Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗMEΑ ΑΕΑΡΤΗΗ ΠΕΡ0ΕΡEANΗ E0EA- ΕEυPητ6
Σις αρχές Φεβρουαρίου,
τφένο Πάτρα - Κ. Αxαία
Είδε στους μπάστακες
διαβόλους και τριβόλους
A e mo L i κ σ ppe
ao op ολ Appοpί o
συo pp np Μ
NAAu ε ow Μppoa
Ο oκο φη ν ν
a mσ ν
Φpooopi v u oo
upκοiesapur
Kλέβουν ρεύμο
αλούσιοι και φτωχοί
|ΠΑΤΡΑ
ΔΕΙΕΑΤΕ
ΑΣΕΒΕΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΚΛΟΙΕΣ
Χ έηο peα m
ΑΛΑEΙΑ
ΕΙΟΔΑΝ ΑΛΑ
ΚΑΙ ΑΜΕΙΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑ
Οαολμένις νυe
ale e Ooe
μ uouοov
μωησυμ
ΟΡΓΙΑΣΕΙ
το ΟΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ
1.000 ΠΕΡΙΠΤΟΙΕΙΣ
TON XPONO,
ONΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜAΣ
A 0 Πapa o
ev ό uw p
φή aύθvon
Αvdv μύοn et
Eamate
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ-2021ΑΝΒΡΑΠΙΝΕ
ο poν 8
Ε ψ .
u uaε ω u
ΤΕΙΗΤΙΥ
KATINANONO
ΔΑΒΑΙΤ
κ γο p
EηppprAτρε w so
oομu obo ν
Eek ler wlion
oe κο
ίνοu d
opd ά
MEuntelia as pe
Εrέoς sΜ
Oοt ν
H MAPIOTA
ακΟΡΑΡE
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
PAGOYN
Γράφτηκε ιστορία γένους θηλυκού
a κoct
Myia s ya wN E
y pυ κε μ
de oω p oκοounp ω ω ewο
0 0ε oopm upο1p u p
οuν ow νw
wκn φδm KΜ0N n κου
mw κός
σκtp 1
Δ wopi
Κέντρο Λογοθεραπείας)
Κοσταμοίτn ΚΑ ΕAη ΤΜ
| uAMωκnwn
Χιουντά 10
οε καλύτερη
bδοσn
Lκοpoκup a
αδi o αe
νw οu p
pοa κοo
footte
. euν
Τ αA >υ
αass rδ
o u υ ro |
Καλο τοpα στο 260 531 22