Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.682 . Τμή 0,60 E. Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
/ Γραφeίa Φ.Τταβλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fac 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Αξιοσημείωτη κινητικότητα παρατηρείται στον τεχνολογικό τομέα
MIA «SILICON
VALLEY
ΣΤΑΓΙΑΝΝΕΝΑ!
ΟΙκαινάστηκεαες m Kάρο Ερευνας και Ανάπιξης ης Γερμανικής Τeanfevα Tηνρα ποuη γρimm βρίσκεται σε εξέλιξη .
ΚΠΙΑΑΕ (ριτοή Επδίπωp iπη αιήσημιαλήρυ αριονηψή. Απνοια και ανομβρία στα Γιάννενα
φουντνουνω την αιθαλομίχλη!
Ενημέρωση από Αλ Κοχριμάνη για το Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας
. Μπορεί συνήθως να αναφε.
pόμασε στον Τουρισμό, Την πα
ράδοση ή Τον πολτισμό ως Τους
βασικούς παράγοντες που θα β .
λουν την Ηπρo σε τοχιά ανά
ππυξης , όμως δεν είναι μόνο αυτά
τα πεδία όπου ανοήγονται σημονικές προοπτικές .
ατoLur
Δπλάσια του ορίου (και 4πλόσια το βράδυ με τα τζάκια) τα αιωρούμενα
μικροσυματίδια, αναφέρει στον-Πο Καθηγητής Άρης Μπαρτζκος
ΚS R&D HUB
Σιστάσεις για τηγρίτη από τον ειδιό Παθολόγο Γιάνη Γανακάκη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
. Στο ακόκκινο βρίσκεται
συτές Τς μέρες η αιθαλομίχλη
στο Λεκανοπέδιο Ιωσνiνων δημουργντας-ειδικά ης βραδινές
ρες που τα tάκια παίρνουν .
φωτά - αποπνικτική σημόσφαιρα
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Το τελευταίο δάστημα αξιστρό
σεκτη κνητικότητα αναπτύσσετα
και στον τομέα της τεχνολογας και
καινοτομίας, με την εγκατάσταση
μεγάλων ξένων εταιρν Του κλάδου
στα Γιάνενα, αλλά και η βολιδοσκόπησηp ης περιοχής μας κι σπό
άλλες, Ανάμεσά τους καιη Γερμαν
κή πολιεθνική ΤeanΜowor , η οποία εγκαηνίοσε χθες στη Λωφopο του Υφυπουργού Ανάπτιξης και
Την επίσημΡη έναρξη των εργασν της εταιρίας TeamVewer
στα Γιάννενα εγκαινίασε χθες ο Υφυπ. Ανάτυξης
. Παπαανάσης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σύμφωνα με όσα δήλωσεχδες
στον ΚΠΛ ο Καθηγημτής Μετειωρολογίας Αρης Μπαρτζκας όλο
Το τελευταίο δεκαήμεροη μίση ημερήσια συγκέντρωση μικροσωμα----------------------------------------Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση
και εκπροσπων των τοπικν
Αρχν.
Το ενδαφέρον αυτό για πιν ανά
Δωδνης Κέντρο Ερευνας κα Ανά
mυξης , παρουσία στελεχν ης ,
δν φτάνα τα 100 mgin3 τμή
διπλάσα του ορίου της Ε.Ε. που ε.
Το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Τις τελευταίες μέρες
ηνήεταν στην αυθαλομήλη ..
Τέθηκαν σε σύσκεψη στο Επμελητήριο Ιωαννήνων : πutη δροστηpoης στον τrχνο Αογικό τομέα, αν στη
- 11η σελ
ναι 50 mgm 3.
Στον Υφυπ. Ανάπτυξης σειρά θεμάτων
που απασχολούν Τις τοπικές επιχειρήσεις ο Υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν
Αύξηση πόρων, κίνητρα, χρηματοδότηση ΜμE, κa.
Την Μοα ρα, η γρίτη βρίσκεται
σε εξέλξη και στην περοχή μας , με
Τον γνωστό Γκvuτη ειδαό παθο λόγο Γιάννη Γιαννακάκη να κάνει
έκκληση μέσω του αΠΛ, για εμ
βολιασμό ακόμη και τρα , κυρίως
των πολιτν που ανήκουν στις ευπαθίς ομάδες , Τονίζοντας ακόμη
πως δεν πρέπει να γίνεταα αυθαίρε
τα χρήση αντιβon - 11ησελ
Τη Δευτέρα η συνάντηση
για Ιωάννινα- Κακαβιά
ν κήθηκαν Πριφερειάρχης, Δήμαρχο, βουλευτές ..
