Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "One-off" τοποθέτηση σε τίτλους εξωτερικού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 592124
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.131
ΟιΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020/ τιμή: 1,30 E
5ο Συνέδριο της "N
One-offb τοποθέτηση
Τέσσερις υπουργοί μιλούν
για την ελληνική ναυτιλία
Μετην Παρουσία και συμμετοχή στις εργασίες του
τεσσάρων υπουργν της κυβέρνησης και με κεν τρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Εφοηλιστν , Θεόδωρο Βειάμη, Πραγματοποείτα
την προσεχή Πέμπτη 23Ιανουαρίου το 5ο Ναυτλακό Συνέδριο τηςΝαυτεμπορικής, στο Μέγαρο
Μουσικής . Η N με τοσυνέδριο Που έχει τλοΗ
ναυτλία στη δεκαετία των μεγάλων αλλαγν και
Προκλήσεω στοχεύει να συμβάλει μέσα από τον
διάλογο Που θα αναπτυχθεί στην περατέρω σύνδεση της ελληνικής ναυπλίας με τον τόπο της μια
σύνδεση που μπορεί να προσφέρει επιπλέον
δυναμική στη νέα αναπτυξακή Πορεία στην οποία
εισέρχεται σταδιακά η χρα. σελ. 10
σε τίτλους εξωτερικού
Στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019 οι τοΠοθετήσεις ανήλθαν σε 24,53 δισ ευρ
όταν το Ποσό εκτοξεύτηκε στα 23,11 δισ. ευρ. Η
( κατά 1,7 δισ. ευρ) στο εντεκάμnvo . εξήγηση Που δίδεται είναι Πως ο Σεπτέμβριος του
2019 ήτανη πρτος μήνας μετά τν Πλήρη άρση
των capital controls, όταν και καταργήθηκαν όλοι
οι Περιορισμοί Που είχαν απομείνει για τη μεταφορά
ευρ, εν στο 11μηνο Ιανουαρίου- κεφαλαίων στο εξωτερικό . Στη διάρκεια τηmς Πe
ριόδου των περιορισμν της κίνησης των κεφαλαίων
και ενόψει της απελευθέρωσης είχαν συγκεντρωθεί
ανήλθαν σε 26,42 δισ. ευρ . Η μεγάλη αύξηση κεφάλαια, οι κάτοχοι των οποίων ήθελαν να τα
αποστείλουν στο εξωτερικό . Η ευκαιρία δόθηκε
Αυξημένες εκροές κεφαλαίων στο
εξωτερικό καταγράφηκαν στο τρίμηνο
ΣεπτέμβριοςΝοέμβριος 2019, τα οποία
επενδύθηκαν σε ομόλογα και σε έν
τοκαγραμμάτια του εξωτερικού, όπως
προκύπτει από τα εΠίσημα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, Που περι
λαμβάνονται στο ισοζύγιο Πληρωμν της χρας .
Το ισοζύγιο δεν επηρεάζεται από ις συγκεκριμένες
μεταβολές και συνέχισε τη βελτιωμένη Πορεία
του , Παρουσιάζοντας οριακά χαμηλότερο έλλειμμα
τον Νοέμβριο και σημαντικά μειωμένο
Καθοριστική
η Πλήρης άρση
των capital
controls
Συνολικά στο τρίμηνο ΣεπτέμβριοςΝοέμβριος 2019 οι εκροές επενδυτικν κεφαλαίων ανήλθαν σε 24,53 δισ.
Project «Kraken»
Επέκταση εργασιν
της Ελαίς Unilever
Νοεμβρίου οι τοΠοθετήσεις κατοίκων
σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού
των επενδύσεων κατοίκων Ελλάδας καταγράφηκε
συγκεκριμένα τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019,
Στην υλοποίηση του project Kraken, Ποu στοχεύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των
Προϊόντων Που απευθύνονται σε επαγγελματίες ,
επικεντρθηκε την περσινή χρονιά η Ελας Unilever, Προσβλέποντας σε βελτωση της εικόνας
των μεγεθν της μετά την "απλεια> του χαρτοφυλακίου των μαργαρινν-spread και
ελαιόλαδου Που Πέρασε στον έλεγχο της Upfield,
έναντι τιμήματος 31,4 εκατ. ευρ. σελ 11
τον Περασμένο Σεπτέμβριο. σελ . 3
Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις
ακινήτων 3.500 Περιοχν
Τροποποίηση υποβολής δηλσεων φορολογίας
Στην Περίπτωση Που n δηλωθεί
σα αξία συμπίπτει με την Προσωρινή , αυτή θα κρίνεται ειλικρινής, εν αν δεν συμπίπτει, ο
φορολογούμενος μέσα σε δύο
μήνες απότον Προσδιορισμό της
Προσωρινής αξίας θα έχει το δι
καίωμα να τmν αποδεχθεί και να
υποβάλει τφοποΠΟιητική δήλωση, η οΠοία θεωρείται εμπρόθεσμη . Αξίζει να σημειωθεί όμως
ότι ο νέος φορολογικός νόμος
Προβλέπει και την καθιέρωση
διαδικασίας eυποβολής των δη
λσεων φορολογίας μεταβιβά
σεων ακινήτων , δωρεν, γονικν
παροχνκαικληρονομιν μέσω
συμβολαιογράφων. σελ.5
Στην τροΠΟΠΟίηση της διαδικασίας υποβολής των δηλσε
ων φορολογίας μεταβιβάσεων
ακινήτων σε Περίπου 3.500 Πε
ριοχές της χρας , στις οποίες
δεν θα ισχύει αντικειμενικό σύστημα Προσδιορισμού της φο ρολογητέας αξίας, Προχωράει το
ΥΠΟΙΚ Ειδικότερα, με το νέο κα
θεστς, Που θα ισχύσει από φέ
τος , εντός 5 εργάσιμων ημερν
από την υποβολή της δήλωσης ,
nαρμόδιαφορολογική αρχή θα
ενεργεί προσωρινό Προσδιορισμό
της αγοραίας αξίας του μεταβ
βαζόμενου ακινήτου, λαμβάνον
τας υπόψη συγκριτικά στοιχεία ,
βιβλία τιμν ή άλλα στοιχεία.
κΟχ στην προσφορα
της Hard Rock
Την ομάφωνη απόρριψηn τις προσφοράς της
Hard Rock για την άδεια λειτουργίας καζίνο και τη
δημιουργία του Integrated Resort and Casino
( (RC) ανακοίνωσε επίσημα χθες η Επτροπή Ελέγ χου και ΕπΟπτείας Παιγνίων (ΕEΕΠ)
επιβεβαινοντας τις πληροφορίες Πουέχει γρά
ψει στα σχετικά της ρεπορτάζη Nν. σελ 12
Λιβύη
Αισιοδοξία ESM για την ελληνική οικονομία
Σε ετοιμότητα η Ελλάδα
Οι ενδείξεις για την Πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλύτερες από τις προβλέψεις, αλλά
αυτό θα Πρέπει να επιβεβαιωθεί, δήλωσε χθες στις Βρυξέλλες ο επικεφαλής του ESM Κλάους
Ρέγκλινγκ, εν ο επίτροπος Οικονομικν και Νομισματικν Υποθέσεων Πάολο ΤTεντιλόν
μίλησε για ση μαντικές αποφάσεις Που λήφθηκαν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες . σελ4
Σε αυξημένη ετοιμότητα Παραμένει η ελληνική
πλευρά προκειμένου να δει πς θα εξελικθεί η
<εύθραυστη κατάσταση στη Λιβύη μετά τη
διάσκεψη του Βερολίνου. Το βάρος Πέφτει στην
ακύρωση του μνημονίουν της Αγκυρας με την
κυβέρνηση της Τρίπολης, εν την ίδια στιγμή ο
Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις προκλητικές δηλ σεις αμφισβητντας για μια ακόμη φορά την
υφαλοκρηπίδα των νησιν. σελ .15
Ενισχυμένο
κατά 2,066 δισ.
το Χρηματιστήριο
Ετοιμάζονται
οι τράπεζες
για νέες
εκδόσεις
Άγονος
οδιαγωνισμός
για το έρyο
στο Θριάσιο Π
Με πλήρη εργαλειοθήκη
και το 2020 η ΕΚΤ
Την επίσημn έναρξη της επανεξέτασης της στρατηγικής της θα σηματοδοτήσει η Πρτη
συνεδρίαση του 2020 της Ευρωπαϊκής Κεντρκής Τράπεζας (ΕΚΤ) μεθαύριο Πέμπτη, με σημείο
αναφοράς την αναθερηση του στόχου για τον
πληθωρισμό , τον οποίo η κεντρική τράπεζα δεν
έχει καταφέρει να επιτύχει από το 2013 Παρά τα
άνευ Προηγουμένου μέτρα στήριξης nou έχει
εφαρμόσει .Ωστόσο, αναμένεται να διατηρήσει
όλα τα κεργαλείαν της- αγορές ενεργητικού,
χορηγήσεις μακροπρόθεσμων δανείων στο τρα πεζκό σύστημα και αρνητικά επιτόκια. σελ. 2
Fitch : Έρχεται αξιολόγηση
Ενίσχυση κεφαλαιοποίησης από 1ης/1
Πούμπλόκαρε η διαδικασία
σελ. 7
Διαπραγματεύσεις
για την ενέργεια
Σε χαμηλό βαρομετρικό φαίνε
ταινα βρίσκεται ο συνολικός σχε
διασμός για το Εμπορευματικό
Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο μετά
την κήρυξη, σύμφωνα με όλες
τις ενδείξεις, ως άγονου του δια
γωνισμού για την Παραχρηση
του ΕΣΣΣΔΙ στο Θριάσιο Πεδίο ,
γνωστού ως Θριάσιο Πσελ . 7
Κρίσιμη θα πρέπει να θεωρεί
ται η Παρασκευή, ενόψει της
αξιολόγησης του οίκου Fitch
για τη χρα, Που θα Προσδιορίσει εν Πολλοίς και την Πορεία
του Χρηματιστηρίου αλλά και
εκείνη των ομολόγων, καθς
και τις αποφάσεις των τραπεζν χρονιάς κερδίζει 2,56% , εν χθες κατέγραψε άνοδο
για νέες εκδόσεις. σελ.3
Σε νέο υψηλό έτους και υψηλά των τελευταίων 5
ετν αναρριχήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνν στην
Πρτη συνεδρίαση της τρίτης εβδομάδας του 2020.
Στις 12 πρτες συνεδριάσεις της νέας χρονιάς έχουν
Προστεθεί 2,066 δισ. ευρστην κεφαλαιοΠοίηση του
Χ., Που διαμορφνεται στα 63,729 δισ. ευρό. Ταυ.
τόχρονα ο γενικός δείκτης από το ξεκίνημα της νέας
Στους λιγνίτες
(κολλάεν
ησυμφωνία
με τους θεσμούς
0,64% , κλείνοντας στις 940,20 μονάδες. σελ. 16
DOW JONES 29.348,1 (0,17%) A
ΓΑ ΧΑ 9402 (064%) Δ
FTSE 100 7.651,44 (-0,3%) ▼
DAX 30 13.548,94 (0,17%)
CAC 40 6078,54 036%) V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6492 Δ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ1,1091 Δ
ΧΡΥΣΟΣ 156396 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα