Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής- Νικάος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια-Εκδότρια Σεαυφίδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)
Αp φύλου 6880-12.036
Ο πρ. Του ΚΕ. Π. Α. Αν. Μακεδονίας
κ. Παπουτσής μιλάει στον n.T
Βασιλακάκης
Πάντα παρν
στο κάλεσμα
της Δόξας
Αυτοκόλλητα με
οδηγίες στο υς
πράσινους κάδους
στο Δήμο Δράμας
Η Μακεδονία
κατά την Ελληνική
Μυθολογία
Ανάγκη έντα ξης των
δρμενων των Φτων στον
εθνικό κατάλογο άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς
Γράφει ο ωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α. Επίτιμος Διοκητής της Σ.Σ.Ε.
Uελ. n
Θελ. 5η
5ελ. Υη
ΘΕλ. 5η
Έργο συνολικής αξίας 1.735.714 ευρ από το ΠΕΠ ΑΜΘ
Επιτυχία του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας
Επέκταση του δικτύου
ελέγχου διαρρον της ΔΕΥΑ Της σπείρας που επιχείρησε να εξαπατήσει
Δράμας με 29 σταθμούς
Συνελήφθη στη Δράμα ο εισπράκτορας
συμπολίτες μας μέσω τηλεφνου
Ο 29 σταθμοί θα ελέγχουν Τις διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης στα
χωριά του Δήμου
Αποπειράθηκαν να εξαπατήσο υν συμπολίτες μας , επιχειρντας να αποσπάσουν από αυτές συνολικά 173.000 ευρ
Ενημέρωση από το Αστυνομικό Υποδ. κ . Αντ. Καπελλάκη για τα περιστατικά
εξαπάτησης στη Δράμα
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΑ ΜΕΣΑ Απριλίου
2019, ο Πρωνός
-Τύπος, είε δημοσεύ
σει σχετικό άρθρο , σύμφωνα με το onoiο άχαν
ξειανήσει οι προσπάθειες
επέκτασης του διτύου
ελέγχου αρρον στις Τοπκές Κονότητες του Δήμου
Δράμας από τη ΔΕΥΑΔ
Όπως τόνιζε τότε στον
n.Τ. ο
ΔΕΥΑΔ Κ Χατζηγιάννης,
πρόκετα για ένα δκτυο
29 νέων σταθμν στις
Τοπικές Κονότητες του
Δήμου , α οποία θα λε τουργούν σε 24ωρη
βάση και θα ελέγχουν τα
σημεία διαρpον στις
περιοχές αυτές . Ο
σταθμο αυτοί θα περ+
λαμβάνουν μια κεντρική
πΜατφόρμα, η ατοία θα
ελέγεται από το κεντρικό αντλιοστάσιο .
Τα νεότερα είναι ότι , ο διαγωνισμός Δράμας κ . Μαμσάκος , η χρηματοδότηση
εκείνος έχει ολοληρωθεί και ήδη αυτές αυτή έχει ενταχθεί στην σετή πρότς ημέρες , ο ανάδοχος θα υπογράμει την σκληση του Επιχeιρησιακού Προγράμμα.
σύμβαση του έργου με το Δήμο Δράμος , τος της Περφέρειας Αν . ΜακεδονίαςΠρόκεπαι για έργο συνολικής αξας θράης και συνολικά περιλαμβάνει :
1.735714 ευρ με
ετιχείρηση της ΔΕΥΑ προσδοκά να ελέγ - σμού είκοσι ενέα ( 28) τοπικν σταθμν
ξε τα προβλήματα διαppον στις κανό - ελέγχου (.ΣΕ.) για την παρακολούθηση
τητες του Δήμου Δράμας αφού μέσα στην των κρίσμων παραμέτρων (τπαροχή
πόλη το σύστημα αυτό εναι ήδη εγκατε - πίsση, στάθμη, παότητα, λειτουργία αnστημένο .
σπείρας, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνντα .
Aναλυτικότερα, προηγή θηκαν καταγγελίες σύμ
φωνα με ης ατοίες, την
20-1-2020 , πρωνές και με σημεριανές ρες , άγνωστοι δράστες επχερούν να
εξαπατήσουν πολίτες στην
Ι πόλη της Δράμας .
Εδικότερα, άγνωστος
eράστης επικανωνούσε τη
λεφωνικά με πολίτες, στους
Ι στοίους παρουσιαζόταν ως
ατρός νοσοκομείου και.
προφασιζόμενος ότι συγε
νικό τους πρόσωπο έχει
τρουματισθεί και χρειάετα
επειγόντως χειρουργική
επέμβαση, ζητούσε διά
φορα χρηματικά ποσά , που
κυμαίνονταν μεταξύ 20.000
και 35.000 ευρ.