ΚΤΑΣΟΥΛΑΣ: Οι απόδημοι
έχουν πλέον λόγο για όσο
ουμβοίνουν στην Ελλάδα
. θέματα που
σφορούν την Τοπ
κή επιχειρηματικό
μτα έθεσε ο Πρό
δρος Του Επιμελη
. Στη σελίδα 12
Την ερχόμενη Δευτέρα θα
λυθούν οι απορίες για το μέλλον
Του οδικού άξονα ΓιάννεναΚακαβιά
Το μεσημέρρ θα πραγματοπο: ηθεί η συνάντηση του Υπουργού
τmpiou lωαννίνων
Δ Δημητρόου και
μέλη της Διοίκησης στον Υφu Μέσω Μεταππυιοκού προγρόμματος Του ΜΕΚΔΕ Μετσόβου
Το ΕΜΠ μελετά τις προοπτικές
ανάπτυξης της ακριτικής Κόντσας
>Ειgεία σύσενη και ανταλλαγή από εων χθς οτο Δημαρχείο
πουργό Ανάπτυε
ων Mrο
νόση κατά την δήμερη επίσκεψή Με ερωτήσεις Τους στη Βουλή. ..
αφορμή και rα
Του στο
Χυνά γκαναης Τρανικής
Καυτά θέματα τωνΑμεΑ αναδεικνύουν
εταιρίας Τoom Viewer
Όπως αναφέρεται 11η σελ.
Υποδομν και Μεταφορν Κων .
οι βουλευτές Γ. Αμυράς και Μ. Κεφάλα οnμο Πτορερούρα
και τους τσσερις δημάρχους (ΖΤσας , Ζαγορίο , Πωyωνίου, Κόν τσος) που εστΕΙλαν 11η σελ
/Στο επίχεντρο διά βίου εταίδευση α συντάξεις..
Στην αντεπίθεση ο Ν. nκόντας..
08. Μπήμις έμ αυτ μήμ
. θέματα που
απασχολούν και
πολλούς συμπολί
τες ΑμεΑ αναδε .
κνύουν προς ην
, Κυβέρνηση δυο
μwΙίμο ιροd
Σελ 2
|ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
βουλεί
Των ΙωEνήεας τπί τΡγδp
αννiων , οι Γ. Αpυ
ρός και Μ. Κεφάλα
. Γιαδεύπρη φορά το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα εξετά ,
σει τις αναπτιακές προoπτικές
Του Δήμου Κόντσας στο πλαίσιο
μετατυχιαακού προγράμματος
που υλοποιείται ο.
υτίuε n n Ειφοή γαω
tuέμαμ φμλοt συις Οn
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ n. 7
1υ Δημάργω ση θεσυιλονίη || εφυήσεες Τους
: mpoς oυς αρμόδ Σελ. Σ
, ους Υπουργούς , ζη-11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11η σελ.
Λιαπιστσεις. .
Χριστιανισμός και
Νομιμοφροσύνη
Στον ΠΗΣ pετά την ήπα- σοκαπό τον Λεβαδειακό
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ανασύνταξη δυνάμεων
και ηθικού ενόψει Εργοτέλη
Αριστεροκάπηλοι.
> Του ΠΑΝΑΓΩΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΗ,
Αμφίβολη η συμμετοχή των Σιόντη- Κάστρο
. Μετά την ο πρόσμενη ήπα και
ro χαστούκι από
Τον Λεβαδειακό τη
Δευτέρα ο ΠΑΣ Γιάν.
νηνα είναι υποχρεω
μένος να ανασυντο . 5PE
ξα nς δυνάμες Του
και η προσοχή πλέ.
ον στρέφεται στο
κυριακάικο παχνk
δ με oν-1ησελ.
> Του ΝΙΚΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ομάτ Καθηγηή lευπονικού ανμου Αθrνuν
. Ελλείει γνησίων ιδεολόγων αριστερν , πλημ
pύρισε η "αγορό, από αpστεροκάπηλους οι οποία λυμαίνοντται με πεpισσή θραούτητα την ίδεολογία της αριστεράς κατά ης Τελευταίες δεκαετίες
οφού, κατά τους νόμους της φυσικής, κανένα κε
νό δεν μένει επί πολύ απλήρωτο . Κάποες ελάχ- .
στες φωνές της ανόθευτης οριστεράς χάνονται μέσα στη βοή της
Συριζαριστεροκαπηλείας και πνήγoντa μέσα στα έντονα στροβιλί
ζοντα ρεύματά της .
Οχ, βέβοια , αν επιpaτούσε η αριστερά, θα εσήμανε και πρόο δο στη χρα μας , οφού ποτέ και πουθενά στον κόσμο η σελ
. Η Εικλησία , η ομολογούμενη στο σύμβολο της πίστεως, είναι
" σμα Χριστου. (Α' Κοp. Κεφ . 12) . Συγκροτήθηκε ην Πεντηκοστή
και υπόρχει ως θρισμβεύουσα και ως η στρατευομένη. Για Τις σχέ
σεις της στρατευομένης Eκκλησίος με το Κράτος θα ασχοληθούμε
στην napoύσα εργοσία.
Είναι αλήθεια Χριστισνιή, ότι η Εκκλησία υπόρχει και θα υπάρχε
στους αινες Των αινων . αnύλa όδου ου κατισχύσουσι αυτής
Ματe. Κεφ. 16 18). Οι 20 αινες ζωής της, επιβεβαινουν ήδη την
ορθότητά της αλήθειας ή του δόγματος αν θέλετε ουτού. Όταν λέμε
Εκκλησία mpέπε να εννοούμε όλο το σύνολο των μελν ης (λοt | κούς και καηρικούς) , που είναι βαπτσμένα και ζουν συ-ησλ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα