Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 21.01.2020
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7276
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΡεαλιστικός ο στόχος για επιπλέον κονδύλια
Πού πρέπει να δοθεί βάρος ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου
Βορείου Ελλάδος
Ποιοι εργαζόμενοι απειλούνται να μείνουν άνεργοι
ψηφιοποίηση
SOmant
Ποια επαγεέλματα κχινδυνεύουγν
BENETH
Προσιο φος σε δnat
Park και MeArhourlen
από την 4η βιομηχανική επανάσταση
μ άσγμα
Tς Κυρακέ
Ποιοι εργαζόμενοι απειλούνται να μείνουν άνεργοι από την Ψηφ
1Οποίηση Σε πιο δύσκολη θέση βρίσκονται τα "μεσαία" και 'χαμ
ηλά" εισοδήματα, Κίνδυνος και από την πιβανή "συμπληρωμαΤικότητα" ανθρπων και μηχανν.
Απμέτωποι με ΤOν κνδυνο
awin η oνο Κομισιόν: Χρηματοδότηση 255 εκατ.
τους είτε να περιοριστούν οι
αρμοδιότητές τους λόγω
Πλήρους ή μερικής αντικατ
στοσής τους από μηχανήμαΤα, βρίσκοντα οχεδόν στο
σύνολό τους το επαγγέλματα
στην Ελλάδα.
για νέο Τμήμα του E65
Η Ευρωπαϊκή ΕπΙτροπή ενέκρινε σήμερα
επένδυση ύψους 255 εκατ . ευρ από Το
Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή Τμήματος αυτοκινητοδρόμων. Η επίτροΠος Συνοχής και
αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα .Η σύνδεση Μεταρρυθμίσεων κ . Ελίζα Φερέιρα δήλωσε:
Που έλειπε μεταξύ Λαμίας και Ξυνιάδας θα
ολοκληρσει Το νότιο Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, συνδέοντας με τον ΤρόΠο αυτό βελτίωση των υποδομν στην Ελλάδα . Οι
Τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της
Δυτικής Θεσσαλίας με το κεντρικό δίκτυο
Ταλίέgι
στο πρόστιμα γα
υιμβαση της
φγμπκής νυμυθοσίς
<Το εν λόγω έργο αποτελεί απτή απόδειξη
Του όΤΙ η ΕΕ εξακολουθεί να επενδύει στη
1ολία
αναδρομικά από 11-2019 η επιβολή
Προστίμου , ύψους
γονικν παροχν
κερδν από
τυχερά Παιχνίδια
καθς και θέματα
υποβολής δήλωσης
στοιχείων ακνήτων
(προβλέπεται
μεταξύ άλλων η επιβολή
στα Πρόσωπα Που
Παραβαίνουν σχετικές
τους).
δωρεν,
Διορθωτικές κινήσεις αναφορικά με
υποχρεσεις
των συμβολαιογράφων κατά τη διαδισύνταξης
συμβολαίων
μεταβίβασης ακινήτων , με ανα δρομική
άρση του προβλεπόμενου
στίμου των
ευρ σε Περίπτωση
Που από τη χρήση
ανακριβούς πιστοΠοιητικού
Του δημοσίου.
ΕΝΦΙΑ
αδιδλνά
μιίη απτο
Δστι αεύμμαη
Π τιο τΗν 100 αρμ
ΕΠΙπλέον αναστέλ λεται μέχρι Τις 30
Ιουνίου
Προκύπει
εσόδων
απλεια
δημοσίου,
προβλέπει τροΠολογία του υπουργείου Οικονομικν ,
η οποία κατατέθηκε
στη Βουλή.
συμβολαιογραφική
Πράξη
συμβολαιογράφους
και λοιπά Πρόσωπα,
εφαρμογή των διαΤάξεων των άρθρων
47, 48 και 49 Του ν.
κασία
στους
Κύνπρες
για Τς φλέσχες
Καπνιστν
Περίπτωση
4646/2019,
οποίες
Που από τη χρήση
ανακριβούς ΠιστοΠοιητικού
αφορούν
προστίμου
θέματα φορολογίας
μεταβίβασης: ακινήΠρο100
Συγκεκριμένα , όπως
Προκύπτει από την
Τροπολογία, αίρεται
ΕΝΦΙΑ
Προκύπτι
εσόδων
των, θέματα φορουποχρεσεις
απλεια
λογίας
κληρονο2η
Created by Universal Document Converter