Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"Δοφυν μο) 00u . .
Εθ σγυνιστ όμως
| μέχρι θανότου Υp
| νο εκφpάζα,
(1)1 tλεύθερο,
την onοp
|00υ"
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5935
Τιμή φύλ.: 0.50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
Στα 62 έτη το ηλικιακό όριο
συνταξιοδότησης
για τα στελέχη της ΔΕΗ
Σελίδα 1ε
Διανομή τροφίμων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019
από Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης
Ιστορική στιγμή
Εξελέγη
Σελίδα 7
η ρη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοχρατίας
ΔΗΜΑΡΧΕΤΟ
Με 261 υναν Πρόεδροs
τns Δημοκρατίas
η Ακατερίνη
Σακελλαροηού λου
Δήμος Κοζάνης:
Χωρίς επιβάρυνση η δήλωση
των ορθν τετραγωνικν μέτρων
των ακινήτων μέχρι 31 Μαρτίου
Σελίδα 13
Παιδικό πρωτάθλημα:
ΕΠΣ Κοζάνης:
Πρόγραμμα αγνων
κατηγοριν Κ16 και Κ12
(25-26/1/2020)
Νέο χαράτσι
Σελίδα 16,
στις πλαστικές σακούλες
Φ0α πληρνουμε και
αυτές που δίνουν
περύπτερα και λαϊκές
αγορές
t ΕΙΣ
Μήπως οι Γερμανοί
τελικά είναι φίλοι μας . .
Σελίδα 24
Το υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζει
την επέκταση του περιβαλλοντικού τέλους
και σε όλες τις πλαστι .
κές σακούλες , ακόμη
και αυτές που δίνουν
τα περίπτερα αλλά και
οι πωλητές στις λαικές
αγορές
Μέχρι την υροσμένη εβδομόδα δεν υσίρξε μέρα πον ο Pετζία Τγίe
Ερντοναν
στην aroστολή στρατωτικής βοήθειας
να μην αναφτροταν
|οτο κοθεστς Σόροτζnu tλεyχει την ηpoχή της Τρiπολης στη Λήφη
| Μετά την σύνοδο του Βερολίνου σταμάτησε να αναφέρειαι στο ενδε .
| χομενο αυτο καίτοι η τουρευνή Βουλή εχeι ψηςo την onoοτολη|
| αμυντικής βοήθεκας
| Στη ούνοδο του ΒερολίνΟυ για τη Διβύη φονεται Rς Οωntooντος
|Τον Τροοuπκό και εθνικό εγωσμό του Ερντογάν κατάφεραν να τον
| υλίξουν οε μα κΟλα χeρτ Τον κάλε σαν να συμμετά σχει και νο ου.
τον anoκλειομό των ξενων εμβάσεων στην Λβuη!
ς και το εμιυργιο onλων.
0 χρες nου nepcvέβαιναν αυοχτά υmp των αντιμαχόμενων πλευ
|pν στη λιβύη ήtoνη Ρωoa και η Τουpniα Η Ελλάδα traξε δλωμα
| 1κό με την Πεupά Χαφτάp tξ ανόγκης μόνο μετά την συμφωνία
| Αγευρος-Τρiτολης που Οίγει τα όρια θαλασσων ζωνν δις οτοίες θεω.
pεi με δικές της με βόσιμα νομιά τπχειρή ματα
Σελίδα 11
ουτέχεα στη oελίδο 4ΚΟΔΙΚΟΣ