Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΣ ΔΕUTEPΑΣ
ΤΠΕΗD
Sport
MANAIFAAIA
6σελίδες για την Αγιάλεια
Αλς τpας κλοές οε χραματοκβτ .
ανέλαβαν un δομόσια τάξη.. οι noiες
Oυorειακή βία : Το κράτος
δεν nροστατεύa ta naιδ
Το nuλεpε
ολλά δεν
Μεtmν puχω
στο στόμα
ioale dteee
μ Οouo
-beprομ
rsοo Μn P>
μηοpούοε
μοa oτo
no bοto
μφύ σύα
Η κρα
δέχεται
επίθεση>
α ΕAN ΔΕΝ
ΣΝΑINΟΥΝ ο
ΚΟΙΝΟΝΙΕΣ
άφ Σ r
νrδaς po
v vακύν u
ε Anuce
Πλn τμe et pμανψού pό
βοδ δu po Am oρ 0
anpκ uΗΜ M ds0 e
pr o μa αm oνωφ.
PORAHMATIEMDI ETHN
4ΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΟEΕΝ ΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΑΗ ΤΨΙΑΝΙΚΙΟΗ
ΟAΓΓΕΕ ΙΡΤΟΕ 0ΟΑΝΑΙ
apvorie
ΚΑΙΠΜΜΑΤΑ, Η ΕΕΟΤΕΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΕ ΦΟΥΛ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜAT , N AΛΟΤΡΕΠΤΙΚΕ ΙΧn
Το συριόρι
της μνήμης
v0Boύ Enbnς
ακυκλοx δpp.
ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ
ΒAΘA ΤΟ
ΝΣΤΕΡΙ
Ειοινέουμε καρκίνο αμέριμνοι και αδρανείς! Evνοδ
στην naδεία
ααν96νοwνue
to Mρuκ, p opop
peese
Η H Anωδoye
κηpop w S
νν pa
Hne 3k γκua o οuop mie
ο p γui veη oppu o
Aγoς Ανδρέοo: npoa 150% Κέντρο Λογοθεραπείας
β δom uυ νp δn
εκαriki
Τοτονt Εν 2. M
. opυνιά
.veoυκά
. v ή o
θα μιλούοα μέχpι 0νou
ου uς νa pτάn tos
τ ΡΡ Ε 4
Το ομείo των κνηματορόpων
ubpa p γκο npo
cεφέρ
Kαλo τpα στο 200 Ε 2
| re IN o ο