Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ ε
aggelia
ΠΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10019 - ΕΤΟΣ 36.-ΤΙΜΗ 1 -ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 1 ΣΤΑ 3
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 942,27 μονάδες
Άνοδος 0,22%
ΣΕνΟσα
ΣΕ 10.737 ΤΡΟΧΑΙΑ
UWWευ
ΠΕΘΑΝΑΝ 700 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΟτυΕλληνικολΟΚΟΚυρια
OTOEN
"Σφαγή"
στην άσφαλτο
Σελ. 4
ΣΤΟΥΣ 6 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
Σελ. 5
ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
"Κόντρα" στη Βουλή
για την αμυντική συμφωνία
Μηνύματα με ...νόημα
Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα της έρευνας της διαΝΕΟσις για το μεταναστευτικό/προσφυγικό , όπου φαίνεται ότι η Πλειονότητα της
ελληνικής κοινής γνμης έχει υιοθετήσει την
ξενοφοβική ανέτα, καθς το 58% των ερω τηθέντων θεωρεί τους μετανάστες "απελή για
την εθνική ταυτότητα"
Παράλληλα, φαίνεται ότι οι δεκάδες χιλιάδες Πρόσφυγες και μετανάστες Που έφτασαν
τα τελευταία χρόνια δεν έκουν την επθυμία να
ενταχθος
ρισσότερους η Ελλάδα δεν είναι Παρά ένας εν διάμεσος σταθμός".
Σύμφωνα με τη δια ΝΕΟ σις το Ποσοστό των
μεταναστν (πολιτν κωρίς υπηκοότητα χρας τmς Ε.Ε.) Που Ζουν στmv Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 4,4% και δεν θεωρείται υψηλό .
Οι νόμμοι μετανάστες Που βρίσκονται στην
Ελλάδα σήμερα , οι οποίοι Ζουν κυρίως στα
αστικά κέντρα είναι περίπου 580.000 , εν
50.000-70.000 υπολογίζετα όι είναι ο αριθμός των μεταναστνπου ήρθαν μετά το 2015
και έχουν μείνει εδ (οι απίσεις ασύλου Που
εκκρεμούσαν ως και τα τλη 2018 έφταναν
της 67.000) . Από αυτούς, Περίπου 35.000 εί ναι γυναίκες και Παιδιά.
Το 56% των ερωτηθέντων Πιστεύουν ότι ο
αντίκτυπος της ύπαρξης μεταναστν σττην ελ
Aηνική οικονομία είναι αρνητικός, το 58% θεωρούν όι η Παρουσία μεταναστν στην Ελλάδα "αποτελεί κίνδυνο αλλοίωσης mς εθνικής
μας ταυτότητας", το 79% Πιστεύουν ότι η Πα ρουσία των μεταναστν δεν συμβάλλει στην
επίλυση του δημογραφικού, το 53% moτεύουν
ότι η Παρουσία τους αυξάνει την εγκληματικόmτα, το 54% Πιστεύουν ότ στο μέλον θα έρ χονται Περισσότεροι Πρόσφυγες και μετανάστες .
Παγκοσμία ανησυχία
για τον κοροναϊό
με τις Η ΠΑ
Σελ. 3
Σελ. 6
στην κοινωνία μας και για τους ΠeΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟ ΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Σταύρος Τσίρμπας
"Νέα οπτική και αισιοδοξία γιατο μέλλον
του Δήμου από την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού"
"Αν φτάσουμε
στο απροχρητο,
ίσως κάνουμε Grext
μόνοι μας"
Σελ 8
Σελ. 2
Ο λογικός