Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συναντήσεις Πέτσα με φορείς για την ενίοχυση του Τύπου
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5646 Τρίτη 21.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Ευρωπαϊκοί
πόρου
87 εκατ. ευρ
Σχρέχας :
Η ανθρωπό τητα σπαταλά φυσικούς
πόρους σαν να μην υπάρχει αύριο
Κομισιόν
Χρηματοδότηση 255 εκατ. για νέο τμήμα
>>> ελ
>>> Τελ.
του Ε65
για τη
Βιοοικονομία
ΙΚάμπόηρο ΔΙision
Μεγαάτολη γατονλίημω την
Περί τα 87 εκατ. ευρ για το
2020 πρόκειται να διατεθούν
μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Βιοοικονομία , όπως έγινε γνωστό σε
ημερίδα με τη συμμετοχή
επιχειρήσεων και ακαδημαϊ κν φορέων , που συνδιορ
γανθηκε την Πέμπτη, από
το υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , τη Σύμπο
αξη Εταιρειν Βιολογικν
προϊόντων και Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (BBIJU) και το
Δίκτυο < Πράξη>, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓET).
Κατά τη διάρκεια της ημε
ρίδας , την οποία χαιρέτισε ο
γενικός γραμματέας Φυσι
κού Περιβάοντος και Υδά Καραμανλής:
Κωνσταντίνος
Αραβσης, ήταν η παρου
σίαση του προγράμματος
χρηματοδότησης
δύσεων και έργων στον
τομέα της Βιοοικονομίας του
2020.
Βοχοντα πρόστια για παρυβίαση
ης Λ.ΕΑ.
επενδήλωσε
Αραβσης , η Βιοοιονομία!
στηρίζεται στη μετατροπή
της βιομάζας σε ευρύ φάσμα
προϊόντων που περιλαμβάνουν από τρόφιμα και φάρ
αυστηροί για τις ΛΕA αλλά θα
παρακολουθούμε και την εφαΤσουχτερά πρόστιμα για την
ποιραβίαση
Έκταχτης Ανάγκης προενή- ομογή του νόμουν είπε.
γειλε από τη Βουλή ο Υπο - Συνεχίζοντας ο κ Καραμανυργός Μεταφορν Κστας λής τόνισε ότι στις σκέψεις του
Καραμανλής.
Λωρίδας
έως βιομηχανικά
προϊόντα και ενέργεια, Ανα
φέρεται στη βισιμη και
κυκλική διαχείριση φυσικν
πόρων και αφορά τομείς
όπας η αγροτοβιομηκανία, οι
χθυοκαλλιέργει ες, τα τρόφι
μα, η υφαντουργία , τα ειδικά
χημικά , τα φάρμακα, τα βιοδιυλιστήρια, η βιοενέργεια, η
διαχείριση αποβλήτων .
υπουργείου βρίσκετα και το
νομοθέτησης
σχετική υποχρεωτικής χρήσης χιονοενδεχόμενο
Αταντντας
επίχαιρη ερτηση της βουλευ - λάστιχων για συγκενριμένη
του της ΝΑ Φωτεινής Ππιλή , χρονική περίοδο του έτους ,
η οτοία ζήτησε <εξοντωτικ
πρόστιμα για τη συγκεκριμένη
παράβαση του ΚΟΚ , ο κ.
Καραμανλής τόνισε ότι το
Υπουογείο βρίσκεται ήδη σε
συζητήσεις με τους αρμόδιους
φορείς για την αναποοσαομΟγή του υφιστάμενου πλαισίου,
που προβλέπει μεν πρόστιμο αλυσίδων για την τοποθέτηση
100 ευρ
πινακίδων για 60 ημέρες από χρόνος, προαλντας προβλή20 που ίσχυε παλιά , αλλά
όπως επισήμανε στην πράξη τονίζοντας ότι η χρήση χιονοδεν εφρεομόζεται
Συνεδρίασε η διυπουργική επιτροπή για το Εθνικό Πρόγοαμμα Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικν περιοχν. Τέλη
Ιουνίου το μάστερ πλαν . Φέτος 190 εκατ. ευρ από το τέλος
λιγνίτη και το πράσινο ταμείο σε Α Μακεδονία και Μεγαλόπολη. Από του χρόνου, κονδύλια έως 4,4 δισ . ευρ.
στε να αποφεύγονται περι
στατικά όπως ο πρόσφατος
πολύωρος αποκλεισμός της
εθνικής οδού λόγω χιονόπτω
Ο διος επισήμανε τα προβλή
ματα που διαπιστνονται από
τη χρήση αντιολισθητικν
Σε δύο χρονικές περιόδο-υπουργός Κωστής Χατ
uς θα διατεθούν εθνικοί , ζη δάκης , ο υφυπουργός
κοινοτικοί και ιδιωτικοί ΠΕΝ Γεράσιμος Θωμάς
Σύμφωνα
Αραβση , το
χρηματοδοτικό
είναι μεγάλης εθνικής και
ευρωπαϊκής σημασίας για
την υκλική οικονομία και τη
βισιμη ανάπτυξη, δηλαδή
την ανάπτυξη που επιτρέπει
την κανοποίηση των σημερtνν αναγκν , χωρίς να υποβιβάζονται οι ανάγκες των
μελλοντικν γενεν .
εν λόγω
εργαλείο
των οποίων απαιτείται πολύς πόροι για την ανακούφι
και η Επίτροπος Περιφεκαι αφαίρεση
ση των λιγνιτικν περ- ρειακής Πολιτικής της
ιοχν , σύμφωνα με όσα
ανακοίνωσαν σήμερα ο
χυκλοφορία,
Ε.Ε. Ελίζα Φερέιρα .
λάστχων εφαρμόζεται ήδη σε
πολλές βαλκανικές χρες και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
θα είμαστε απλά
Created by Universal Document Converter
υoo T Aoa Sean
-3R, mνΦ4 a04.tΜreμrΑ
ΕΙΝΕΗ ΕΝΕΕΠ Τ