Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ P
OBHMA.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Εoσο φoυρ tr
0o w ωp
ΤH 3 uΝΟAΡΟΥ 20
κοA ΔΑEΙΑ
Στο μικροσκόπιο
Των θεσμν
Εργασίες στο νέο
υπό κατασκευή
Πολιτιστικό Κέντρο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜAΔΟΥ
4700 TM.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αυξήσεις έως 15% ,
καταβολή αναδρομικν
για 1 εκ. δικαιούχους
KΑ α ΠΕΣτΗΑΣΜΟ
Eνapn ναμή v mροηματίσαμ.
ο μος μ opνα αηακί οmκό
N ά ον mβμ
ΕΜηή νη Τpw ov
ς mi ρκί κυς μά η λη"ς
σος κοoς nς ns ς wv
Τυyά μοαξήpαoν mν nόγα on
am , υpάΚ m ς u% 5
opoop όεν pμ
πpvaaήρα
ΤΑ ΝΕΑ , AΥΣΗΜΕΝΑ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΑΗΡΩΣΗΣ
Νέο πρόγραμμα για
την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας
Epάπpγρ αμr ποραβάσον να
u40ησο πόκο ή π
Κό ou Aήμ Μagτ Τοέpoopφ
tua poπinαμού οd ΜΕΛ μ
υποο moς opopouςαio nοoό
Του ΕΩν
0 οοτμίο ο ωήεπόμανο σημα δνα vo pooμμαγαy
εouη ς up ος ν
uς nw μ Μin o uόόν
μ Canap α opη 1700np
-300 οtρησς που θην α w
η ή τuς μήρηρη
Στην Ενωση
Αποστράτων
Αξωματικν
οΦ. Μπαραλιάκος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΒΛΛΟΝΤΟΣ
Κίνητρα για απόκτηση
ηλεκτροκίνητων
oχημάτων
ΕΝΜΕΡΩΘΗΕ ΠΑ ΘΒΑΤΑ
noy ΤΟΥΣ ΑΑΣΟΛΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Διαμαρτυρία Εκπαιδευτικν
r4 ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΞΙΣΩΝEΙ ΙΔΙΩΤΚΑ
ΚΟΛΕΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
pa μα οppa npν ομv μ
μηφ , ή opoη τος
eopoς απpooαiμαγα w
uaηκκσς κα,
-oμ o νoυς ς μ .
υπρηo Πpooτς αEρn, or
ούpnpη μή γρομς 5κρο αo
Πρ ΥMw a Tού
emnήεμl w υοwtpo
Dedonobly 20n
Μ: Eoύκυσμίνα όη α το0 στμοή
οά κ ahμ τη δοφrωδο σμνpanς oμοος
o ς ης m
Ο toς οpος
mς η tς .
Eο oύκio nn
μερφ ν μ
th o όpo mς
tpnnς a τό
τyπpn dς
amn, Dμαι
καpά ο
cMη κυο
0Οης τaν
nppoς
Ασλοs uμας
aς όΤκηη
μνN αnpiaepo
10ηήραη 0
p mν.
γμή u4
Μμυτό
ΣE ΕΞΑΡΣΗ Η ΕΠΧI ΠΡΙΗ
8 νεκροί ,
οι περισσότερο
ανεμβολίαστο
ΚΩΝΤΤΑΝΤΙΝΑΗΣ
eT κσ Tο
ΕΕφoηρίου o η ή η κ0ς
u μκ οτο o o
εiς ω ή σ4Ομ Ε
Οproμό Δημος ηος Co
Μπoοw ν nο
νοpo α o ό η η
n ό mό
ηounpmήπkκνμία eμ, po- γα
6ομα πτυ oνήw εμpa
.και όχι Α
pβaμ an n ύ.μας
rς Ov oναn ν mοaaτ
poήμnς pς ps
κις ς καης ης κα
μ. δάξηκ p ν pή
10 puσ ό ψήη νημσή δό αν
BLOOMBERG:
Γιατί ο στπρατάρχης Χαφτάρ
γίνεται πιο δύσκολος
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΕΛL Ε5ΤΔΤΗ
Κσιαεμπιεστκ 8σιηιαυόα ,
ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ AΠΟ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ
ΝΟ 150)
αστε μ
Flωλουνται αutaνομα δtαμapομητη
στην Λεπτοκαρύά Περίας από S Στμ
ως 60τμ κοντα στην θαλασoα.
Κoς p mς &v μmpd κα δapομ μa
o Χpρα να teιαό ου δ ov δev
puρp ς δαμτς.
Aόδη ωλ πpάo η w
θaοuα in movabrpoγη κουpο γα
ναονφ4αν τy Ευρη κn ναmνouv α 0
λeuήm μα κοήσpατκή rα πκοΦ9
epς αpα Χορ οun ς.
Crκ oαριο entey δάμή , ο
Χαpαp, ν ομνή mς oς κu θp
οh, mo α καρρς mάu ΜΑ
u dνς o u op ο0:
Μyeuw δ ου Η ήηη npημτοτ
1p πpυμαομο μηγονορή κυ
τόη Μσ που αρεν mν moτσηκυpός
σηin.
Χiouμ οχόσως εμmmonοσύνης
ΕπαγγαΑματικά ακίνητα και
οικάπεδα rvτάς στrain Μni 4Τος
φεην Αμητυκαρυά κυι nλίσοι
Αικngρου.
Mι προίόντα πaότητος στις
αλύτερες ιμές αΤ
|ξειδιονμένo μος προσυτmκό , oος
εγόμaστε ο aτερο
eπoτλεσμα.
T.2351039303 & 34886
konstadin idisalive.com
32152D-311a. GP 76 19 s50
www.torρου.gς Intosterpo.gr
Αθρρι gaQ σχέσεις τους
ΠΡΟΣΚΑΗΗ
Sα ήav ipn τμή oαι pά μου neυεitns
το Οφeaλμολομεοό ατρείo μου mo ea npoμεταπαγόαυν.
το Eοpano 15 laapίου 3000 ορα 0 μμ.
u pκοος pou an
muninμυηapuωm.
Κιpoκ 2 Ιωu ο p 0
pa oοκμuκς o
Eτp pe pn μΡ .
τ εye
eoaMoμ
Μεppoυδες L Κωvστανuνος
Mimpά
Boalte
σιn. 3 75inokem 11, ΕTEΡwίwwρουοάον το hrisives oο
τ0000
3o ΣΤΟάν