Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ t | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΠΕαTΗ LAΝΟΥAΡΟΥ ω
ΜΕ 251 ΨΗΟοΥΣ
Η ΚΣακελλαροπούλου
Συνεχίζουν τις
Kνητοποιήσεις
δάσκαλοι και
NOΙKOΚΥΡΙΑ
πρτη γυναίκα
Πρόεδρος
ΤΗΣ oαα
Οι φόροι και η
ακρίβεια αλυγίζουν
τους καταναλωτές
καθηγητές
ΣΜΜΕΤΕΧονν o
ΕΚΛΕΥΤκα T ΕΡΙΑΣ
mw AΟΤΙΚΟΠΗ
ΠΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΕ ΒΑΣΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΡΟΦΗΣ
Την κοτάή κυ γn wΤΝΙΜ Κ
Αpης LoMοτλο μευpαπκp
ηίασmp Πραα ηκάημαραία4o
ο nτupoς Μιpς Μoάrκαμoς
ά 0λος τνηmφρίας oη Βή
Το εομ τνrγερίας n
αμεγάλα μρο ε να ουμμήρaμε γα
μΒΜδα πτυ μ στyMnmuns
μσεο upάς
Eu vς o pεκααυεί
πο δρύpο μα ηνdoη ς
ooν D D νμο
w δ ν n Eεoοκhon
κu ε ntς α αacς.
Pg ς a α ήδ ήμή αν σό κo η
ονήνmrη αA05-ΟΛΜΕοιΕΛΕγaνop όκ κw
ο ο pauς
ΠΑ 42ΕΚAL MONοκΥΡΑ
κ ΕΠEΙΡΗΣΕΣ
Νέα πάγια ρύθμιση
από 26 Φεβρουαρίου
BΜΕΡΟΗ ΣΤΟ ΒΡΓΚΟ
KENTPO KATEPINHE
Νομική
πληροφόρη ση
εργαζομένων
no oΕΛΟΥΝΤΑΙ
noDAnΛΒΟNΤΑ
EΡΤΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕ ΣΗΡΑΤΑ
Taς μρίγε, oγόνας γα 43
μνο μακουεm 3
eμς o4μοn ano paηu
rta ον aμό oγα χ
οηνεp aτό 12-5 Μ40 Μά ή
pόrtυλου ο κόνεςαομοήςνανα οτprompd η ορoμοη σηρκ t
στ ο NM η n
o- wrat ov uφin rς K
ης3 0pοu -τί για pδήΜ6
ponμpoν μς o Π-5
Συνάντηση του δήμαρχου Κατερίνης
με τον διευθυντή της
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίοuν
KAI ANEPTON
ΤΕΘΗΚΕ Η ΛΕΤΟΥΡΠΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ
Στα ύψη ο Τμές
ακινήτωw
και τα ενοίκια
Σωηση oμpςμ νin υή Λατpίας ης
Aυppομς Ανυ Δημη Μa n μ
ερας oτβ oκwου η omν
υσάν oραηα Κα ρbrς ο hμς ς
Ανοβάη σύμωνακτην p νoμθκaia
eooo Maδ ς ο on
Καn . ός oτέςwp εhe poς η
oνβaoη pμάη πoίαγ5Η Τ
σύγpονηp ή ντμεθο anyαν ς
Aupςαpo, rς αή ο na o
Μηό pο η σ η τυποpοeμτu
ou pος τeς ςcmτςα ο
oνro με d nw οowνυΤpou
ΠΡΟΤAΗΤΑ Η GEΣΙΑΟΙΗ
"paμ βη tn goς νeή
πpeppς w n o
Εprirό Κόμο Kgh
μοuro μ toφ m
οιδαmνς ο δ ipν o201
oνmνφ ης ahμς σηκoiς ς να
-φ υονσο κ ,
Ερος ο oς pμός οoης ν
op p o 59% μεη
είκη να oη η αφηn.
o μο0
es a arός πυδαοφέρας οορς
w nς Κooοlής Βupςdio η
Ε xαoeά μογος 4ως
aς ς οσς . τς ήp
ο ν M, oμου Τν
ομα oσ μnugi
ΣΤΗΜ ΟΜΕΔ ΠΕΡΙΑ
Ανακοίνωσε
την υποψηφιότητα
του για την προεδρεία.
o. Δουλδούρας
Πρωπότυπη ιστορική
έρευνα για τον Κολινδρό
ΔΑΛΑΜΟποΥιΟΣ
Εθνικό φρόνημα
και ενότητα
ΜΕΣΑ ΑΠΟ νA
ΦΥΜΑΕΦΗΜΕΡΔΑΣ
ΤΕ ΚΥΒΕΜΣΕΡΣ (ΦΕ4
ΕXΒ ΑΜΝΗΣΜΕΡΑ
Την ap
οuνaεa
ΤΕΡΠΟΣ
Ο ΕΛΜΗΝΟΣ ΛΑΟ
ΗΕΛL ESTAΤΕ
reuηιεφικ tστmακ
υφήpς
πpoδυς κ
Μομααής
mpovς
| Γpes.
ονκόν
ο nyνς
Δndδύς
Δλaος
Υm ος
Εd κό
ONNEA
oμα oη
noNNEΠερίας oε aεdας oo
κparov ψηβά oάση δήος 0
oyoupαpμε πν po
ευρηαπε ΜΤΗ
raλοωνται αυtονομα aιαμερ μιn
| στην Λεπτοκαρωά. Παρίας από S2τμ.
tως ε0τμ εοντά στην θαλασοα.
Εnuyrnλματικα ακίνητυ και
αικάnεδα rvroς σaίου και εκτός
στην Δευτακαρνάκαι "λάκα
Ατοgροα.
d μ η οάγη uu oμpαo ς μς
th ό oνμα η morp α
μ πο ύ δαdηtp, oο
Πpepος ου ωμoυ τοσpoΣuw
Ap nας aημήμρΑ Βαμάτα, μτo
σynpμάνη αμη τής "w
ομ ρ ο ν ς
Την pau Kοbτύ nς aεiς α τλο
όμαρς 4μόκλς Τκ Πηpς , npοiolo mw
κυή 10ίoo omyo δη wω
1ου Δημοκό Σρsu Nοpo aός,
σεpός ww dς ντκ nrdο
μσα από paρίς E Κ ςopςw
5tou μάμonaμ
21520-31 110, 670 19 550
www.targοι.ης Intosrterpogr
Αθρωρι είοο σχέσεις τους .>
ΠΡΟΣΚΑΗΗ
uw mρά p u an
υ ia μ Παμu mw
Kpa 5laκpu o
pa oοκμuκς o
Eopa τe , aop.
au φs
Sα ήuv έipn Tμή αι npo μου m nuυεtns
τ εye το Οφeaλμολομεοό ατρείo μου mo ea npoμεταπαγόαυν.
topβao 25 Ιανuopίου 3000 dpα 30 μμ.
Nερ δες L Κνστοσννος
Mmpda
Boalte
σιn. 3 75inokem 11, ΕTEΡwίwwρουοάον το hrisives oο
3o ΣΤΟάν