Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 23.01.2020
HHEPHEAΑ ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6458
ΑΘΗΝΑ
Τι επισημαίνει ο υπου ργός Οικονομικν
Τα οgέλη για το Δημόσιο από το wap ομολόγον με την Εθνική
Έως 65% το ύψος της επιδότησης. Ποιες κατηγορίες δαπανν καλύπτονται
γχια σράσνες επινδύτει ν
Πριμ έος 195.00 ευρ
Νέο ρεκόρ
Ειδικά κίνητρα για τις μιχρομεσαίες και τις
επιχειρήσεις ανακύκλωσης της Δυτικής Ελλά- | για το παλλάδιο :
δας μέσω του ΕΣΠΑ. Έως 65% το ύψος της
Ξεπέρασε τα
επιδότησης. Ποιες κατηγορίες δαπανν | 2.500 δολ./ο γγιά
Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαπαλλάδιο,
συνεχίζοντας το ράλι των
καλύπτονται.
ρφάλωσε
Τη χρηματοδότηση επενδυτικν σχεδίων μεσαίων ,
μικρν και πολύ μικρν επιχειρήσεων , στε με παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία να
μεισουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και την
ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της ανακύκλωσης, προβλέπει το πρόγραμμα <Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης στη Δυτική
Ελλάδα>.
τελευταίων ημερν.
Τη μεγαλύτερη ημερήσια
άνοδο από το 2008 κατέγρα ψε το παλλά διο, καθς
ενισχύθηκε κατά 9,7% στα.
2.539,14
σημεινοντας
υψηλό.
Πλεύνασμα :
Ετοιμάζεται αίτημα
για μείωσή του
δολ./ουγγιά,
ιστορικό
Το ασημί μέταλλο διένυσε
την καλύτερη εβδομάδα.
από το 2001 και δεν δείχνει
σημάδια επιβράδυνσης, αν
και οι αναλυτές προειδοποι ούν ότι
υποχωρήσουν σύντομα . .
Μειομένο
στα 334,2 δισ. ευρ
το χρέος το Υ τοίμηνο
οι τιμές ίσως
Το ράλι, σύμφωνα με το
bloomberg, στις τιμές πυρο
δοτήθηκε από τη χαμηλή
προσφορά και την ισχυρή
ζήτηση, καθς το μέταλλο
χρησιμοποιείται για
κατασκευαστούν καταλύτες
και η άνοδος ξεπέρασε
κάθε προσδοκία των αναλ υτν , αν αφέρει η
Χοκράιτεο
Capital Markets Ltd που
περιμένει πως η τιμή σποτ
ενδέχεται να μειωθεί στα
$2.250 ανά ουγγιά στη διάρ χεια του έτους .
ΥΟΥΡΓΕΙΟ) ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ)
Σε νέο αγνα έχει επιδοθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη σης προκειμένου να υποβληθεί.
αίτημα για να μειωθεί το πλεόνασμα.
Τα έσοδα Γενικής Κυβέρνησης το πρτο τοίμηνο ήταν
17,5 δισ. ευρ , εν οι συνολικές δαπάνες διαμορφθηκαν σε 1928 δισ. ευρ . Στα
334,26 δισ. ευρ μειθηκε
το δημόσιο χρέος της χρας
το τρίτο τοίμηνο του 2019
σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής
Aρχής .
Στα τέλη του β ' τριμήνου , το
χρέος υπολογιζόταν στα
335,5 δισ. ευρ .
ο υπουργός Οικονομικν , στο Eurogroup του
Μαρτίου και έχοντας πρτα εξασφαλίσει μια
ακόμα θετική έχθεση των θεσμν , αναμένεται να
θέσει στους ομολόγους του και επισήμως το αίτημα
μείωσης των στόχων πρωτογενν πλεονασμάτων
από το 2021 και μετά .
στοιχεία
προκύπτει ότι τα έσοδα Γενι
κής Κυβέρνησης το τρίτο
τρίμηνο ήταν 23,98 δισ.
ευρ , εν οι συνολικές
δαπάνες διαμορφθηκαν σε
20,86 δισ . ευρ .
Στατιστικής
Created by Universal Document Converter