Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 21.01.2020
HHEPHEAΑ ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-33046 13 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Αρ Φύλλoυ: 6456
ΑΘΗΝΑ
Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, οι αλλαγές στη δικαιοσύνη
Δέμευση τραπεζν σε θεσμούς για πλειστηριασμούς φορίς όφιο αξίαρν
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
στήρξεν την οκούομή
Aττκή και Κρήτη
στο δεχάμηνο
Η μεγάλη αύξηση των αδειν σε Αττική και Κρήτη
οδήγησε προς τα πάνω την οικοδομική δραστηριότητα στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ .
Σημαντική κάμψη σε πολλές περιοχές της χρας.
ΕΡΓΟΣΕ:
Έτοιμη
η γραμμή Κιάτο
- Αίγιο
Ολοκληρθηκε και παραδόθηκε για χρήση από την ΕΡΓΟΣΕ
στον ΟΣΕ το Τμήμα της Νέας
Σιδηροδρομικής
Η έxρηξην στην οικοδομική δραστηρ-Υνφων Ταχτήτων Κορίνθουιότητα , που πολλοί είχαν προαναγ- Πάτρας από την οδο, του
γείλει, δεν ήρθε , τουλάχιστον στο
δεκάμηνο του 2019, όπως προκύπτει Ειδικότερα, όπως αναφέρει η
και από τα στοιχεία που ανακοίνωσε
σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.
Γραμμής
Σταθμού Κιάτου μέχρι το Αίγιο
(Ροδοδάφνη),
Στα 17 δισ. ευρ τα υπό
διαχείριση χεφάλαια των
θεσμικν
ανακοίνωση, παραδόθηκε το
σύνολο της Επιδομής (Σκυρο
γραμμή ) μήκους 140 χλμ ( διπλής γραμμής , των 70 χλμ κάθε
μία) , που έχει σχεδιαστεί για
ταχύτητες συρμν έως 200
χλμ/ρα , διαθέτει σύγχρονο
σύστημα αμφίδρομης Σημα
τοδότησης με τηλεδιοίκηση
επιπέδου ασφαλείας ΕTCS 1
και εξυπηρετεί τους νεοχατασκευασμένους τρεις Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Ευλοκάστρου, Ακράτας και Αιγίου και τις
έξι Στάσεις Διμηνιού , Αυκοποριάς , Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού και Ελίκης .
ΤτΕ: Στα 5,56 δισ.
το πρωτογενές
ταμειακό πλεόνασμα
Η αγορά των ΟΣΕΚΑ αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες : Ομολογιακοί 37%, Μεικτοί 23% , Μετοχικοί 18%
και Funds of Funds 14%. Η Η κατάργηση της κατηγορίας
Διαχείρισης Διαθεσίμων οδήγησε σε ορισμένες αναχατάταξεις .
Κατά το 2019 , το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης αυξήθηκε
σημαντικά κατά 17% και στο κλείσιμο του έτους διαμορφθηκε σπα Ε17 δισ., σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση
Διαχειριστν Συλλογικν Επενδύσεων και Περιουσίας.
Η διαδικασία παράδοσης στον
ΟΣΕ από την ΕΡΓΟΣΕ των
προαναφερομένων
Σταθμν
ταμειακό πρωτογενές πλε νασμα του προϋπολογισμού
διαμορφθηκε σε 3,2 δισ.
ευρ στο δωδεκάμηνο εν
το ταμειακό πρωτογενές
πλεόνασμα
διοίκησης διαμορφθηκε
στα 5,56 δισ. ευρ.
Την περίοδο ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2019 , το ταμει .
ακό αποτέλεσμα της κεντριχής διοίκη σης παρουσίασε
έλλειμμα 477 εκατ. ευρ .
έναντι ελλείμματος 4,18 δισ.
ευρ την αντίστοιχη περίοδο
και Στάσεων και των λοιπν
ηλεκτρομηχανολογικν έργων
κατά μήκος της Γοαμμής είναι
σε εξέλιξη, ενό με την ολοκλήρτης τηλεδιοικούμεν ης
Σηματοδότησης και την εκτέλεση δοκιμν με Συρμούς που
διαθέτουν σύστημα ασφαλείας
ΕTCS , θα παραδοθεί στο ΟΣΕ
το πλήρες Έργο για να τεθεί σε
κυκλοφορία ( Προβλεπόμενος
χρόνος , Απρίλιος 2020) .
κεντρικής
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπνεται στο
παρακάτω γράφημα.
του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράτεζας της Ελλάδος, το
Created by Universal Document Converter