Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Ελιανή
ΔΡΑΜΑ, ΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)
Α. φύλλου 6830-12.035
Ο εορτασμός
των Τριν Ιεραρχν
στο Πνευματικό Κέντρο
της Ιεράς Μητρόπολης
Δράμας
Βραβεύσεις συνταξιούχων εκπαδευτικν και αριστούχων μαθητν
Ο Βασιλακάκης
Τους αριστούχους
Παρουσίαση του βιβλίου
του Δραμινού
Δρ. Γ. Χατζηκυριάκου
για την μετάβαση
των μαθητν
στο Γυμνάσιο
του 2019 από την ΑΜΘ
νέος προπονητής
βραβεύει η Eurobank
της Δόξας Δράμας
Μεταξύ αυτν και Δραμινοί μαθητές
σεA 3η
σελ. 5η
σελ. νη
σελ. 5η
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Θ. Αθανασιάδη μιλάει στον ΠΤ.
Σύντομα δημοπρατείται
το μεγάλο έργο ύδρευσης
της Προσοτσάνης με 6,5 εκατ. ε
Έντονα ταπροβλήματα στον πρωτογενή τομέα της Δράμας
Στις μελέτες βρίσκονται τα έργα
κατασκευής ομβροδεξαμένων
στην Π. Ε. Δράμας
- Δηλσεις του θεματικού αντιπεριφερεόρχη αγροτικν θεμάτων Γ. Ζιμπίδη
Του θανόση Πολυμένη
ΟΛΛΑ τα προβλήματα στον πρω - Έργα εγγείων βελπσεων
τογενή τομέα του Νομύ Δράμας.
καθς υπάρχουν πολλά ζητήματα τοβουλία του ανττερpεpeόρχη Δράμας
τα οποία θα πρέπε να
λυθούν . Ένα από τα
σημαντικότερα για
τους κτηνοτρόφους κυρίως , εναι το ζήτημα
της κατασκευής ομβροδεξαμενν σε όλη
την Περιφεpeοκή Ενότητα Δράμας
Το θέμα εήε 0ξα με
δηλσεις του στον
n.Τ. πριν από 10
μέρες ο πρόεδρος του
Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας κ . Γάνματος της Μαυρολεύκης. τονίζα ο ίδος.
Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη νότια έξοδο Προσοτσάνης
Επικαιροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στο ΒΙΠΑ. Προσοτσάνης
Το φθνόπωρο , η Π.Ε Δράμας με πρω.
κ Παπαδόπουλου,
είχε πραγματοπου
ήσει σύσκεψη με
τους προέδρους
των ΤΟEΒ Ν. Δρά Του Θανάση Πολυμένη
Ψτο ΤΑΛΙΟ της δημοπράτησης
> βρίσκεται το μεγλο έργο αλλαγής
-του δικτύου ύδρευσης της πόλης
της Προσοτσάνης , συνολικού προύπο
λογισμού 65 εκατομμυρίων ευρ . Την
ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Αν. Μακεδο.
νίας-Θράκης είε ανακονσει από το
δημαρχείο Προσστσάνηςς τς ημέρες των
Χριστουγέννων, ο περφερε
όρχης κ Χρήστος Μέτιος
Μντας
μαρχος Προσοτοάνης κ Αθα
νασιάδης σημείωσε ότι το
έργο βρίσκετα πλέον στη
σύνταξη ττων τευχν δημοπράτησης και το αργότερο
μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα
έχα δημοπρατηθεί.
Όπως εξηγείο κ . Αθανασιά
δης το έργο θα χωριστεί σε
δυο ζνες , στη βάραα και τη
νότια ζνη στην πόλη της
Προσστσάνης, καθς υπάρχει μα υψομετρική διαφορά
Πρόκεται για ένα έργο το ατοίο θα λύσει οριστικά τα Κυκλικός κόμβος .
