Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Προσδοκία εξαγωγέων για βελτίωση της διαδικασίας χορήγησης βίζας
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ 5648 Πέμπτη 23.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Πτωχευτικό
δίκαιο:
Καττατος μισθός :
Πομτέο:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Οι ΗΠΑ δεσμευμένες να
στηρίξουν την Ελλάδα
Αύξηση 50 ευρ σε βάθος τριετίας-Το
σχέδιο της κυβέρνησης
Ποιες αλλαγές
δρομολογούνται
Σνίμοντα σαιχεία γμομια
Μέχρι τέλος Απριλίου θέλει
η κυβέρνηση να ψηφιστεί το
νέο πτωχευτικό δίκαιο.
Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο,
το οποίο θα έχει μόνιμο χαρ
GPτήρα θα αντικατασπήσει τη
ρύθμιση για την προστασία
της πρτης κατοικίας . Στις
συναντήσεις της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζν με τα
τεχνικά κλιμάκια , οι τελευταίοι τόνισαν ότι το νέο
πλαίσιο gύθμισης οφειλν
που ετοιμάζει η υβέρνηση
πρέπει να είναι απλό , χωρίς
γραφειοκρατικά εμπόδια και
να δίνει πραγματική δεύτερη
ευκαιρία στα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά και στις υπερδανεισμένες χωρίς προοπτική
επιχειοήσεις.
Το δίχτυ προστασίας της
πρτης κατοικίας με τη
σημερινή του μορφή παύει
να ισχύει στις 30 Απριλίου.
Το νέο πλαίσιο θα είναι
αυστηρότερο.
Το νέο σύστημα θα ενσωματνει και ένα <δίχτυ προ
στασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά , το οποίο όμως θα
έχει διαφορετική μορφή από
το υφιστάμενο .
Στην πρόβλεψη για ευνοίκή
μεταχείριση των οικονομικά|
ασθενέστερων συντάσσονται
και οι τράπεζες, εκτιμντας
ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει
και αυτό να περιλαμβάνει
ρετική επιδότηση της δόσης
του δάνειου για συγκ εκοιμένες ομάδες .
Ο νόμος 4605/2019 για την
προστασία
κατοικίας , ο οτοίος έληγε
στις 51 Δεκεμβρίου 2019 και
παρατάθηκε μέχρι τις 30
Αποιλίου 2020 , θα αποτελέσει το ορόσημο για τη μετά
βαση στο νέο καθεστς.
Από την 1η Μαϊου και με το
νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας
σε ισχύ, προστασία της
πρτης καποικίας θα έχουν
μόνο οι πλέον ευάλωτοι οικονομικά και αυτή θα δίνεται.
cπό το κράτος ( δομές Πρόμεταξύ πλονσίων χαι φτοχν
ψιυχν
Μνούτοιν:
Ηβ φάση της σουμφωνίας με Κίνα δεν
σινάγετα πλήρη άρση δασμν
Η Φάση 2 της εμπορικής αποφευχθεί ένας εμπορικός
συμφωνίας με την Κίνα δεν θα πόλεμος τουλάχιστον έως τα
είναι απαραίτητα μια μεγάλη τέλη της χρονιάς . Ο Βρετανός
αλλαγή που θα άρει όλους πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν τους υφιστάμενους δασμού ,
δήλωσε ο Αμερικανός υποuργός Οικονομικν Στίβεν πολυεθνικές εταιρίες να καταΜνούτσιν σε συνέντευξή του
στη Wall Street Joural .
Οι 2.153 δισεκατομμυριούχοι της υφηλίου διαθέτουν πλέον
περισσότερα χρήματα από ό, τι το 60% του παγκόσμιου
πληθυσμού , στηλιτεύει σε ένθεσή της που δίνεται στη δημοσιότητα σή μερα η μη κυβερνητική οργάνωση Οχiam, υπογα
αμμίζοντας ότι η συγκέντρωση του πλούτου γίνεται σε βάρος
πάνω απ όλα τωνγυναικν, στην πρτη γραμμήν των ανι σοτήτων .
σον δεσμεύθηκε τον Δεκέμβριο να αναγκάσει τις μεγάλες
βάλουν τον φόρο που τους
αναλογεί . Η Ιταλία ενέχρινε
παρόμοιο φόρο στον προυπολογισμό του 2019 αλλά δεν
Ο Μνούτσιν
επίσης ότι η Ιτελία και η Βρε - έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμοτανία θα βρεθούν αντιμέτω- γή.
ροειδοποίησε
πρτης
με δίκαιο τρόπο τους
<Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχνν είναι φόρους που τους αναλοένα ζήτημα που κδεν μπο- γούν>, ανέφερε ο Αμιρεί να επιλυθεί χωρίς τάμπ Μπιχάρ, διευθύνων
μελετημένες πολιτικές σύμβουλος της Όξφαμ
εναντίον των ανισοτήτων . στην Ινδία , ο οποίος θα
Οι κυβερνήσεις οφείλουν εκπροσωπήσει τη ΜΚΟ
να εγγυη θούν ότι
επιχειρήσεις
πλούσιοι θα πληρνουν Νταβός.
αμερικανικούς
δασμούς εάν προχωρήσουν
στην επιβολή φόοου στις
Ψηφιακές εταιρίες όπως η
Google της Alphabet και η
Facebook, σύμφωνα με το
δημοσίευμα.
Μνούτσιν δήλωσε ότι
ελπίζει η Βρετανία και η
Ιταλία να αναστείλουν τα σχέ
διά τους για επιβολή των
φόρων , σύμφωνα με
δημοσίευμα. Διαφορετικά
θα βρεθούν αντιμέτωπες με
τους δασμούς του προέδρου
Τραμπ.
αντίστοιχες συζητήσεις και με
εκείνους.
φέτος στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ στο
προειδοποίηση
Μνούτσιν στην Ιταλία και τη
Βρετανία έρχεται αpού η Γαλ
έχουμε
υπαναχρη σε
Υπουργείου
νοιας
δεσμεύθηχε με τις ΗΠΑ να
Bργασίας ) .
Created by Universal Document Converter