Κατά την τηλεφωνική επ| κονωνία και προκεμένου
να επιτύχουν την εξαπάτηση των θυμάτων τους , έτερος δράστης ή δράστιδα,
Της Σουζάνος Θεοδωρίδου
ΤΑπλαίσια της έρευνας της
ΕΛ.ΑΣ για τις απάτες μέοω
-τηλεφνου που ολοένα και
αυξάνονται το τελευταίο διάστημα,
συνελήφθη το μεσημέριτης Τραης
20 lανουαρίου στη Δράμα , 56χρο
νος ολλοδαπός για εξαπάτηση πο
λιτν .
Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακούνωση της Δεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, τα μέλη της σπεί
ρας τηλεφωνούσαν σε πολίτες και
χρησμοποκντας το πρόσχημα
τραυματισμού συγγενκού προσ που το ατοίο χρειάζεται άμεση χε ρουργική επέμβαση, προσπαθού
σαν να αποσπάσουν χρήματα
Εξχνάσθηκαν 7 περαττσεις
απόπειρας απάτης στην πόλη της
Δράμας κατά τη διάπραξη των
οποίων α δράστες προσπάθησαν
να αποσπάσουν συνολικά 173.000
Εξχνόσθηκαν ύστερα από ενδε
λεχείς έρευνες των αστυνομικν
της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας
του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας ,
επτά ) περπτσεις απότειρας εξα
πάτησης πολιτν , που διαπρόχθηκαν την 20-1-2020 ανάλογα με την περάττωση προσποούνταν το συγγενικό
πρωνές και μεσημεριανές ρες στην πόλη της Δράμας . πρόσωπο, επιβεβαινοντας τα ψευδή γεγονότα και πα
Συνελήφθη 8ες (20-1-2020) το μεσημέρι, στη Δράμα, ρακαλντας για βοήθεια.
από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Δράμας, 56χρονος αλλοδαπός , μέλος σπ - συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομκοί κατάφεραν
ρας που δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολπ .
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδική - όπως διαιστθηκε εe το ρόλο του -εστράματα της έγκληματικής οργάνωσης και της απάτης σε κτορο- της σπείρας .
απόπειρα . Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον ακόμη τρεις ( 3)
συνεργούς του , μέλη της
πρόεδρος της
LΜΝήγα,
enTO ΑΡΕΙΟΥ Π.Τ.
άνθρωπο της
ΔΕΥΑΔ εκτιμούν ότι το
έργο θα έχει nολλαπλά
οφέλη , τόσο για την δη
μοτική επιχείρηση, όσο
και για τον τελικό κατα αλωτή ,
Όπως εξηγί σε δηλσεις του ο δήμαρχος
ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑ
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Ο Αστυνομικός Υmοδιευθυντής,
κ Αντνιος Καπολλάκης
onoio η δηματική
- Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλιλιν κλη) οι οπαίες θα napακολουθούντα
Ακολούθως , στο πλαίσιο άμεσης κνητοπαίησης και
Στο πλαίαο λετουργίας της επέκτασης ασύρματα από τον Κεντρυκό Σαθμό Ελέγτου συστήματος θα υπάρχουν έξω από χου (Κ.Σ.Ε. .
κάθε κονότητα του Δήμου Δράμας μηαΜομοί μετρητν που θα ελέγχουν την no - ρον (ΦΣ.Ε. ) anοτελούμενο από
σότητα νερού noυ στέλνει το
αντλιοστάσιο σε σχέση με την noooτητα
που τελικά κοστολογεί η ΔΕΥΑΔ Η δια - -δέκα (10) δατάξεις n-ine παρακαλού.
φορά που τυχόν θα υπάρχει μεταξύ των θησης ποοτκν χαρακτηρστικν νερού
δυο μεγεθν θα δείχει και την απλεια με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγερού που μπορεί να προκύπτει από διαρ- χο ,
ρoές του δυτύου ή παράνομες δραστηριότητες .
να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 56ρονο , ο onoiος
- Προμήθεια φορητού εξοπλισμού διαρ.
|σελ.3η|
- μία (1) διάταξη προγραμματισμού PLC
και Deta Logges
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΟΚΗΠΟΣ
σελ 3η
Πάνκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
του BruC0 Gooch
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΠΑΙΣΟΥΝ
ΤΕΛΟΙ ΜΑΙΝΑΣ.
ΚΑΤΙΑ ΙΠΕΡΕΛΑΚΗ
ΜΕΤΑΘΡΑLΗ ΚΑΤΙΑ ΣΕΜΑΑΗΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης.
ηεέλιξη στην stέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
OPA. 21.00
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Εσσίpo 1ε χνα toο, 13E μευμο
Πρer 4 atpl
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
poio Aννα Οiείου,
Δονοnυεis Apiwy, Mουσκό, eo το
Terpopopin - Kparhoes T. 2310 4a50, 63411555s
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
ΤΤUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
Wwwdκpos

Τελευταία νέα από την εφημερίδα