησης μπαίνει η εφαρμογή τουριστικής προ- ομάδα εργασίας στε μέχρι ης 15 Φεβρουαρίου να καταλήξει ημαρχο υgνας Βanη aνa 11.0υ Πμ. Τν Πεpμερoonη
pολης- nala, με00 της oποίας όσο διασχιζουν την στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορεων ης ΜΟ0000ς Τγp Κασuniη κΟ τον Ανντερφεpoάρη
Εγγατία Οδό θα μπορούν από το τάμπλετ ή το κινητό τους
ηλέφωνο να ανικαλύπτουν τα σημεία τουμστικού ενδιαφέροντος κληθεί να "τρέξεν το πρότζεκτ μέχρ το τέλος του χρόνου .
όπως είναι τα αξιοθέατα, τα ιστορυκά μνημεία και τα μέρη nou
ο επισκέπτης θα μπορεί να γευτεί τοπικά ποιοτικά προϊόντα.
Το Υπουργείο Εσωτερικν (Τομέας Μακεδονίας και θράκης) εννει Δύση με Αναταλή ΕEίνα ένα Πέρασμα ανθρπων, εμπο -|
αναλαμβάνει το συντυνσμό του εγχειήματος , όπως αποpovίστκε ρευμάτων , ιδεν και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανά σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποήθηκε στο Διοικητήριο , πτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Να εκμεταλλευθούμε , δηλαδή
Παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
θράκης κ . Χρήστου Μέτιου, του Αντιπεμφερειάρχη Τουρισμού ρεί , λοπo να δημουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μέσο επικοι - υπέγραψε ο Περιερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεργιος
και Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας κ . Αλέξανδρου θάου , νωνίας στε ο επιοκέπτης nou μπαίνει στην Ελλάδα είτε από την Κασαπίης , συνολικού Προυπολογιαμού 3.031.439,68 ευρ .
του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού , Πολιτισμού και Δια Βίου Ανατολή είτε από τη Δύση να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει
Μάθησης Της Περφέρειας θεσσαλίας . Γιάννη Μπουτίνα , του
ΕντEταλμένου Συμβούλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακε δονίας κ . Στέργιου Κιάνα και του nροέδρου της Εγνατίας 0δού θα μποpούαν να αναπυχθούν συνεργειες . τonσε ο Υοπουpγός μοanoβλητων και στην ευαιαθητοπο0ηση και ενημέρωση των
και του Συνδέσμου Εξαγωγέων κ . Γιργου Κωνσταντόπουλου.
Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικν (Μακεδονίας
και θράκης) , κ . θεόδωρος Καράογλου , άμεσα θα συγκροτηθεί δήλωσε επίαης ο κ . Γιργος Κωνσταντόπουλος .
στο μνημόνιο συνεργαsίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων κης ΔΟε0ΜΟς Γγο Κασυnίδη και τον Αντπεριφερειάρη
και να οpιστικοποιηθεί η μορφή του εταιρικού σχήματος nοu θα ανν ΜΟΟE (1230 nμ ) . Eπiσης θα επιoκεφτεί τον Μητραποη
Φλρίης, Πρεσπν και Εορδαίας κκ. θείκλητο (1.00 μμ ).
Η Εγνατία οδύς είνα ένα σημαντικότατο έργο υποδομής
το οποίο ήδη λεπουργεί για περισσότερα απο 10 χρονια κι
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3,8 ΕΚ . ΕΥΡΩ ,
ΥΠΕΓΡΑΨΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Γ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
Τις αποφάσεις ένταξης δέκα νέων σημαντικν έργων που
τουριστικα την Εγνατία οδό και τ συγκεκριμένη περιoχή , Μπο - uφoρoυν στημελΤωση της διαχείρισης των βιοαηοβλήτων
Τα έργα οpoρούν στην προμήθεια του αταραίτητου εξυπλισμού
στο κινητό ή το τάμπλετ τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος ειδικοί κάδοι και απορριμματοφόρα ) για την ανάπτυξη και
και το επιχειρείν της κάθε Περιοχής, διότι με αυτον τον τρόnο ωσμηδαχειροη Πpoγραμμάτων χυρστης υλογής των αστκν
Πολιτν για τη συμμετοχή τους στην ορθή εφαρμογή των
Εσωτερικν .
σΗ συγκεκριμένη εφυρμογή είναι ένα πολύτιμο εργαλείου ουστημάτων χωριστής ουλλογής βιοαποβλήτων και στην οκακ
κομποστοποίηση
Τα έργα " Δράσεις διαγείρισης βιοαπεβλήτων, nou ενταxeήκαν
και αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα ολρνας με δικαιούχους
τους Δήμους ολρνας , Αμυνταίου , και Πρεσπν είναι προύπο
Τα βήματά μας διαθταυρνονταν συνέχεεια λογιαμύ 390.939,28 6 355267,52 6 και 166.870,95 6 αντίστοχα.
Τα έργα εντάσοονται στο Εmχειpησιακό Πρόγραμμα Υπoδομές
τη βίλλα Αλλατίνη , μαζί με τον συγχωριανό μου | Μεταφορν , Περιβάλλον και Αειφόρος Αναάπτυξη (ΕΠ
Αντνη 2ιέ4ο , κουφό μάλιστα , που τον έφερε σπίπΥΜΕΠΕΡΑ) 2014-2020, χρηματοδοτούνται ατό Εθνκούς Πρους
μας και τους φεψαν α γονείς μου , Τότε έγραψε κι από την Ευρωπαή Ενωση Τομείο Συογής και η διαχείρισή
και τραγούδησε το Τάγμα Τηλεγραφητν εις την τους γνετι από την Εδιή Υτηρεσία Δκχείοκαης του Επερη αακού
παλαιά στρατνα . Μαζί του έπαιζαν συγχωρίανοί Πρoγμαμματος Περμέρεος Δυπής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ).
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ , Ο ΜΕΛΩΔΟΣ
0 Βanλης Τοτσάνης υπήρξε σπάνιος μελωδός
Τα τραγούδια τυ εgραioυν την ψυή και ην απλνουν
στο Υπερπέραν . Κατάγονταν από τα Τρίκαλα αλλά
στη θεσσαλονίκη έξησε τα καλύτερά του χρόνα,
έγραψε τα ωραιότερα τραγούδια του και γνρε
την πρτη καταξίωσή του . Τα εγκμα της θεσσα .
λονίκης έφαλε. Προ πάντων , όμως, η ζωντανή
βυζαντινή παράδοση της θεσσαλονίης διαμόρφωσε
οριστικά και διαπάτσε βαθιά το έργο του . Την μουσική του διασχζει και συνέχει η εν Ορθοδοξία φα .
λμωδία. Άμα την αούς , είναι σαν να λετουργιέσαι
στην Εκκλησία. Ένας μόνος ψάλλει , ο Βασλης,
Πρωτομάλτης, και μετά διακτικά , καθς ανέρχεο
ψηλά , εισέρχεται βοηθός , κατανυκτικός ο χορός
Των ιερομαλιν . 0 στηνς oυ λτός , υμνεί τα ουoδη
και τα επέκεινα της ζωής , Τα nαχνιδίσματα της
φωνής , Τι καημός , είναι ένα μακρόσυpτο τερεμέμ.
Τίποτε το περπό. Ποτέ . Οι μουσικές του και συνάμα α πυμικές
του ζωγραφιές ολοένα αφαφούν για να επικεντρωθούν στο
Eνα Λογος , μέλος και εικόνα απλνονται σε δύο μόνον δια στάσεις . Εν πλήρει επιγνσει δεν έχουν βάθος στε να μη ου τεγκλωβισθούν σε έναν τpoδάστατο χρο , αλλά να
στο Σύμηαν. Είναι οαν τις βυζαντινές εκόνες, Γιατ ρn
στην ψυχή . Γ' αυτό μας ψυχνουν και μας ματνουν αλλά
σνάμα μας εννου, στην Οκουμένη μς , στην κα ημός Ανατολή
στη Ρωμοσίνη μας.
Είναι μια προσευχή: ταπείνωση, απαντοχή και έοω δ6ος.
Ακούγονται τρελά όλα αυτά , Μα τι άλλο παρά μια τρέλα γθεί βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης Μι ο Ντίνος Χριστιανόπουλος . | πουργό Κυριάκο Μητοοτάκη.
υπήρξε ο Ελληνομός στις πιο υψηλές του και στις ωριμότερές Ο Βασυλης , Τουλα τον λέγαμε , το διάβασε και συγκινήθηκε
του ρες . Ελλην υπήρξε ο Τστούνης. Λωλός και ταπεινός . Βα
εξομολογηθεί : Aρχζα να γράφω την ρα nou ο θεός έμπανε μέχρι τα άγρια χαράματα . Ο Ταλας τέλειωνε , έρχονταν στην των απapaίmτων κλνοσκεπαμάτων για τα δημόσια νο0οκομεα
μέσα μουν Και αλλού προσθέτει: Τα τραγούδια μου είναι εφημερίδα στην Τομισκή να ιδυθούμε και να μιλήσουμε τα δικά και στς 7 Υeoμκές Περφέpoες τς χρας , Πo ουΝεχpμένα.
καBολικά Ανήκουν σ ' όλους Για μένα είναι η μεγάλη ανταμοβή μας , αλλά στέχονταν ταπεινά στη είσοδο , δίπλα στην τεράστια 100.000 σεντόνα , 25.000 μαξίλάρια κα 25.000 κουβέρτες θα
ης υχικής μου γαλήνης - 0 Μάνος Χατζηδάκης παρατρησε σόμπα, και περίμενε . Έτσι τον είδε εκεί , νεορός , ο Σκαμπα.| ανανεσυυν και θα προστεθούν στον εξοπλισμό των 120 νοσοκο
πως ο Τατσάνης έγραψε τα τραγούδια του -με τη Βρησκευ - ρδνης και το περιγράφει σε ένα δήγημα του μετά πολλά χρό- μείων σε όλη την επικράτεια. Όσον οφορά δε την ολοκλήρωση
Τικότητα ενός διασωσμένου βυζαντινού μέλους και η Σοφία να οποτε αναφέρθηκε όπ τάχα ο Τστοάης πμην έσμπρωχνε του έργου, υπογραμμίζεται πως και αυτό θα υλοποηθεί βάσει
Σπανούδη πως ατη μουσκή του κραδαίνουν ολοζντανα εθνο γραφικά στοχεία , έχει αντιστοιχία με τυς βυζαντινούς τρόπους
όπου πλέκεται σε μεγάλο κύκλο η ενότητα της Ανατολικής σπίτι του το μπουζούκι . Τον ρτησα , λοπόν . Εξεράγη: -Οχ, ης χορηγίας κυμαίνετα σπα 6 εχατομμύρια ευρ.
μουσικής . 0 διος εργάζονταν μέχρι τέλους σε μια σκήτη.
Απεχθάνονταν ό , π. ανόμαζε φράγκικο .
Παιδί ακόμη. γνρισα τον Τσπσάνη στη θεσσαλονίη . Ήταν μαγαζί θα με σκότωνε ο Τσίλας
Αρμάνος Βλάγος όπως εγ και μάς συνέiεnς η οpεσβια ράτου
μας που κατέτρεχαν στα δίσεκτα τότε χρόνια οι ανελλήνιστο.
Υπηρετησε στο Τάγμα Τηλεγραφητν , σε επαφή με
μου . Ο Γκγκας Σερδάρης μπουζούκι στο 0υζερί
Τοιτοάνην στην Καταχή και έπετα ο Τάνης Βλάχος
ακορντεόν στα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα Με
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
0 Ιανουάριος εναι ο πo ψυχρός μήνας του έτους και κάθε χρόνο
πήραν δυό-Τρεις φορές μαζί τους αλλά μυστικά . ατmν την περοδο καταγράφυνται α no xαμηλές θερμκρασίες.
