Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

22

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5342

ΣΕΛ. 21-26

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΝΤΙΦ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο Γ. ΠΑΠΠΑΣ

Σωτήρια
ανακάλυψη;

Εκτός Προεδρείου
µε µεθόδευση
η ∆Η.ΚΙ.Ο.

NEA ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ,
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΕΛ. 14, 37

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΥΠΕΚΥΨΕ
ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΣΙΑ 68-70

∆υσκολεύει
η πρόκριση

ΤΟΝ ΠΡΟ∆ΩΣΕ Η ΑΣΤΟΧΙΑ
ΣΕ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ

ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Πυρπόλησαν
τους...
µπάστακες
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 3

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Η ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ

Στόχος το 2023
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ο∆Ο, ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ 2020
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΘΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΜΟΛΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΕΛ. 4-5

Αποκλεισµός
στη ΒΙ.ΠΕ.:
«Τέλος
στα λόγια,
ναι στα έργα»

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 57 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ

177 χρόνια
φυλάκισης,
αλλά θα
εκτίσουν τα 8!

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ

Μπλέκουν το παραλιακό
µέτωπο µε την υπογειοποίηση!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΚΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ (10.30 π.µ.)
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ» ΣΕΛ. 17-20

Η Ελλάδα αποκτά την πρώτη
γυναίκα Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας!
ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ

ΣΕΛ. 10