Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙ ΚΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12455
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
χωρίς δίχτυ προστασίας από την 1η Μαϊου η πρτη κατοικία
Πιέσεις των θεσμν για πλειστηριασμούς
Στέτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία:
Σταματήστε τις έρευνες
Με 261 Ψήφους
ΠΤΔ η Αικ.
Σακελλαροπούλου
cΜόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μποραί να διεκδικήσα
θαλάσσια δικαιματα από το ίδαφος της Κύπρουν τονίζα
Το Στέπ Ντπάρτμεντ με αφορμή την αποστολή του γεω Τρύπανου ειαβούζ στη θαλάσσα περιοχή της Λεμεσού,
καλντας την Αγκυρα να βάλει φρένο σε όλες Τς γεωτρη.
Τικές της δραστηριότητες εντός Των υδάτων της Κύπρου .
Οι Ηνωμένες Πολτείες εζακολουθούν να ανησυχούν
έντονα για Τις πληροφορίες που αφορούν Τς γιωτρήσεις
της Τουρκίας στα ύδατα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομέ
νωντων σχεδίων αποστολής του 'Γιαβούζ νόηα της Λεμε .
σου . Αυτό Το προκλητικό βήμα δημουργεί εντάσεις στην
περιοχή . Καλούμε Τις Τουρκικές αρχές να σταματήσουν
αυτή τη δραστηριότητα , ανέφερε ο εκπρόσωπος .
ε 261 ψήφους, η ανάτατη δικαστικός Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξελέγη από τη Βουλή
των Ελλήνων στο αξίωμα τον
Προέδρου της Δημοκρατίας . Η
κα Σακελλαροπούλου είναι η
πρτη γυναίκα που καταλαμ
βάνει το αξίωμα αυτό αλλά και
η πρτη που γίνεται αποδεχτή
από τρία κόμματα της Βουλής.
Συγκεχριμένα , επί 294 παρό .
ντων βουλευτν , και μετά από
ονομαστική ψηφοgορία , η χα
Σακελλαροπούλου λαβε τιs
ψήφους των βουλευτν της ΝΔ
(157) , του ΣΥΡΙΖΑ (82 ) χαι του
Κινήματος Λλλαγής ( 22) εν
"παρν- δήλοσαν ο βουλευτές
του ΚΚΕ , της Ελληνικής Λύσης
και του ΜΕΡΑ
Σημεινεται ότι η κα Σχελλα
ροπούλου είναι η 13η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας (8η από τη με
ταπολίτευση).
Με την άφιξη των θεσμν στην Αθήνα στο πλαίσιο της 5ης
- μεταμνημονιακής αξιολόγησης θα εξεταστούνσημαντικά θέματα. Ειδικότερα , από την 1η Μαΐου και μετά θα πάψει να υφί.
Πατρν-Πύργου: Εργοτάξια
μέσα στο 2020
σταται το ισχύουν καθεστς για την προστασία της α' κατοικίας.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η επιτάχυνση των πλειστηριασμν και
Τερματίζεται η κατάτμηση της Πατρν-Πύργου και το πολύπαθο οδικό tργο επιστρέφει στην Ολυμπία Οδό , η οποία
αναλαμβάνε να το εκτελέσι με Σύμβαση Παρσχρησης
χωρίς επιπλέον κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο από τ
θα κόστιζε με ης 8 εργολαβίες.
Την συμφωνία Του υπουργείου Υποδομν με ην Ολυμπία Οδό ανακοίνωσε ο υπουργός Κστας Καραμανλής
στις δυο διαδοχικές συναντήσεις που είχε στο υπουργείο
με τους βουλευτές της ΝΔ και την Επιτροπή Παρακολού
θησης Του έργου.
Μάλιστα, ο κ. Καραμανλής ανακοίνωσε πως αν όλα πάνε
καλά , τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν μέσα στο 2020 και
αν δεν υπάρξουν εξωγενείς καθυστερήσεις το έργο θα εί
ναι έτοιμο το 2023
η αξιοποίηση του Ηρακλήν για τη μείωση των κκόκκινωνο δανείων.
Καμία παράταση δεν θα δοθεί στο υφιστάμενο δίχτυ προστα σίας μετά την 30ή Απριλίου . Ανεβάζουν ταχύτητα οι πλειστηριασμοί , λόγω και της ενεργοποίησης των funds διαχείρισης κόκκι
νων δανείων , εν απρόθυμοι εμφανίζονται οι δανειολήπτες να
κάνουν ρυθμίσεις .
Από την 1η Μαΐου 2020 η Ελλάδα επιστρέφει στην κκανονικότη.
ταν των ευρωπαϊκν χωρν που σημαίνει απάλειψη όλων των
διατάξεων προστασίας της πρτης κατοικίας .
Στα 17.86 δισ. οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις στο 11μηνο
TTE: Αυξημένη η ζήτηση
για δάνεια το 4ο τρίμηνο
Απαισιοδοξία των CEO
για την πανκόσμια ανάπτυξη
- ατά το τελευταίο τρίμηνο 2019 η ζήτηση για
δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασε αύξηση ό
Α 5ημένο κατά 10,8% εμφανίζεται το πλεόνασμα
Αταξιδιωτικό ισοζύγιο στο 1Ιμηνο, καθός ξεπερνά τα
2 διο. ευρ η αίξηση των τουριστιχν εισπράξεων , σύμ
φωνα με τα στοιχεία της ΤrΕ. Την περίοδο Ιανουαρίου
Νοεμβρίου 2019 , το ταξιδιωτικό ισούο εμqάνισε πλε .
όνασμα 15.373 εκατ . ευρ , έναντι πλεονάσματος 13.872
εκατ. ευρ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
ηπίπεδα ρεκόo σημεινει η απαισοδοξία των CEO για
υτην παγκόσμια οικονομία. Το 53% προβλέπει επιβρά δυνση του ρυθμού ανάπτυξης το 2020, με το δείχτη για
την Ελλάδα να κινείται στα αντίστοιχα επίπεδα . Σημα ντική πτση σημείωσε ο αριθμός των CEO που προβλέ .
πουν αύξηση της ανάπτυξης από 446 το 2019 σε 23% το
2020 για την Ελλάδα .
σχέση με το ίίμηνο του 2019 . Παράγο -|
ντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης ήταν η
αυξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτν , η βελτί.
ωση των προοπτικν της αγοράς κατοικίας , καθς και
το ευνοίκό επίπεδο των επιτοκίων .