Ήταν μεγάλο αμάρτημα τότε να πανε στα μπου- Παρά το γεγονός ό,τι φέτος δεν είχαμε χιόνια η θεροκρασια
ζούκια μεγαλοαστοί κα έγκλημα καΒοσισεως n-βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και το κρύο είναι ιδιαίτερα
τοιρίκοι. Τα τελευταία εξήντα χρόνια ζω εκεί δίπλα , Τσουτερό εν ο Σακουλέβας είναι παγωμένος σε αρκετά
Περν καθημερινά την οδό Παυλου Μελά onou ήταν σημεία δaίτερα την περασμένη εβδαμάδα που το γωστό 6ά
το .Οιζερί Τατοάνη, κα ην οδό Νικηpόρου οuο , ης Φλρνας είχε καλύψει όλο το λεκανοπέδιο και είχε αυηθεί
αντίκρυ στον Λευκό ηυργο , όπου ήταν τοτε τα το noοστό υγρασίας το κρύο ήταν διαπεραστικό . Λογω των
Του Mίκου Μέρrζou
Κούτσουρα του Δαλαμάγκα Πρν μετακομίσουν . Τον ακουω χαμηλν θερμοκρασιν , με απόφαση του Δημάρχου ΦΜωpνας
πάλι: anaμε τoέρκα στην Ακρόπολη στη Βόρνακ από κει στα Βοολη Γιαννάκη, την προηoύμενη αλλά και αυτήν την εβδομάaα
Κούτσουρα του Δαλαμάγκαν ν ' ακούσεις τον ιστσανη, ρε τα σχλεία της Αάθμιας και της Ββάθμιας εκπαίδευσης του
Μαρι, να σε τρελάνειο. Τρελαίνομα
Στη δεκαετία 1960 δούλευα νέος στην εφημερίδα
Δήμου Φλρνας, ξεκίνηαν την λειτουργία μία ρα αργότερα .
απλνονται
ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΝ
Το μνημόνιο συνεργασίας της Ενωσης Ελλήνων Eφοπλιστν
με το Υπουργείο Υγείας ήταν το αντικείμενο της συνάντησης
μελν του Δ.Σ. της Ενωσης Ελλήνων Εφonλιστν με Τσν πρωθυ .
υ είχε εξαπολύσει μεγάλη εκστρατεία
κατά παντός pεμπέτικου με τον ανυπόστατο ισχυρισμό όι τάχα
ανοθεύει το Εβνος" , εκμαυλίζει την νεολαία. κι άλλα τέτουα .
Σημειωτέον ότι εξίσου εχθρικό ήταν και το Κ.ΚΕ. Τολμησα κ
έγραψα τον αντίλογο με naράδειγμα τον Τοιτοάνη, Είχαν προηΣύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας , η Ενωση Ελλήνων
πολύ , ήταν πολύ απλός ανοpωπος Τοτε δουλεύαμε σκληρά Εφοπλιστν, μεταξύ όλλων , προχωρά άμεσα στην αγορά όλων
τη μαύρην . Εντωμεταξύ ο Γκγκας Σερδάρης είχε Υνει παπάς συγκεκρμένου χρονοδαγράμματος που έχει τεθεί και είναι η
στο χωριό μας , στο Νυμοαίον. Αγιασε πραγματικά, αλλά έπαζε noρόδοση όλων των Ποραπάνω υλικν σε δύο μήνες . Το ούνολο
Παρόντες στη συνάντηση από ην πλευρά της κιβέρνησης
μπρε Νίκο μου . Ο Βασθης ήταν καλό παιδί Ποτέ τέτο θα το υς κάψει ο θεός . Εγ έστριβα τότε πότε -πότε αλλά ποτέ στο ήταν Υπιουpγαί και ατό τν πλευμά της Ενασης Ελλήνν Ερoπλιστν
ήταν ο Πρόεδρος της Ενωσης θεόδωρος Βενάμης και τα μέλη
συνέχεια στην σελίδα 20 Δουου 21βουλίου, Γεpnoς Αγγελάπουλος , Κωνσταντίος
Μαρτίνος και Μελίνα Τραυλύ .