Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ο Μητρ. Ευστάθιος ευλόγησε Κατέκτησε το
την πίτα του Ασύλου Ανιάτων-λακωνικό ντέρμπ
Γηpοκομείου Μολάωνσελ11
Φωτιά ξέσπασε
στη Ζαραφνα
Thν Παρασκευή > σαλ.
ο Αστέρας Βλαχιτη αλ15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 Ετος 241 Αριθμός 5810 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Υψηλή διάκριση για τον Λάκωνα ερευνητή του ΕΜΠ Γ Σταματάκο
Από το Ίδρυμα Μπότση
Αντατο βραβείο
για τη Μανιάτισσα
δημοσιογράφο
ΣΠ. Σπανέα
Πρωτοπόρος της διεθνούς
υπολογιστικής ιατρικής
Το αντατο Βραβείο του
Ιδρύματος Μπότση απονεμήθηκε στη Μανιάτισσα δημοσιογρόφο Σπuριδούλα ΣΠoνέα. Η
οθλητική συντάκτρια της Κaθημερινής - γενήθηκε και με γάλωσε στο Οtυλο της Μάνης
και βραβεύτηκε για τις δημοσιογραφικές της έρευνες για
τη χρήση αnαγορευμένων ου σιν στον αθλητισμό και για τις
συνεντεύξεις της με ηροσωn .
κότητες του noγκόσμιου αθλ τισμού . Έγινε , μάλιστα , η
Πρτη αθλητική συντάκτρια
Πou τιμήθηκε με την εν λόγω
διάκριση καθς nήρε το βραΒείο Ποu φέρει το όνομα του
ιστορικού Ιδρύματος και την
απονομή έκανε ο Πρόεδρος
tης Δημοκρστίας Προκόπιος
Παυλόηουλος
Η 36η αnovομή δημοσιογραφικν Βραβείων του
1δρύματος Μπότση ηραγματο
nonenκε την Τετάρτη 15/1 στο
Μέγαρο Σαρόγλου Λέοχη
Αξιωματικν και Ενόπλων
Δυνόμεων , ΛΑΕΔ) , στην
Αθήνα. Πρόκειται για την κορυφαία ετήσια δημοσιογραφική
LεnBράΒευσης δημοσιογρά
φων, η οnοία διοργαννεται
oπό το Ίδρυμα Προσγωγής
Δημοσιογραφίας -Αθανασίου
Βασ. Μπότση .
Σε δηλσεις της η Ση. Σnανaα
ανέφερε : Νιθω ιδισίτερη
τιμή nou η Γνωμοδοτική Επ .
τροπή των Βραβείων επέλεξε
εμένα ανάμεσα σε τόσους όξ ους συναδέλφους για το ΒραΒείο "Μπότση". .
Διεθνής αναγνωρισιμότητα για ΣΗΜΜ , καθς και στην Ιατρική των μελν του Ινστιτούτου.
τον Αμυκλαίο-Σηαρτιότη Δρ Σχολή του Πανεπιστημίου του
Γιργο Σταματόκο , Διευθυντή Κρατιδίου Ζάσρλαντ της Γερμα- ρία Πou εστιάζει στην ανάπτυξη ηκλαντ της Νέας Ζηλανδίας
Ερευνν (Research Professor νίας , Ο κ. Σταματάκος εξελέγη και στην κλινική εφαρμογή της (Καθηγητής Peter Hunter) και
στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Πρόσφατα στο Παρίσι ως ένα οναδυόμενης και Πολλά υno - oπό το Πανεπιστήμιο του Άμνστιτούτο Συστημάτων Επικοι - αnό τα τρία μέλη του Διοικητι - σχόμενης επιστημονικής και τε - στερνταμ της Ολλανδίας [Καθηνωνιν και Υπολογιστν [ΕΠ- κού Συμβουλίου (Βoard of χνολογικής Περιοχής της In γnτής Alfons Hoeckstra , Το
ΣΕ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Trustees) του διεθνούς Ινστιτού - Sitico (h Υπολογιστικής ) Ιατρι - τριμελές, Διοικητικό Συμβούλιο
Mηχανικν και Mηχανικν του για την Εικονική Φυσιολογία κής εδρεύει στις Βρυξέλλες, του VPΗi επιβλέπει και ελέγχει
Υnολογιστν [ΣΗΜΜΥ) του του Ανθρnou irtual Physio- εν τα μέλη της μπορείνα ηρo - το nολυμελές Συμβούλιο ΔιευΕθνικού Μετσοβίου Πολυτε - togical Human Institute n VPH , έρχονται από onoaδήnoτε θυντν [Board of Directors) του
χνείου (EMΠ) και διατελέσαντα Η εκλογή του έγινε κατά τη διάρ - χρα του κόσμου. Το άλλα δύο Ινστιτούτου .
Επισκέπτη Καθηγητή στη κεια της Γενικής Συνέλευσης εκλεγέντα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου Προέρχοντα αnό το Πανεπιστήμιο του
Η εν λόγω επιστημονική εταιουνέχεια σελ 9-10
Άμεσες ενέργειες ζήτησε ο Νίκας από τους αντιπεριφερειάρχες
αΓραμμήν για αποκατάσταση
επικίνδυνων δρόμων
εκδήλωση
Yεγράφησαν έργα βελιτίωσης του επαρχιακού δικτύου της Λακωνίας
Τουλάχιστον 150 επικίνδυνα Λοκωνία , Μεσσηνία).
σημεία του οδικού δικτύουnαλαιού εθνικού και επαρχια- μείων αυτν , noυ συχνά αnoκού Πελοηονήσου έχουν καταγιτη Πούπουζα προς τον ΠeΟ Πλήρης κατάλογος των σn - ριφερειάρχη Πανογιτη Νίκα
και ουτός με επείγον έγγραφό
τελούν αιτίες Πρόκλησης του καλεί σε όμεσες ενέργειες
στυχημάτων- δυστυχημάτων , τους χωρικούς αντιπεριφερειεστάλη την Παρασκευή 17/1 άρχες και τους προϊσταμένους
από τον Γενικό Περιφερειακό των κατά τόηους Διευθύνσεων
Περιφέρειας
της
ουνόχεια σελ 8
γράψει οι Διευθύνσεις Αστυνομίας
περιφερειακές ενότητες (Αρ - Αστυνομικό Διευθυντή Πελο - Τεχνικν Εργων ,
γολίδα , Αρκαδία , Κορινθία, Πονήσου , Ταξίαρχο ΠαναΜια χρα Που
δεν είχε ειδήσεις
Πέντε
στις
συνέχεια σελ Ε
του Κ. Παnaίωάννου
> σελ. 3
ΚΘΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα