Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στελεχθηκαν οι επιτροπές
Tnν ταινία αΣτους
Διαδρόμους προβάλλει
η Λέσχη Ρόδον) αλ1
Συγκάλεσε γενική
συνέλευση n Επιτροπή Αγνα του Δ. Σπάρτης
Κατοίκων . Ευρτα σλ7
Όλα τα ονόματα > σελ .10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020| Ετος 24 | Αριθμός 5812| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731061250e-mailinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Η ιστορία του νομού σε ένα Αρχείο Προφορικν Ιστοριν
Ισόβια σύνταξη
αιτούνται οι
Λάκωνες πολύτεκνοι
Η επιστολή
στον πρωθυπουργό
Το Παρελθόντης Λακωνίας
μέσα από αφήγήσεις
Tην καθιέρωση ισόΒιας και τ μητικής σύνταξης για την nολυτεκνη μητέρα διεκδικεί ο
Σύλλογος Πολυτέκνων Εnαpχιν ακεδαίμονος & Επιδού ρου Λμηράς Μάλιστα, για το
αίτημα αυτό anεuθύνεται μέσω
επιστολής στον πρωθυnοuργό
Κυριάκο Μητοοτόκη, ανοφ .
ροντας μεταξύ άλλων . ότι n
Πολύτεκνη οικογένεια Βινει
την μεγαλύτερη αδικίο τα ελευταία χρόνια και εκλιηαρεί oηως
δσετε εσείς την λύση σε όλα το
θέματα noυ αnασχολούν την
nολύτεκνη οικογένεια γα να
γίνει Πιο θισιμη με λιγότερο
nρoβήματα καινα αυξηθούν οι
γεννήσεις nou στην χρα μας
mν είκαν καταντήσει οι Προκά
τοχοι σας μια χρα γερόντων
χωρίς γεννήσεις και κομία υnoδομήΑναλυτικό, στην επιστολή του
Προς τον πρωθunoupγό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Σύλλογος
Πολυτέκνων Εnαpxιν Λακε δαμονος & Επιδούρου Λμηράς
αναφέρει Αξότιμε κ . Πρωθυ nouργέ πρτον 0α σας ευχηΒούμε συγκαρητήρια για την
επτυχία σας και να είσθε Πάντα
δυνατός και να επιτελείται το
έργο οος με υγείον και δύναμη
Κύριε Πρωθυπουργέ θα σας
κάνουμε μια υπενθύμιση και
ευεληιστούμε στην συμηαρά
σταση σας και ως τιμής ένεκεν
στην σείμνηστη μητέρα σας
nou unnρξε αρωγός στην ιμητική σύνταξη
ταξης των noλυτέκνων . Πολλές
μητέρες ευγνωμονούσαν mν
Πρόξη της ,.
ΣΑρχεία Ν. Λακωνίας , Αρχείο Γpνασίου Αρεonάλεως)
1 ηροβλέπει η Πρωτοβουλία alstorima του ΙΣΝ
Η ιστορική διαδρομή ενός η ηλέον συνηθισμένη μέθοδος , κειται για μία αστική - μη κερδο - του ιδρύματος για Εnανεκκt τόπου μεταλαμηαδεύεται στις η αφήγηση και ηροφορική εξ - σκοπική εταιρεία, με σκοπό τη
επόμενες γενεές μέσα από τη στόρηση Παρουσιάζεται ως ένας δημουργία ενός εκτενούς Αρ- Έτσι, αν είσοι νέος ή νέα από το
διαδικασία καταγραφής σε μια τρόπος αρχειακής συλλογής και χείου Προφορικν Ιστοριν της νομό Λακωνίας , Μεσσηνίας,
εξελικτική Πορεία με αλληλου- napουσίασης συμβάντων , Πoυ Ελλάδας μέσα από την Προ - Αρκαδίας ή Αργολίδας , σγαπός
Χία, σνατροnές και-συχνό-αν - χάνεται στον χρόνο .
τικρουόμενες αναφορές Αν η
αποτύηωση κι εκμάθηση των η Πρωτοβουλία istonima istorima υλοποιείτοι με ιδρυ - τογρόφεις ιστορίες, τότε δήλωσε
γεγονότων nou χαρακτήρισαν ή καλεί τη νεολαία να στηρίξει το τική δωρεά από το 1δρυμα Σταύ - συμμετοχή και έλα στην ομάδα
σημόδεψαν μια περιοχή και μέλον της Λακωνίας, καταγρά- ρος Νιάρχος (ΙΣΝ
τους ανθρπους της θεωρείται φοντας το Παρελθόν της . Πρό- εντάσσεται στην Πρωτοβουλία
νηση και Ενίσχυση των Νέων.
τον τόηο σου και την ιστορία του ,
σου αρέσει να ακούς και να καοφορά αnoσχόλησης σε εκατοντάδες νέους όλης της χρος , Το
Με σύνθημα -Γίνε μια Ιστορία
του "Istorima .
συνέχεια σελ. 9
Επιχείρηση καναγέννησης.
της Γιορτής Ελιάς και Λαδιού
Οι θέσεις Δ. Σπάρτης και κατοίκων για την επάνοδο του θεσμού στη Σελλασία
Η αναβίωση της Γιορτής Ελιάς
στη Σελλασία ήταν το θέμα έκτα κτης γενικής συνέλευσης του
Συλλόγου Σελλασίας , noυ ηραγ ματοηοιήθηκε την Κυριακή 19/1
στο Πρην δημαρχείο Σελλασίας Η συνέλευση διενεργήθηκε Παρουσία των μελν του
Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού, της Προέδρου του Νομι στον Προϋηολογισμό του ΝΠΠΠ
Δ.ΣΠάρτης δεν είναι δυνατό να
μεταφερθούν στον Προύπολογισμό του 2020. Αντίθετα ,το nooό
nou πιστνεται για το 2020
ανέρχεται στις 10.000 ευρ με
δυνατότητα αύξησης, αν κι εφόσον υπόρξει υλοηοιήσιμη Πρότοση μέχρι το τέλος του
Ιανουαρίου 2020, για τη διεξαγωγή της Γιορτής Ελιάς στη
ισόΒιας σύν συνέχεια σελ θ
Μια εξωτερική
Πολιτική
Πou Προβληματίζει
του αντιδημάρχου Σπάρτης, αρμόδιου για θέμαστα αγροτικής
ανάπτυξης και ανάπτυξης της
υnaθρου , κ. Θανόση Καρλαύτη.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης , οι κάτοικοι ενημερθηκαν
ότι τα χρήματα nou είχαν εγγρα - Σελλασία
φεί για τη Γιορτή Ελιάς 2019
κού Προσπου Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος (ΝΠ Δ
Σπάρτης κ . Ελένης Δαράκη και
του Ιωάννη Μητράκου
συνέκεια σελ 9
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα