Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

21

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5341

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ: Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Πάνω από 10.000
υπογραφές για άµεση
έναρξη του έργου
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΖΑΒΑΡΑ
ΣΕΛ. 9

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Κανείς
δεν µπορεί
να µένει
σιωπηλός»
ΣΕΛ. 11

Κατ’ οίκον

10
χρ

όνια
κάθει
ρξη

θα εκτίσει την ποινή του!
«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΑ», ΕΙΠΕ
ΜΕΤΑΝΙΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
0 82ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ 45ΧΡΟΝΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΟ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

«Καµπάνα» και σε
αλλοδαπή για τα
«βαγόνια του έρωτα»
ΣΕΛ. 5

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

«Τσουνάµι»
αντιδράσεων

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΡΒΕΛΗ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΕΣ

3 µ.µ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ

Αποχαιρετισµός
στον Γ. Κόζη
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 19-24

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ (19.15)
ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Ένας ακόµα
«τελικός»

ΠΑΝΑΧΑΪΚΉ: ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ, ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

Επειγόντως... µέτρα για τα Επείγοντα
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Προκήρυξη
για
αξιοποίηση
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 3

ΕΙΧΑΝ ∆ΙΑΠΡΑΞΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΕΤΙΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

67 ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις!
ΣΤΟΧΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΡΟΠΟ
ΣΕΛ. 7