προβλήματα σε όλο το δάτυο ύδρευσης
Όον αφορά το διο έργο , αυτό θα εrεκταθεί με ένα κός κόμβος στη νότια έξοδο της πόλης της Προσοτοάνης
δεύτερο ανεξάρτητο δίκτυο ύδρευσης για όλη την πe προς Καλή Βρυση Μικρόκαμπο, Σπαγρούς. Το έργο έχe
ροχή του Βοτεχνού Πάρκου (BIΠΑ ) Προσοτσάνης και ήδη δημοπρατηθεί και σύνταμα θα ανολάβει ο ανάδοχος
θα λύσει επίσης και εκεί σημαντικά ζητήματα.
Στην ερτηση για το πότε θα λεπουργήσει ο Βολογ-τωπζουμε πολλά προβήματα σε ετήσια βάση , με ατυχήκός Καθαρισμός Προσοτσάνης, ο δήμαρχος eτισημαίνει ματα και άλλα θέματα , λέα ο δήμαρχος Προσοτοάνης
ότι είναι πλέον όλα έταμα και η λεπουργία του αναμένεται μέχρι το καλοκαίρ. "Με το έργο αυτό σε λεπουργία, Ενα έργο για δύο οδοποίες στο BLΓA και ένα έργο βελ.
σημαίνει όι και επίσημα πλέον θα μπορέσουμε να ανα
βαθμίσουμε το BLΠΑ Προσοτσάνης και να προχωρή - και Σιταγρν . Ήδη υπάρχουν ανάδοχοι και ούντομα που
σουμε σε δεύτερο στάδιο , στε να τακτοποηθεί και θα καλυτερεύσει ο καιρός θα ξενήσουν τα έργα
τεχνικά ως Βιοτεχνικό Πάρκο-, τονίζει ο ίδος
Φλόδημοφ
Σε ερτηση αν ο Δήμος έχει καταθέσει μελέτες για το
-Φιλόδημος, ο κ Αθανασιάδης μας ενημερνει ότ
βρίσκεται σε εξέλιξη οπροόπολογισμός του Δήμου και
μέσα στο επόμενο διά στημα, θα τελεισουν όλες
οι μελέτες, στε από τον
Μάρτιο να υλοποιηθεί το
Τεχικό Πρόγραμμα εν
την δια στιγμή , επειδή
έχουν αναίξει και πολλά νέα
Μέτρα και στο ΕΣΠΑ αλλά
και στο πρόγραμμα του Υπ
Τα ήτηματα που
κυρίως αφορούν
τους ΤαEB , εvα .
έργα καθαρισμού
ρεμάτων και άλλα
παρόμοια.
μας εξηγεί o θεματ
κός αντιπερpερe
όρχης Αγροτικής
Ανάπτυξης κ Ζμπί
δης , aπό τους
υπάρχουν
πολλά ατήματα , αλλά
στη φάση που είμα
v .nT." δήΚπσουκάκης
λέγοντας ότι υπάρχει
1,3 εκατ. ευρ ταρκο - Ο θεματικός ανπεριpερeαρχής το
ρισμένο- για ομβροδεξαμενές για την Π.Ε.
Δράμας και μέχρι σήμερα δεν έχει γνει στε , τουλάχστον το κολοκαίρι που είχαν
τίποτα
Στο ερτημα απάντησε χeς ο θεματ - σεις, δεν είχαμε έτουμες προτάσεις και
κός αντιπεριφερeάρχης Αγροτκής Ανά - μελέτες από καιένα Δήμο. Αναστοληκός
πτυξης κ . Πργος Ζιμπιδης
τονίει ότι το eέμα προχωράει Οι Δήμοι έργων αυτν , των οποίων η ευθύνη όλ
της Π.Ε έχουν υποδείξει τα σχεικά σημεία όπου χρειάζονται ανόλογα έργα κο
οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη από την δύο έργα με 6,5 εκατ ευρ καθς εie
Τεχνή Υπηρεσία της Π. Δράμας
Ανοδοσμός Δοξάτου
Σε καλό βρίσκεται επίσης ο αναδασμός πρόβλημα είναιγια τοπαος θα ετομάσει
του αγροκτήματος του Δοξάτου . Όπως Τις μελέτες Οι ΤΟEΒ δεν έχουν χρήματα
επισημαίνει στον nΤ Ζμπίδης
μέσα στην άνοξη αναμένεται να βγουν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες μελέτες,
και οι δημοπρατήσεις για τον αναδασμό. καθς δεν είνα επιλέξιμες δαπάνες w
Πρόκεται για ένα σημαντικό έργο , αυτούς και άρα πρέπει να γνοuw από την
καθς πρόκεται για ένα πολύ παλιό αi - Περιφέρεια , από την Τεχνική Υπηρεσία
τημα από το 1990 ακόμα . Κάποια δεν της .Ε Δράμας, η οποία όμως είναι επήθελαν κα γνει , στη συνέχεια αφέθηκε φορτισμένη με πολλά άλλα έργα και δεν
και τρα εκ έου το έχουμε eπαναφέρει προλαβαίνουν και θα αργήσει πάρα
σταδιακά από θητείας του περιφερει - πολύ . Αυτή τη στιγμή περμένουμε κά
άρχη ΑMΘ κ. Παννακδη ακάμα Συστή- πααχρήματα για μελέτες από το Υπουρθηκαν οι σχετικές εππρατές και σήμερα γείo , αλλά αν δεν λυθεί το διαδικαστικό,
φτάσαμε να είναι έτομο ένα έργο προ - θα πρέπει να δσουμε αναθέσεις σε
bπολογισμού 1,2 εκατομμύρια ευρ .
Mετά αt αυτό θα ξεκνήρουμε κα τη δαδεκασία για του αναδασμό του αγρατήσγροπκν θεμάτων
κ.. Ζuπίδης
Ο Βιολογικός Καθαρισμός Προσοπονης
έρθει χρήματα για να κατατεθούν προτάΕσωτερεκν oόδημος, υπόρχει μα έντονη κΜητκότητα για να προετομαστούμε, στε να κάνουμε όσ
πρέπει από μελέτες για να μην έχουμε προβλήματαοποίος
παράγοντας ήταν και το καθεστς των
Ένα άλλο έργο που βρίσκεται σε εξΕλιξη, είναι ο κυκλιλαζε συνεχς και έμναν πίσω Εκείνο το
διάστημα ο Έβρος κατάφερε και πήρε
έτομες μελέτες"
Όπως επσημαίνει ο κ Ζιμπίδης το
εργολάβος -Πρόκειται για ένα σημείο στο αποίο αντιμε
εν σημεινει όι υπάρχουν άλλες δύο δηματρασέες.
για να τις κάνουν . Οι Δήμοι δεν μπορούν
τίωσης του υφιστάμενου δρόμου μεταξύ Μικροκάμπου
| σελ.5η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
δτες Έτοι θα γίνουγρήγορα βέβαια .
Αλλά θα πρέπει και οι ΤOEB να έχουν
έτοιμα θέματα , να εραρχήσουν τα θέ
ματα πουέχουν , νατα e .
ραρχήσουν. Διαφορετ κά αποσπασματικά δεν
θα μπορέσει να γve τί
Πάνκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
κΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ποτα .
σελ.5η|
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Building
I Systems
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ανακαίνιση- Κατασκευή -Εξοπλισμοί
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
Με το κλειδί στο χέρι! - Έως 12 Δόσεις
. Ξενοδοχεία
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
Κατοικίες
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
Καταστήματα
Airbnb
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
Επαγγελματικο
Μεσητείες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
O 6986990380, 2108210160
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
Κεντρικά Γροpεία κα εκθεσιός χρος: Κερούρας 50, ΑΘΗNA
www.munεg ΕΜs ulding Systemsemail infoomsbuiMing,gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα