Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

23

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5343

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

«Ισχυρό
µήνυµα
για δίκαιη
διεκδίκηση»

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΕΛ. 3

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΙΕΡΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΑΣΤΑΚΕΣ

Θρησκευτικά
τα κίνητρα

Με ευρεία
πλειοψηφία
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: «ΕΧΩ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΩΜΙΖΟΜΑΙ»

ΣΕΛ. 11

ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Αδεια ράφια
στα φαρµακεία

ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 5

Ο Π.Φ.Σ. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΕΛ. 7

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΖΑΒΑΡΑ

ΣΕΛ. 19-24

«∆ώστε τέλος
στις αθέµιτες
τραπεζικές
πρακτικές»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΜΕ ΤHN BIG 4 KAI THN OYEΦΑ

Καλή αρχή,
αλλά πρέπει
να έχει συνέχεια

ΣΕΛ. 3

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

∆Η.ΚΙ.Ο.:
Πολιτικά
παιχνίδια

ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ»
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 4

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ

Κλείνει πάλι ο κόµβος
Εγλυκάδος
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Κλειστά
τα σχολεία
λόγω
λοιµώξεων
ΣΕΛ. 12