Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αναμείνατε στο ακουστικό σας Το ν.Lab της Βαμβακούς
φετινή Παράσταση
της ΕΘΟΛ> σελ. 10
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Οικονομικό forum με
αξιωματούχους της
οικονομίας & Πολιτικής soλ
ταξιδεύει στη Σπάρτη >ελ1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 22 Ιανουαρίου 2020 | Έτος 24 Αριθμός 5811 | Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731001253 Fax: 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Προς επίλυση
το πρόβλημα
Μιχάλης Κάσσης:
ΚΗ Μάνη
κρατήθηκε λεύτερη
Πάνω στην αρχιτεκτονική
με τα σκουπίδια
στη Σπάρτη
Κατανόηση ζητεί
ο δήμος
Η εικόνα μιος ΣΠάρτης-σκουΠιδόπολης με κάδους υπεp .
χειλισμένους και anoppίμματα
γύρω aπό αυτούς , nou επικράτησε το τελευταίο διάστημα .
φαίνεται ότι ήταν ηροσωρινή,
καθς χάρη σε ενέργειες της
Δημοτικής Αρχής η κατάσταση
τείνει ηρος ομαλοηοίηση.Ήδη.
τα απορριμματοφόρα Βγήκαν
στους δρόμους της ΣΠόρτης
και η anοκομιδή των σκουπ διν Βρίσκεται σε εξέλιξη .
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος
Σηάρτης ζητά την κατανόηση
των δημοτν για το θέμα nou
Προέκυψε με την ολιγοήμερη
έλλειψη καυσίμων , Πou είχε
ως anoτέλεσμα να μην λει τουργήσουν με επόρκεια noλ.
λές υπηρεσίες του δήμου .
Η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται
Πως οι διοδικασίες για τον διαγωνισμό και την αγορά επαp κούς nοσότητας καυσίμων για
την πλήρη κάλυψη των αναγ κν του δήμου έπρεπε να
είχαν ξεκινήσει από τις υπηρε
σίες του δήμου τον Απρίλιο του
2019 (εnt δημαρχίας Βολινη .
οκάτι το οποίο δεν είχε γίνει" .
επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση . Η νέα Δημοτική
Αρχή ενημερθηκε για την
εκκρεμότητα αυτή στο τέλος
του ΣεπτεμΒρίου! Οι απoιτούμενες διαδικασίες όμως ήτον
τέτοιες Που δεν επέιρεψαν την
άμεση και οριστική επίλυση
του ΠροΒλήματος " , υnoγραμ μίζει ο Δ Σηόρτης
Καταλήγοντας , η Δημοτική
Αρχή υποστηρίζει nως "πολύ
σύντομα θα δοθεί οριστική
λύση για την επαρκή αγορά
καυσίμων και όλες οι υπηρε σίες του δήμου θα συνείσουν
απρόσκοπτα τη δουλειά τους
προς όφελος των Πολτν και
της Πόλης
Συνλακεδαιμονίων
ΑΠοκλειστική συνέντευξη του Μανιάτη γλύπτη και λαογράφου
0 άνθρωηος, Πou χρησμοποί - αναφέρεται στην αγοηημένη του Βόντσα, την Καλαμάτα , τα Νέα ταφέρει το ελληνικό φως το
ησε όσο λίγοι την ιδιομορφία της γενέτειρα, το σημαντικότερο Λιόσια, τα Άνω Λιόσια , τα Αν - oοίο ανάβει όλο το 24ωρο.
μανιάτικης nέτρας στην γλυ - έργο τη ζωής του, τις noθογέ- γεια Ρεθύμνου, το Πέρομα, τον Ακόμο , μικρότερα έργα του
πτική του δημιουργία, ενσωμα - νειες της ελληνικής κοινωνίας , Λουτρόπυργο , την Ηλιούηολη , υπόρχουν σε πόλεις της Αμεριτνοντας
χαρακτήρα και δωρικό στοιχείο εν αnοκαλύπτει και τα σχέδιά έργα αυτά έχουν κατασκευαστεί Σοβιετική Ένωση] , Μικρά έργα
στα σπουδαία έργα του , είναι του για το μέλλον ,
σήμερα φιλοξενούμενος της Έργα του Μο. Κόσση Βρίσκον - γάλων διαστάσεων , Το ύψος επίσης , στην Εθνική Πινακοστήλης -ΣυνΛακεδαιμονίων. ται σε περιοχές της Λακωνίας , τους κυμαίνεται αnό 3 μ . μέχρι θήκη, την Πινοκοθήκη Δήμου
Πρόκειται για τον καταξιωμένο όηως ο Πύργος Διρού και η 6,5 μ. Enioης , στο Τέξας των
Μανιάτη γλύπτη και λαογράφο κ . Αρεόπολη Αν Μάνης , η Σπόρτη ΗΠΑ υπάρχει στην είσοδο του
Μκάλη Κόσση, ο οnoίoς σε μία και το Παρόρι, αλλά και σε Πολ- μεγάλου σταδίου της Πόλης, και ιδιωτικές συλλογές της
από τις σπάνιες δημόσιες Πα - λές πλατείες Πόλεων της Ελλά- ένας αθλητής, σε υπερφυσικό χρας
ρεμβάσεις του , μεταξύ άλλων , δας , όηως στην Ερέτριο , τη μέγεθος , nou με τη δάδα του με Προσωπικό τους ηνευματικούς ανθρπους , τοΧαλάνδρι το Λαύριο κ.λη .Τα κής και της Κιργιζίας [Πρην
του Μιχ . Κάσση συναντνται,
από μάρμαρο ή ορείχαλκο , μεΑθηναίων , τον Δήμο Νικαίας και
σε Πολιτιστικά κέντρα , κολέγια
συνέχεια σελ 9-10
Εnίτάπητος η απευθείας αεροπορική σύνδεσης Καλαμάτας-Πεκίνου
cΖεσταίνεταιω το κινεζικό ενδιαφέρον
για την Πελοπόννησο
Ελαινες σε Αργολίδα-Λακωνία αναζητούν επιχειρηματίες ης ασιατικής χρας
Οι θερμοπύλες ,
η Σαλαμίνα ,
η Παλιγγενεσία και
τα μυαλά
στα κάγκελα
του Δημήτρη Κομηουράκη
.> σελ. 3
Ενδεχόμενο ακόμα και σερο - κού Συνδέσμου Πολιτιστικής
noρικής σύνδεσης μεταξύ του
Πεκίνου και της Καλαμάτας τέ - Χονγκ Ζοu, ο onoiος επισκέ θηκε Προς συζήτηση στον ηe - φθηκε την Παρασκευή 17/1
ριφερειάρχη Πελοποννήσου στην Τρίπολη .
Παναγιτη Νίκα από τον αντι Πρόεδρο του Κινεζο-Ελληνι - ο περιφερειάρχης είχε ευρεία
ανταλλαγή απόψεων σχετικά
με την άμεση επανενεργοπο ηon των συζητήσεων για κινε επενδύσεις στην
Περιφέρεια ΠελοποννήσουΜε τον Κινέζο οξιωματούχο , τόσο στον Πρωτογενή και τον
δευτερογενή, όσο και στον τρ
τογενή τομέα , αλλά και ις
Προoπτικές συνεργασίας σε
άξονες όπως η καινοτομία, η
μεταποίηση , καθς επίσης ο
Πολιτισμός, ο τουρισμός και n
εκπαίδευση.
και Οικονομικής Ανάπτυξης
ζικές
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα