Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τηs Hπεipou-δρυτms Eθ . Τzάλλαs-Έos 930-Αρ. Φλου 24729-Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020-000
ΒΑΝΑΣΙΜΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αφήνει Πίσω του
την ήττα
Παρουσιάζει το έργο της
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας
αθανάσιμη Παγίδαν
από τους βορείωςν
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΚΑΒΙΑ
θετικό κλίμα συνάντησε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μουσής Ελισάφ στις επαφές του στη θεσσαλονίκη
με τουριστικούς Παράγοντες και στελέχη της Aegean, της Turkish Airlines και της Air Serbia
Tη Δευτέρα
στο υπουργείο
ΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ
Την ερχάμενη Δευτέρα θα ηραγμαononθεί στο υnouργείο Υnoδoμνη συνίντηση με τον υπουργό
κ. Καραμανλή , nou έχουν (φήσει
onεριφερειρνης και οι δήμαρχοι
Zίσος . Ζαγορίου , Πωγωνίου και
Κόνπσος γι to ήημ του οδικού
ξονο todννο - Κοκαβ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Μια κόντρα
από τα Παλιά
eλματα μνήμης και ασύσταλη
napελβονιολογία καταλογίει η
Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοποpίas στην Παράταξη Ενότη τα Παλτν Νέα Γννενα , με οφορμή wν
Πρoχeεσνή ης ανακοίνωση γε ω
Πάρκο Πυρσνέλλα
ΣΕΛΙΔΑ 3
Με αιτήματα
και Προτάσεις
Δέσμη ατημάτων και σεφό nρο σεων κατέθεσε η Βιoίκηση του Εn μελητηρίου Ιωανννων οτον υφunουργό Ανάηυξης και Επενδύσε
ωw aρμόδο για θέματ Βιαμηχανίος και Εμηopίου Νίo Ποnoθανόση .
ΣΕΛΙΔΑ 7
Πα δύο μήνες
κλείνει
Η σύνδεση των Ιωαννίνων με τακτικές πτήσεις με Γερμανία και Ιoρaήλ Παραμένει
στην κορυφή της διεκδίκηoης , ωστόσο διερευνήθηκαν οι Πιθανότητες αεροηορικής
σύνδεσης με Πόλεις της Τουρκίας και της Σερβίας αλλά και τα Τίρανα .
ΠΕλ Ζωγράφου
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΛΑ 3
Αθλητισμός
ΠΑΡΚΟ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΕAΜVΙEWER ΣΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ
160 MOTOR FESTIVAL
θα μεγαλνει με τη ζήτηση
Το ταξίδι ξεκινά
από τα Πάννενα
Με την ευχή
να ακολουθήσουν
κι άλλες
Σε δύο χρόνα ενoι εφικιά να υλοπαηθείτο Πόρκο Υψηλής εχναλογίας στ
Γάννενο , με ην περpέρεια νο θέτειως ηρχικό στόχο υν κατοσκευή κιριακν
εγκατηστάσεων 6.000-7.000 τειφαγωνικν μέτρων, στις onoες θα μπορούν να
στεγοστούν οι πρτες τταιρίες και στη συνέχεια να γνει επέκτασή τους, ανάλογα
με το ενδιαφέρον και tκ ανόγκες nou θο υnόρξουν.
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΑΝΑΓΕΜΝΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
Η συγχνευση
του 1960 με όνειρα
Α Ενικής
ΣΕΛΙΔΑ 5
Taηλεονοκτήματο των ωανίνων γα τιν
npoσέuon εκoooεuν οτον κλάδο της.
ηληροφoρικής και της τaνολογιας ανοΒείαηκον στ εκανα mης γερμονκής
TeamVewer, ης δεύτερης κατό οειρά ξέης εταρίας nou επένδυσε στην πάλη, δ
μουργίντος ένο Κέντρο Ερονος κα Ανηuξηs Anό 1ο Πdνενo η εταρία eo
διμουργείνέαnρoόντα κα unpεoίες εξυmετνας toυς εκατοντόδες χλόδες
nετες της σνό ταν κόσμ , τν ρe nou το ομάνυμα προον , μια πλατρόρμα
αmομακουομένης ουνδεομόνιος λατουργία πόνω anό δδο διοακαταμμύρια
unaλaγστές Τα εγιαίνα τoυ νέου Hb της Εταμίας μονοδικαύ στν Ελάδα
έννον παρουσία των αν τστων στελεχνης , του υφunaυργού Ανάπιξης και
Επενδ ατων Νisoυ Παισθανόση , του χεικού γpaμματέα Έρευνος και Τεχνολογίας
Βaνότη Κυpοή και παλν Εκπρασην ορχν και φαρέων της περισκής.
ΤΗ ΓΙΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑTECH ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΠΑΒΙ
ΕΠΙΣΚΕΦΟΗΚΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ν . ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 13
Στήριξη και των καινοτόμων
και των Παραδοσιακν
| επιχειρήσεων
instagram
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 6