Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΡΙΟΙΤΕΣ
της Κρήτης
Έτος 28-Αρ. φύλλου1.406- Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020-Έδρα: κίσαμος Χανίων, τηλ.:2822 Ο-23,615, 28210-88. ο66 ΜΗΤο0 ΕΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Κακά μαντάταν για Τις επιδοτήσεις!
DACIA
ISUZU
Ποιοι ζητούν την κατάργησή τους
σελίδα 12
RENAULT
ΟΧΙ στην
εξόρυξη γύψου
ΠΩΗΣΕΙΣ SERVICE ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΡευσΕΟΤ
Φανοποιείο-Βαφείο
ΦΑΛΙΙΣ ΙΜΝΕΤΤΑ
aroPro PΟΔΟΥΣΑΚΗΣ
ΚΙΣAΝΟΥ 207-KΛΑΔΙΙΟΣ - ΤΗA 28210 70 560-92425
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κισσαμος Χανίων
Τηλ.: 28220 23.336.Κιν. : 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
LOUPASSIS
Ομόφωνη και ομόθυμη αναμένεται ή σημερινή απόφαση
του Α.Σ. Κισάμου για τους σχεδιασμούς στο Στόμιο
σελ. 4
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL EΣΤΑΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΜΕΤΩΝ & MΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
AΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΑΣΕΙΣ
ΝΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
Εφων Πuημιστων 26, Τ3135 Χαγτά
Τy. 2321 60ο0, κw 644 698246
emnin inapsδόροog gcom
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA. 20220-23.456
κIN 6945 - 337 762, 6945-424 149
καμοκ (Aοσmana: nλaτanολ o 230μEικόnεοeo!
ΕμaΣΑλέτιφατοσιθέακαιβουό και λο. κατάλ!
ληleκaναλιτική χαnn.noonάς κα8.000 μόα
3 κίουμοε (κοννωνπιτα0 ηλείτομμοα δικό οικόnεδο 2.120 μ. με
στελείωηθέα. Πopop κό000pμάο
3Κioσμες Πυλτα ηaραλιa
στους σοβ46οςthopΟΤμ.εοφος τερκάλμπτοχponooτμ,!
| Προσφορά Α00οο ευρ
0φωδοονα nuλατo αμο0ατρικόοκόεοa40M.tι 400
| Εμ.n οάτοκενpόδρόμοτμ.κατάλληλοnamuοδήποτε
λuατκή χ Πρ0000d000ευρ
| ΕκοΚΟΑΡΠλείτιεόρ0nλ κατοκίαo μ. έχει ακόλ
| ποαdοδο mot Mηολ κολήetα Προσφορά129.000 nοo,
|0ΡΜΠΟΥΣA (pΟΥΡΔΟ Οκόπδοαμοθτρκόεπόςρoμού
πιμ.φάτοα κεντρκό δρόμpο . Προσφορά: 2.000εup μάνο
| 2ΠΑAΝΟΣ nueitaιουα Βo t.μέλυπομάτα. Mουία
eήη, Πρo00ράς 58.000 a σμφθεaτρικό 110 τ.μ.
81ΚΑΛΥΕΙΑΝΗ Εταιμαν0
κΚα 49ο.Τμή69.9096ρ%
9ΕEAMΟΕ Μoδι οκnεδο 86τμ. επός οκομού, κατάληλο
να επογελματική τοήσn, Εχα s Hέτρα φάτρα τον περορρεσκό
δρόμα. και κπtα 64οτ Προ0ορά00.000p,.
AΕΛΟΥΤΟΕκαιοία λ ταon κό oκάμεδο τρίφα
| o 140eniς uού ημήsooευρ
0ΑΑΟΝΗnwλatoιακαδοκδικαμο,o. έτaφάτo
| εντο. δράμα. κίazo,μnpoopoά.n.sopρ
ΕΓΙΕ ΝΔΥΣΕΣ ΜΝΗΜΕ ΙΩΝ
XPONIA
oιβεατρκά άρo.ακhto βρίακt
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤIΜΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ιύειο 0 έν η01
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
5,89ε
Crete Perfect Home
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΕΤΑ
non to κυλύ
μεσπικό γραφtίο
Γυλήστις. tνοικόσης, συνmpήσις . μλπς- κατουκευές
Στούαρτ Σάμον
Μπορούμε να σας βρούμε
ότι ακίνητο θέλετε
κV-697 4458178180
τηΜpαξ . 28220 22505
Καμπούρη 4. Kοαμος (δηλα στον Αγ Σπuρδυνο)
wob , wwwαreto-porfocomo,oom
Τηλ./ Fax 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
SANI PANTS
εσρουχα ακράτεις
1014/2024 τx
Mηφota 5urmn MΗΣ
ΤΑΧΙ OFFICE umα
Ταχεία εξυπηρέτηση κοί συνέπεια
Ζητουντσι ακινητα προς αμεση πuληση
KIN.: 6932 - 122.132, 6946-848.093