Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 22.01.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7277
27 χρόνια
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
0 Πάολο Φιορέτιο νέος επικεφαλής για την Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
η ΕΛλάδα δεν είναι παρά ένας ενδιάμεσος σταθμός
Ερευνα :
Αλλοίωση ταυτότητας λόγω
Αχτσιόγλου: Έρχεται
ο λογαριασμός
για χαμηλο
συνταξιούχους ,
ελεύθερους
επαγγελματίες
μεταναστν βλέπει το 58% των Ελλήνων
α0ι εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες Που ήρθαν τη δεκαετία του 90, χωρίς καμία υπο
δομή ή Πολιτική ένπαξης κατάφεραν να εταχθούν στην κοινωνία μας από μόνοι τους
οι δεκάδες χλιάδες Πρόσφυγες και μετανάστες Που έφτασαν τα τελευταία χρόνια δεν
έχουν την ίδια ζέση να επαχθούν στην κοινωνία μας μολονότι η χρα μας έχει δεσμευτείνα τους κρατήσει , καθς για τους περισσότερους από αυτούς η Ελλάδα δεν είναι παρά
ένας ενδιάμεσος σταθμόςν.
διαΝΕΟ σις
ΠΡΓΑΓήα ααοΗNLΠΑ ΔΗΛΑΤΠΗ
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Πός εντόχθη καν στην
ΚOινωνία μας οι μετανάστες της δεκαετίας του
'90 και γιατί δεν θέλουν
να ενταχθούν ο μετανάστες και οι Πρόσφυγες
Που έφτασαν εδ Πρό
σφατο;
Εn. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως
στο Ενημερωτικό της ΑΒΑΕ
Το Ενημερωτικό αφορά τη δημόσια προσφορά νέων κοινν , άυλων, ονομαστικν, μετά
Ψήφου μετοχν με καταβολή μετρητν και
δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιν
μετόχων και την εισαγωγή Των νέων μετοχν
προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΤΟ Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
κατά την 861η/2ο. 1.2020 συνεδρίασή του
αποφάσισε την έγκριση Του περιεχομένου
του ενημερωτικού δελτίου της ετα ιρίας
ΧΑΒΑΞ Υια τη δημόσια Προσφορά νέων
κοινν, ά υλων , ονομαστικν, μετά Ψήφου
μετοχν με καταβολή μετρητν και δικαίωμα
Προτίμησης υπέρ των Παλαιν μετόχων και
την εισαγωγή τωννέων μετοχν Προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνν.
Κις δικος
Κρης για την
αναβάθμιση τον
OAEL:
(Ποσοστό 46,97%)
είναι εγγεγραμμένα
στα μητρο του
ΟΑΕΔ γα χρονικό
διάστημα ίσο ή και
περισσότερο Των 12
μηνν και 564.477
( Ποσοστό 53,03%)
είναι εγγεγραμμένα
στο μητρο του
ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα μι κρότερο
Των 12 μηνν . Οι
άνδρες ανέρχονται
(οσοστό 99,99%)
είναι εγγεγραμμένα
στο μητρο του
ΟΑΕΔ γΙα χρονικό
διάστημα ίσο ή κι
Περισσότερο Των 12
μηνν και 6 ( οσoστό 0,01% ) είναι
εγγεγραμμένα στο
μητρο Του ΟΑΕΔ
για χρονικό διάμικρότερο
Των 12 μηνν . Οι
άνδρες ανέρχονται
σύνολο
σε 400.330 (Ποσοστό 37,61% ) και οι
γυναίκες ανέρχονται
σε 664.196 (Ποσοστο 62,39%).
εγγεγραμμένων
ανέργων, με κριτήρ10 την αναζήτηση
εργασίας
fα414
(αναζ
ητούντων εργασία ),
για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, ανήλθε
Το σύνολο Των
εγγεγραμμένων
λοιπν ( μη ανα
ητούντων εργασία)
για Τον μήνα Δεκέμβριο 2019 , ανήλθε
σε 63.895 άτομα .
Από αυτά 63.889
Κ. Χατζηδάκης:
Τα <κλειδιάν
στην Πράσινη ατζπα της
κυβέρνησης
whνδln
1.064.526
σε 21.279 (Ποσοστό
33,30%)
γυναίκες σε 42.616
(ποσοστό 66,70% ).
άτομα , σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωκαι
στημα
Από αυτά 500.049
Created by Universal Document Converter