Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διορθώσεις στο Ε9 προς αποφυγή ποινών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 5921311
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 | τμή: 1,30 Ε
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.132
Διορθσεις στο Ε9
Προς αποφυγήν Ποινν
Γραπτό μήνυμα στήριξης
από την Ουάσιγκτον
Τη στήρίξη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, πou
αποτελεί σύμμαχο κλειδί και κρίσιμο
Παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα
Βαλκάνια , εκφράζει σε επιστολή του Προς
τον Ελληνα Πρωθυπουργό ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικν Μάικ Πομπέο.
Στην επιστολή σημεινεται Πως οι ΗΠΑ nαραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την
ευημερία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία στη
χραν. σελ 15
Πός να τροΠΟΠοιήσετε τις δηλσεις για την προσαρμογή τους στο Kτηματολόγιο
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν
τη δυνατόητα, βάσει νομοθετικής ρύθ
μισης Που ισχύει από το 2019, να υποβάλουν στο σύστημα ΤΑXISnet εκπρό
θεσμες τροΠΟΠοιητικές δηλσεις Ε9
για ένα ή περισσότερα από τα έτη της
Περιόδου 2010-2020 χωρίς επιβάρυνση
με το Πρόστιμο των 100 ευρ, προκει
μένουνα διορθσουν διαφορές που έχουν Προκύψει λόγιο . Η δυνατότητα αυτή ισχύει μέχρι την ανάρτηση ριουσιολόγιο
στα Περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους μετά των κηματολογικν στοιχείων στο σύνολο της ελ
την ακριβή καταγραφή τους Που έγινε ληνικής επικράτειας, όπως αυτή θα Προκύψει από
μέσω της διαδικασίας του Κηματολο - σχετική Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
Ελληνικό Kηματολόγιο , η οΠοίaθα κοινοΠοηθεί
Προς τον υπουργό Οικονομικν . Τελικός σκοπός
της δυνατότητας Που παρέχει η ρύθμιση αυτή είναι
σίων Εσόδων) τα Πραγματικά στοιχεία ηΠλήρης ταύτιση των Πληροφοριακν στοιχείων
για τmν ακίνητη Περιουσία των Ελλήνων Πολιτν
τα οποία Περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό Πε
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και στο Εθνικό Kuηματολόγιο. σελ.5
Η ΠΡΩΤΗΓΥΝΑΙΚΑΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΑΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Κτηματολόγιο
- Ψηφιοποιούνται
1 δισ. σελίδες
-Έρχονται
πρόστιμα
γίου. Οι ιδιοκτήτες μπορούν, δηλαδή ,
να δηλσουν στη Φορολογική Διοί.
κηση ( στην Ανεξάρτητm Αρχή Δημο
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΝΣΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
<ΠΟΥ ΣΠΑΕΙ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ
ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΗΨΙΩΝν
όλων των ακινήτων τους, όπως αυτά
έχουν ήδη Περιληφθεί στο Κτηματο
WORLD
ECONOMIC
FORUM
Πέμπτη αξιολόγηση με
το βλέμμα στο Πλεόνασμα
Θετική υποδοχή ECOFIN
στην Πράσινη Συμφωνία
Οι υπουργοί Οικονομικν των κρατν-μελν
της Ε.Ε. επεφύλαξαν χθες θετική υποδοχή στην
Πρόταση της Κομισιόν για την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο για μηδενικές
εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050. σελ. 7
Σήμερα η Πρτη συνάνηση με τους θεσμούς
Ξεκινούν από το Πρωίοι δια
βουλεύσεις με τους επικεφαλής
των θεσμν, οι οοίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν την
Παρασκευή. Μπορεί n 5η με
ταμνημονιακή αξιολόγηση να
μησυνοδεύεται από εκταμίευ
ση δόσης, ωστόσο η κυβέρνηση θέλει -Πέρα αΠό την Προθηση των συμφωVηθεισν
μεταρρυθμίσεων- να θέσει τις
βάσεις για τα τρία βασικά ελ
ληνικά αιτήματα: τηn μείωση
τον Πρωτογενν Πλεονασμά
των , την αλλαγή χρήσης των
ΑNFAS και των SMΜPS, αλλά και
τη δυνατότητα μεταφοράς των
υπερπλεονασμάτων από τη μια
χρήση στην άλλη. Η αιζέντα
βέβαια της 5ης αξιολόγησης
έχει Πολλά φλέγοντα θέματα
για τα οΠοία θα χρειαστεί σκλnρή διαπραγμάτευση. Μεταξύ
αυτν είναι το νέο σύστημα
ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων
οφειλν Που θα ισχύσει μετά
την 1η Μαΐου, η Προόθηση της
διαδικασίας αποΠληρωμής των
ληξιπρόθεσμων οφειλν του
Δημοσίου Προς τον ιδιωτικό
τομέα , η προθηση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και το
ενεργειακό . Τα δημοσιονομικά
δεν αναμένεται να παίξουν Πρω
ταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την
αξιολόγηση. σελ. 2
Αττικά Πολυκαταστήματα
Με το δεξίν στο 2020
Το δυναμικό come back των εγχριων καταναλωτν δείχνει ότι n Αττικά
YEANS
Πολυκαταστήματα μπήκε με το δεξί στο
2020, εν βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης σε νέο επιχειρηματικό σχήμα με
διευρυμένες δραστηριότητες, Πέρα από την
ανάπτυξη της αλυσίδας attica. σελ 11
κωνο aλ
Μαθήματαν Τραμπ για ο .. κλίμα στην οικονομία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΖΗ
Με αναφορά στις ισχυρές επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας επικείρησε να σαγηνεύσει
την παγκόσμια Πολιτική και οικονομική ελίτ, Που βρίσκεται από χθες στο Νταβός για το ομνυμο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ,ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν
Παρέλειψε, Παρουσία της νεαρής ακτβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, να καταγγείλει τους προφήτες της ΑΠοκάλυψης, όπως ανέφερε. σελ. 14
Jumbo
ΑΝΟΙΚΤΑΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Άκυρο από
τm ΔΑΛστον
Απόφαση
για κεντρικούς
ελέγχους
από το ΙΕΜΗ
Νέα μείωση
του δημόσιου
χρέους
24 ΜΕ 27ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ>4
διαγωνισμό
ανέλκυσης
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 300 ΕΝΣΗΜΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Στο 178,2% του ΑΕΠ τογ τρίμηνο του 2019
Πράξεις και στοιχεία Α.Ε.
Sea Diamond
Η απόφαση του Εφετείου Περαιά σχετικά με την ανέλκυση
του Sea Diamond, μετά την Πα
ρέμβαση του υπ. Ναυτιλίας Γ.
Από τις Υπηρεσίες του Γενικού
Εμπορικού Μητρου (ΕΜΗ
θα ΠραγματοΠοιούνται από τις
31 Ιανουαρίου 2020 οι έλεγχοι
νομιμότητας για πράξεις και στοχεία των Ανωνύμων Εταιρειν ,
οι οΠοίοι έως τρα ασκούνται
από τις υπηρεσίες των Περιφε
ρειακν Ενοτήτων. σελ. 9
Νέα υποχρηση του δημόσιου χρέους καταγράφηκε
στην Ευρωζνη και στην Ε.Ε. το τρίτο τρίμηνο του
2019, ενκαι στην Ελλάδα η μείωση του χρέους επταχύνεται. Όπως Προκύπει από τα στοιχεία Που δη
μοστοποίησε χθες η Ειrostat το δημόσιο χρέος στην | Εξαήμερο ράλι
Ελλάδα υποχρησε το τρίτο τρίμηνο του Περασμένου
έτους στο 178,2% του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς
στα 334,261 δισ. ευρ έναντι 179,6% ή 335,518 δισ.
ευρ το δεύτερο τρίμnvo του 2019. σελ. 3
σελ. 16
θεόδωρος Βενιάμης
Χρηματιστήριο
Πρόεδρος της ΕΕΕ
Στήριξη των δημόσιων
νοσοκομείων
με 6 εκατ ευρ
από τη Συν-Ενωσις
maατιωτάκη, ο οποίος ζτησε
από τη ΔΑΛ να ακυρσει τον διε
θνή διαγωνισμό Που είχε Προκηρύξει , θα καθορίσει την τύχη
του κρουαζιερόπλοιου. σελ. 10
σευψηλά
Πενταετίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα