Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο One Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ρiceinsurance ΑΣΦΑΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ
powered by insurancemarket.gr
Voice
www.fmvoίce.gr
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ
Από τα σαλάμια
στο Παράνομο
trading...
ένα σκάνδαλο
FINANCE & MARKETS WANTED δρόμος!
111 οελ. 14, 15
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 | Τιμή φύλλου: 1,506 1 #294
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Μοιράζει τα έργα
σε εργολάβουs
κεμπιστοσύνηs
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΣΕΡΒΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τίναξε στον αέρα
την ΠατρνΠύργουν χωρίs
έγκριση από
την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
ΤΑ ΦΕΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΚΤΩΡΑ
1 σελ. 16
ALPHA BANK
Εκδίδει ομολογιακό
έωs 500 εκατ. ευρ
με επιτόκιο ρεκόρ
Η απόδοσή του εκτιμάται ότι
θα είναι Πολύ ελκυστικότερη
από τns Τράπεζαs Πειραις
l1 σελ. 17
111 σελ. 12, 13
ν Περίγελοs
των Βαλκανίων
η Ελλάδα
εξαιτίαs
των αδελφν
Καλλιτσάντση
ALPHABANK
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Χρειάζονται
τη μισή ΕΛΑΣ.
για να φυλάξουν
τα Κλειστά Κέντρα
/ Μόνο σε μία εταιρία
χρωστάει 60 εκατ. ευρ
Το σχέδιο τns κυβέρνησns
απαιτεί έναν αστυνομικό
για κάθε έξι Πρόσφυγεs!
11 σελ. 9
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Ποιοι κερδίζουν και Ποιοι χάνουν
από το νέο Ασφαλιστικό
1 σελ. 11
ISSN 2241-8334